Biokaasu on eniten kasvava liikennebiopolttoaine EU:ssa

04.08.2015 10:24

Uuden EU:n liikennebiopolttoainebarometrin mukaan biokaasun liikennekäyttö kasvoi 12 % vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. Se on selvästi kaikkia muita liikennebiopolttoaineita suurempi kasvu ja kaksinkertainen liikennebiopolttoaineiden kokonaiskäytön kasvuun verrattuna. Tämä on tilanne niissä kolmessa maassa, jotka biokaasun osalta barometrissä ovat mukana: Ruotsi, Saksa ja Suomi. Näistä maista kasvu oli suurin Suomessa: 57 %. Ruotsissa kasvu oli 16 % ja Saksassa 3 %.

Kasvu EU:ssa oli todellisuudessa vielä selvästi suurempi, kun muut liikennebiokaasua käyttävät 10 maata otetaan huomioon. Niistä varsinkin Hollannissa, Englannissa ja Ranskassa kasvuluvut olivat korkeat vuonna 2014. Barometrin kolmen liikennebiokaasumaan panos riittää nostamaan biokaasun kulutuksen 1 %:iin EU:n liikennebiopolttoaineiden kokonaiskulutuksesta, ja muiden 10 maan panoksen lisääminen nostaa osuuden lähemmäksi 2 %:ia. Suomessa ollaan vielä keskitason alapuolella 0,7 % osuudella. Johtavassa maassa Ruotsissa osuus on jo lähes 10 %, mutta 15 EU-maassa liikennebiokaasun käyttö ei vielä ole alkanut.

 

Biokaasu on vuodesta 2011 alkaen ollut EU:n kolmanneksi eniten käytetty liikennebiopolttoaine biodieseleiden ja bioetanolin jälkeen. Tuo asema vahvistui vuonna 2014, koska neljäntenä olevan kasviöljyn ja muiden liikennebiopolttoaineiden yhteenlaskettu kulutus laski ja oli selvästi biokaasun kulutusta alempi. Johtava maa Ruotsi näytti esimerkkiä ohittamalla ensimmäistä kertaa 1 TWh:n haamurajan. Vuoden 2015 aikana tuon rajan ylitys olisi teknisesti mahdollista kolmessa muussa EU-maassa (Saksa, Hollanti ja Englanti).

 

Biokaasu eroaa ympäristövaikutuksiltaan merkittävästi muista kolmesta johtavasta liikennebiopolttoaineesta. Liikennebiokaasu valmistetaan lähes kokonaan biojätteistä ja käytetään lähes kokonaan puhtaana (CBG100 ja LBG100) tai korkeaseoksina (maakaasuun sekoitettuna) jätteen ravinteet kierrättäen. Suomessa tilanne on vielä keskimääräistä parempi, koska liikennebiokaasu valmistetaan 100 %:sti biojätteistä ja käytetään kokonaan puhtaana eli 100 %:na biokaasuna. Biokaasu tarjoaa raakaöljyriippumattomuuden sekä puhtaana että sekoitettuna maakaasun kanssa.

Biodieselien ja etanolien valmistus on valtaosin ja kasviöljyn valmistus kokonaan energiakasvipohjaista. Niistä kasviöljy käytetään valtaosin puhtaana (PPO100) tai korkeaseoksina (mm. dieselöljyyn sekoitettuna), mutta etanolia ei käytetä lainkaan puhtaana (vaan aina bensiiniin sekoitettuna). Puhtaan biodieselin (B100) ja synteettisen biodieselin (SB100) käyttö on erittäin harvinaista; sen sijaan ne käytetään valtaosin matala- tai keskiseoksina (dieselöljyyn sekoitettuna).

 

Linkki:

 

Lisätietoja: