Biokaasujalostamoiden globaalit markkinat kasvussa

25.10.2014 13:07

Sekä biokaasulaitosten että biokaasun jalostuslaitosten globaalit markkinat kasvavat voimakkaasti.

 

BCC Research on analysoinut biokaasulaitosten globaalien markkinoiden kehitystä. Jäteperäisen biokaasun tuotantolaitosten globaali myynti oli 4,5 miljardia dollaria vuonna 2013. Luvussa on mukana kaatopaikkakaasulaitosten ja biojätettä käsittelevien reaktorilaitosten myynti, mutta ei energiakasveja mädättävien laitosten myyntiä. Markkinoiden ennakoidaan kasvavan 7 miljardiin dollariin vuonna 2018.

Alueellisesti vuonna 2013 Euroopan markkinat olivat selvästi suurimmat (69 %). Seuraavina olivat Aasia ja Oseania (18 %), Pohjois-Amerikka (13 %), Afrikka (0,3 %) ja Etelä- ja Keski-Amerikka (0,07 %).

 

Biokaasujalostamoiden (jotka valmistavat raakakaasusta ajoneuvokäyttöön sopivaa jalostettua kaasua) markkinat ovat raakakaasun tuotantolaitosten markkinoihin verrattuna vielä pienet: globaali myynti oli 200 miljoonaa dollaria vuonna 2013. Mutta tämä on nopeimmin kasvava markkinasegmentti.  Markkinat ovat vuoteen 2000 verrattuna kasvaneet 34-kertaisiksi ja vuoteen 2010 verrattuna 4-kertaisiksi. 

Vuonna 2000 Pohjois-Amerikan markkinat olivat suurimmat (76 %), mutta se on nyt pudonnut kolmanneksi alle 6 % osuudella. Vuonna 2013 Eurooppa oli selvä ykkönen 74 % osuudella globaaleista markkinoista ja myös Aasia lähes 20 % osuudella oli edellä. Markkinat olivat merkittävästi pienemmät Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä Oseaniassa, mutta yksi maailman suurimmista jalostamovalmistajista on Uudesta-Seelannista (Greenlane).

Afrikka on ainut maanosa, jossa ei vielä ole biokaasujalostamoita, mutta tilanne muuttuu vuonna 2015. Johannesburgiin on tulossa jalostamo ajoneuvokäyttöä varten.

 

Suomessa biokaasujalostamoita valmistaa kolme yritystä:

  • Metener, Laukaa, vuodesta 2002 (vesipesu)
  • MetaEnergia, Haapavesi, vuodesta 2012 (vesipesu)
  • Envor Biotech, Forssa, vuodesta 2013 (kalvoerotus)

Metener on vienyt jalostamoita myös ulkomaille: Eurooppaan ja Aasiaan.

 

Suomessa käytössä olevista 9 kaupallisesta jalostamosta 4 on ulkomailla valmistettua: yksi Uudessa-Seelannissa (Greenlane) ja kolme Ruotsissa (Malmberg).