Uusiutuva metaani

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen (PDF, 10 MB) antaa 133-sivuisen katsauksen uusiutuvaan metaaniin ja sen liikennekäyttöön sisältäen peruskäsitteet, ympäristövaikutukset, talouden, teknologian, turvallisuuden, terveyden, resurssit/tuotantopotentiaalit, liiketoimintamahdollisuudet, haasteet,...

Uusiutuva metaani resurssiviisaassa biotaloudessa

Uusi ns. tietopohjainen biotalous (knowledge based bioeconomy) korostaa bioresurssien älykästä käyttöä, resurssiviisautta. Jäteresurssien mahdollisimman älykäs käyttö on yksi keskeinen osa sitä. Jäteresursseista keskiössä ovat ihmisten aineenvaihdunnan seurauksena ja ruoan elinkaaren kaikissa...

Kohti uusiutuvaa metaanitaloutta

Biokaasu-lehden 2/2012 sivuilta 15-20 löytyvä artikkeli kertoo uusiutuvan metaanitalouden perusteista ja vertailee sitä muihin tapoihin kestävän energiatalouden toteuttamiseksi. Käytännössä näitä tapoja tullaan käyttämään yhdessä vaihtelevalla painotuksella.

Vastakohta: Fossiilimetaani

Fossiilimetaani on fossiilisista polttoaineista tuotettua metaanipolttoainetta. Maakaasu on niistä yleisin. Ei-tavanomaiset fossiilimetaanilajit, erityisesti liuskekaasu, ovat kasvavassa roolissa. Niiden elinkaaripäästöt ovat korkeammat kuin maakaasulla, ja ääritapauksissa useita kertaluokkia...

Luonnonkaasu

Suomen kielen yleisnimi luonnonkaasu on maakaasun synonyymi. Se on alkuperäinen maakaasua tarkoittava suomenkielinen yleisnimi, josta siirryttiin maakaasu-nimeen 1930-luvulla. Luonnonkaasu siis on vanhaa suomea.   Tieteellisesti luonnonkaasulla on laajempi merkitys: se tarkoittaa kaupallisessa...