Tekniikkaa

Tässä osastossa kerrotaan lyhyesti joistakin liikennebiokaasuteknologian alueista. Eräs lisätiedon lähde on Suomen Biokaasuyhdistyksen vuonna 2016 julkaisema yleisteos "Biokaasuteknologia – Raaka-aineet, prosessointi ja lopputuotteiden hyödyntäminen", johon sisältyvässä luvussa 7 ( Biokaasun käsittely ja hyödyntäminen ) sivuilla 124-172 kerrotaan monista biokaasun liikennekäyttöön liittyvistä teknologioista.