Ympäristövaikutukset

Jäteperäisten biopolttoaineiden KHK-vähennysarvot UE-direktiivissä

UE-direktiivissä esimerkkeinä olevien jäteperäisten liikennebiopolttoaineiden tyypilliset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset bensiiniin verrattuna on koottu alla olevaan taulukkoon. Ne ovat EU-komission marraskuussa 2016 julkaisemien korjausten jälkeiset arvot. Biokaasulle arvot on annettu...

Biokaasuasemien ympäristöluokitus

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, syyskuu 2016 Viimeisin päivitys lokakuussa 2017   Kaikilta biokaasuasemilta saa ympäristövaikutuksiltaan erinomaista polttoainetta, kun verrataan muihin Suomessa julkisilta asemilta saatavissa oleviin uusiutuviin polttoaineisiin. Mutta silti...

Ympäristövaikutusten arviointi Suomen vuoden 2015 ekoautovalinnassa

Suomen vuoden 2015 ekoautovalinnan yhteydessä toteutettiin laaja autojen ympäristövaikutusten arviointi. Siinä otettiin huomioon auton ja sen käyttämän energian elinkaaren vaikutukset, käytönaikaiset vaikutukset sekä mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaiseen käyttöön. Uutinen Metaaniauto...

Liikenteen ympäristövaikutusten alentaminen Kaliforniassa

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, huhtikuu 2015   Kalifornia saavutti vuonna 2014 liikennebiokaasun kulutuksessa 1 TWh:n rajan (ja vei samalla USA:n ensi kertaa yli tuon rajan). Se on yksi konkreettinen välitulos puhtaiden liikenteen käyttövoimien (eli metaanin, vedyn ja sähkön)...

Suomen liikenteen käyttövoimien kasvihuonekaasupäästöt 2014

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, tammikuu 2015   Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä mitataan, lasketaan ja ilmoitetaan monilla tavoilla. Ja niitä käytetään lainsäädännössä, verotuksessa ja markkinoinnissa monilla tavoilla. Usein päästöjä tarkastellaan sektoreittain, jolloin...

Suomen liikennebiokaasun kasvihuonekaasuintensiteetti

EU:n polttoainelaatudirektiivi (98/70/EY) velvoittaa tieliikenteessä, liikkuvissa työkoneissa ja sisävesiliikenteessä käytettävien polttoaineiden kasvihuonekaasuintensiteetin (KHK-intensiteetin) vähentämistä vähintään 6 %:lla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2010 tasoon. Kokonaistavoite...

Päästöt, energia- ja resurssitehokkuus ja muut ympäristövaikutukset

Biokaasun ja muiden UE-metaanilajien liikennekäytön tuomia kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiä, muiden päästöjen vähenemiä, energia- ja resurssitehokkuuden paranemista ja muita ympäristöetuja käsitellään UE-metaanitiekartan sivuilla 18-37.   Lähdeviite: Lampinen A (2012) Tiekartta uusiutuvaan...

Uusiutuvia energiamuotoja käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt

Uusiutuvia energialähteitä käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt (PDF, 2,5 MB) on julkaisu, jossa käydään läpi kasvihuonekaasupäästöjen erilaiset määritystavat ja vertaillaan erilaisia uusiutuvia käyttövoimia niitä käyttäen.Uusiutuvia energialähteitä käyttävien autojen...