Maailman tilastot

UE-metaanin liikennekäytön maailmanennätykset

Pioneeriennätykset Ensimmäinen Maa ja vuosi Suomessa UE-metaanin liikennekäyttö Saksa 1930 2. maailmassa 1941 Biokaasun liikennekäyttö (BG) Saksa 1930 2. maailmassa 1941 Reaktorikaasun liikennekäyttö (BG) Saksa 1930 2. maailmassa...

Maailman liikennebiokaasutilastot 2014

Kunnollisia globaaleja liikennebiokaasutilastoja ei vielä ole olemassa. Useimmissa liikennebiokaasua tuottavissa ja käyttävissä maissa sitä ei tilastoida tai se sisällytetään liikennemaakaasun sisään. Suomessakaan liikennebiokaasua ei tilastoitu ennen vuotta 2011, mutta tällöin tilastot julkaistiin...

Jalostamotilastot 2014

Sekä jalostettua että jalostamatonta UE-metaania voidaan käyttää ajoneuvopolttoaineena. Jalostamattoman (siis vain puhdistetun) UE-metaanin liikennekäytöstä ei ole tilastoja. Globaaleja jalostamotilastoja on olemassa, mutta ei sellaisia, jotka kattaisivat kaikki maat ja kaikenlaiset jalostamot. Ne...

Metaaniajoneuvotilastot 2014

Metaaniajoneuvoja on vuoden 2014 lopussa käytössä noin 23 miljoonaa. Suurin osa (yli 21 miljoonaa) on autoja, kaikissa kokoluokissa. Myös kevytajoneuvoja ja liikkuvia työkoneita on paljon (yli miljoona). Maaliikenteen erikoisajoneuvoja sekä vesi-, raide-, ilma- ja avaruusliikenteen ajoneuvoja on...

Tankkausasematilastot 2014

Vuoden 2014 lopussa metaanin tankkausasemia oli globaalisti arviolta 50.000 kpl. Niitä oli 86 maassa, kaikissa maanosissa. Niistä arviolta 2000 oli kaupallisia julkisia tai suuria yksityisiä CBG100- tai LBG100-asemia tieliikenteen tarpeisiin. Niistä tankattiin monia UE-metaanilajeja...

Liikennemetaanin käytön tilastot 2014

Metaanin globaali liikennekäyttö vuonna 2014 oli noin 2300 TWh, josta 1600 TWh liikennevälineissä ja 700 TWh putkiliikenteessä, kaasujen ja nesteiden kuljetuksessa.   Gas Vehicle Report -lehti julkaisee tilastot kuukausittain, mutta ne ovat epätäydelliset. Eri maista saadaan tietoja...

Esimerkkejä Euroopan ulkopuolelta

USA - Kaatopaikkakaasun ja LBG:n liikennekäytön globaali pioneeri

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, helmikuu 2015   Vuonna 2014 USA ja Ruotsi ylittivät ensimmäisinä maina 1 TWh:n rajan biokaasun kulutuksessa ajoneuvopolttoaineena. Molemmissa maissa lähteenä on jäteperäinen biokaasu, mutta USA:ssa liikennebiokaasu valmistetaan lähes pelkästään...