Suomen tilastot

Biokaasun liikennekäyttö Suomessa vuonna 2016

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, heinäkuu 2017   Suomen liikennebiokaasutilastot vuodelta 2016 julkaistiin heinäkuussa 2017 osana Suomen uutta kansallista biokaasutilastoa "Suomen Biokaasulaitosrekisteri n:o 20". Suomen Biokaasulaitosrekisteri on Itä-Suomen yliopiston vuosittain julkaisema...

Liikennemetaanin UE-osuus Suomessa 1941-2015

Vuonna 2015 Suomessa kulutettiin maantieliikenteessä biokaasua enemmän kuin maakaasua. Edellisen kerran niin tapahtui vuonna 1946, jolloin maakaasua ei Suomen markkinoilla ollut lainkaan. Liikennemetaanin UE-osuuden kehityksestä on saatavissa selvitys. Vuonna 2015 Suomen lisäksi vain kolmessa...

Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa vuonna 2015

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, kesäkuu 2016   Suomen liikennebiokaasutilastot vuodelta 2015 julkaistiin kesäkuussa 2016 osana Suomen uutta kansallista biokaasutilastoa "Suomen Biokaasulaitosrekisteri n:o 19". Suomen Biokaasulaitosrekisteri on Itä-Suomen yliopiston vuosittain julkaisema...

Liikennebiokaasutilastot Tilastokeskuksen energiatilastoissa 2010-2016

Tilastokeskus julkaisee Suomen viralliset energiatilastot vuosittain. Suomen Biokaasuyhdistyksen aloitteesta liikennebiokaasu saatiin ensi kerran mukaan vuoden 2010 tilastot sisältävään, vuonna 2012 sekä painettuna että elektronisena julkaistuun vuosikirjaan Energiatilasto - Vuosikirja 2011. Ne...

Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa vuonna 2014

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, syyskuu 2015   Suomen liikennebiokaasutilastot vuodelta 2014 julkaistiin syyskuussa 2015 osana Suomen uutta biokaasutilastoa "Suomen Biokaasulaitosrekisteri n:o 18". Suomen Biokaasulaitosrekisteri on Itä-Suomen yliopiston vuosittain julkaisema Suomen...

Liikennebiokaasu Suomessa 1941–2014

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, syyskuu 2014   Suomen liikennebiokaasutilastot vuodelta 2013 ja osittain vuodelta 2014 julkaistiin syyskuussa 2014 osana Suomen uutta biokaasutilastoa: Suomen Biokaasulaitosrekisteri 17. Suomen Biokaasulaitosrekisteri on Itä-Suomen yliopiston...

Puhtaiden UE-käyttövoimien käyttö Suomessa vuonna 2013

Suomen liikenteessä hyödynnettiin vuonna 2013 seuraavia puhtaita, eli 100 % uusiutuvaa energiaa (UE) käyttäviä, käyttövoimia: 1. UE-sähkö 100 % vesisähkö raideliikenteen kaapeliajoneuvoissa 100 % aurinkosähkö ja muu 100 % UE-sähkö ladattuna tieliikenteen akkuajoneuvoissa Suora 100 %...

Suomen liikennebiokaasutilastot 1941-2012 suomeksi ja englanniksi

Suomen liikennebiokaasutilastot 1941-2012 on päivitys Biokaasulaitosrekisterin 16 tilastoihin. Se oli välttämätöntä tehdä, koska olennaista tietoa jäi saamatta ennen laitosrekisterin menoa painoon. Tästä julkaistiin myös englanninkielinen versio.

Liikennebiokaasun käytön aiemmat tilastot

Liikennebiokaasun käyttö Suomessa 1941-2012 sekä osittain vuonna 2013 löytyy vuonna 2013 julkaistun Suomen vuosittaisen biokaasutilaston eli Biokaasulaitosrekisterin 16 sivuilta 12-16. Koska olennaista tietoa jäi rekisterin painoon mennessä puuttumaan, siitä julkaistiin päivitys....

Historialliset tilastot

Suomen liikennebiokaasukäyttö jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen oli vuosina 1941-1946 ja pitkän tauon jälkeen käyttö alkoi uudestaan vuonna 2002. Tilastot 1940-luvulta koottiin ja julkaistiin vuonna 2012: Lampinen Ari (2012) Liikennebiokaasun käyttöönotto Suomessa. Tekniikan Waiheita...