Uusiutuva metaani

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen antaa 133-sivuisen katsauksen uusiutuvaan metaaniin ja sen liikennekäyttöön sisältäen peruskäsitteet, ympäristövaikutukset, talouden, teknologian, turvallisuuden, terveyden, resurssit/tuotantopotentiaalit, liiketoimintamahdollisuudet, haasteet, historiallisen...

Uusiutuva metaani resurssiviisaassa biotaloudessa

Uusi ns. tietopohjainen biotalous (knowledge based bioeconomy) korostaa bioresurssien älykästä käyttöä, resurssiviisautta. Jäteresurssien mahdollisimman älykäs käyttö on yksi keskeinen osa sitä. Jäteresursseista keskiössä ovat ihmisten aineenvaihdunnan seurauksena ja ruoan elinkaaren kaikissa...

Kohti uusiutuvaa metaanitaloutta

Biokaasu-lehden 2/2012 sivuilta 15-20 löytyvä artikkeli kertoo uusiutuvan metaanitalouden perusteista ja vertailee sitä muihin tapoihin kestävän energiatalouden toteuttamiseksi. Käytännössä näitä tapoja tullaan käyttämään yhdessä vaihtelevalla painotuksella.

Roadmap to renewable methane economy

Roadmap to renewable methane economy on englanninkielinen lyhennelmä Uusiutuvan liikenne-energian tiekartasta. Mutta se ei rajoitu pelkästään kyseiseen julkaisuun, vaan mukaan on lisätty EU:n toimintaa (strategioita, lainsäädäntöä, työryhmiä) sivuille 7-9.  

Uusiutuvan metaanin liikennekäytön kehitys

Englanninkielisessä julkaisussa "Development and Governance of Renewable Methane Use in Transport" kerrotaan uusiutuvan metaanin liikennekäytön aloittamisesta ja kehittymisestä nykyaikaan asti. Biokaasusta tuli 1930-luvulla oli ensimmäinen UE-metaanilaji, jota ajoneuvopolttoaineena aloitettiin...

Uusiutuvan metaanin tekninen laatu liikennepolttoaineena

Artikkeli, joka antaa johdannon biokaasun ja muun uusiutuvan metaanin tekniseen laatuun liikennepolttoaineena TEP-Tiedotteessa 1/2011 sivuilla 12-15. Biokaasun oktaaniluku on kaikista moottoripolttoaineista korkein (140) ja sillä on monia muitakin teknisiä etuja tavanomaisiin polttoaineisiin...

Uusiutuvien metaanipolttoaineiden sanasto

Valitettavasti uusiutuvia metaanipolttoaineita kutsutaan monilla nimillä. Osa niistä on uusiutuvan energian teollisuudesta peräisin, mutta monet maakaasuteollisuudesta ja kivihiiliteollisuudesta. Nimityksien suuri kirjavuus on kuluttajien kannalta ongelma, koska heidän on vaikea tietää, mistä...

Vastakohta: Fossiilimetaani

Fossiilimetaani on fossiilisista polttoaineista tuotettua metaanipolttoainetta. Maakaasu on niistä yleisin. Ei-tavanomaiset fossiilimetaanilajit, erityisesti liuskekaasu, ovat kasvavassa roolissa. Niiden elinkaaripäästöt ovat korkeammat kuin maakaasulla, ja ääritapauksissa useita kertaluokkia...

Luonnonkaasu

Suomen kielen yleisnimi luonnonkaasu on maakaasun synonyymi. Se on alkuperäinen maakaasua tarkoittava suomenkielinen yleisnimi, josta siirryttiin maakaasu-nimeen 1930-luvulla. Luonnonkaasu siis on vanhaa suomea.   Tieteellisesti luonnonkaasulla on laajempi merkitys: se tarkoittaa kaupallisessa...