Aurinko- ja tuulimetaani

Aurinko- ja tuulimetaanin perusteet

Aurinko- ja tuulimetaani tarkoittavat aurinko- ja tuulivoiman avulla valmistettavaa kaasuseosta, jonka pääkomponentti on metaani. Tuotannon tieteellinen perusta on tunnettu 1800-luvun lopulta alkaen, mutta teknologia toteutettiin ensi kertaa demonstraatiomittakaavassa vuonna 2009 Stuttgartissa,...

Tuulimetaanin kaupallisen tuotannon aloittaminen

Tuulienergia-lehdessä 4/2011 sivuilla 10-11  kerrotaan ensimmäisen kaupallisen tuulimetaanin tuotantolaitoksen suunnitelmista. Tämä laitos käynnistyi Werltessä, Saksassa vuonna 2013.

e-gas ja power-to-gas

Saksan teollisuudessa tuulimetaania ja aurinkometaania kutsutaan yleisesti e-gas:iksi, joten on tarpeen kertoa, mistä on kysymys - varsinkin kun termi leviää Saksasta muihinkin maihin. Se voi tarkoittaa aurinko- tai tuulimetaania, mutta myös kivihiilivetyä tai hyvin montaa muuta kaasua, joiden...

Solarfuel

Solarfuel eli aurinkopolttoaine tarkoittaa aurinkoenergialla valmistettua kemiallista polttoainetta. Primäärienergianlähde voi olla myös epäsuoraa aurinkoenergiaa, kuten tuulivoimaa. Valmistettava sekundäärienergiamuoto voi olla mikä tahansa kaasumainen tai nestemäinen polttoaine. Toistaiseksi...

SNG, SBG ja SMG

Koska aurinko- ja tuulimetaania (ja muitakin uusiutuvia metaanipolttoaineita) nimitetään joskus virheellisesti SNG:ksi (fossiiliseksi polttoaineeksi), tässä kerrotaan mitä se ja sen pohjalta syntyneet muut nimitykset tarkoittavat. On tärkeää huomata, että osa fossiilipolttoaineiden nimillä...