Euroopan tilastot

Pohjoismaiden UE-metaanin liikennekäyttö

Teksti: Ari Lampinen, CBG Suomi, huhtikuu 2017   Uusiutuvaa metaania (UE-metaania*) käytetään liikennepolttoaineena kaikissa Pohjoismaissa. Tanska oli vuonna 2014 viimeinen, joka sen aloitti. Suomi ja Ruotsi puolestaan aloittivat jo 1940-luvulla. Pohjoismaiden välillä on suuria eroja...

EU:n liikennebiopolttoainebarometri 2016

EurObserv’ER julkaisi 28.7.2016 EU:n liikennebiopolttoainebarometrin 2016 (Biofuels Barometer 2016), joka sisältää lopulliset vuoden 2014 tiedot sekä alustavat vuoden 2015 tiedot. Vuonna 2015 liikennebiopolttoaineita käytettiin 14 Mtoe (163 TWh), joka on 1,7 % vähemmän kuin vuonna 2014....

Euroopan biometaanitilastot 2014

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, joulukuu 2015   Esipuhe Tämä tilastokatsaus perustuu pääasiassa Euroopan Biokaasuyhdistyksen (EBA) joulukuussa 2015 julkaisemaan tilastojulkaisuun, mutta myös useisiin muihin tilastoihin. EBAn raportissa on mukana 29 maata, joista 27 on EU:n...

EU:n liikennebiopolttoainebarometri 2015

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, elokuu 2015   Liikennebiopolttoainebarometri 2015 EurObserv’ER julkaisi 3.8. EU:n liikennebiopolttoainebarometrin 2015 (Biofuels Barometer 2015), joka sisältää lopulliset vuoden 2013 tiedot sekä alustavat vuoden 2014 tiedot (lopulliset vuoden 2014 tiedot...

EBA:n EU:n liikennebiokaasutilastot 2013-2014

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, joulukuu 2014   Euroopan Biokaasuyhdistys (EBA = European Biogas Association) julkaisee vuosittain biokaasuraportin. Liikennekäyttö tuli ensi kertaa mukaan joulukuussa 2013 julkaistussa kolmannessa vuosiraportissa EBA Biogas Report 2013 sisältäen tietoja...

EU:n biokaasubarometri 2014

EU:n biokaasubarometri käsittelee biokaasun tuotantotilastoja ja sen käyttöä erityisesti sähkön ja lämmön tuotantoon. Biokaasun liikennekäyttö puolestaan sisältyy liikennebiopolttoainebarometriin. Kuitenkin marraskuussa julkaistussa vuoden 2014 biokaasubarometrissa käsiteltiin ensi kertaa myös...

EU:n liikennebiopolttoainebarometri 2014

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, heinäkuu 2014   Liikennebiopolttoainebarometri 2014 EurObserv’ER julkaisi 21.7. EU:n liikennebiopolttoainebarometrin 2014 (Biofuels Barometer 2014), joka sisältää lopulliset vuoden 2012 tiedot sekä alustavat vuoden 2013 tiedot (lopulliset vuoden 2013 tiedot...

UE-direktiivin mukainen uusiutuvien energialähteiden liikennekäytön ympäristöpainotettu tilastointi

UE-direktiivi (2009/28/EY) edellyttää ympäristöperusteisten painotusten käyttöä liikennebiopolttoaineille määritettäessä direktiivin jäsenmaille asettamien sitovien velvoitteiden toteuttamista (huom. painotuksia on myös UE-sähkön liikennekäytössä).  Nämä painotukset ovat mukana Eurostatin...

EBA:n EU:n liikennebiokaasutilastot 2012

Suomen Biokaasuyhdistys esitti vuonna 2011, että Euroopan Biokaasuyhdistys (EBA) keräisi liikennekäytön tiedot vuosittaiseen Euroopan biokaasutilastoon, kun siellä aiemmin olivat biokaasun tuotanto ja jalostus sekä käyttö sähkön ja lämmön tuotantoon. Tämä toteutui ensi kerran joulukuussa 2013...

Suomen tietoja koskevat muutosilmoitukset pyydetään lähettämään yhteydenottolomakkeen kautta.