Rion olympialaisissa ajetaan biokaasulla

21.11.2014 15:10

Rio de Janeiron läheisellä kaatopaikalla on otettu käyttöön biokaasujalostamo, jonka tuottamalla kaasulla katetaan osa Rion olympialaisten liikennepolttoaineiden tarpeesta. Myös Lontoon olympilaisissa liikennebiokaasua käytettiin, mutta pelkästään yksityiseltä tankkausasemalta tavarakuljetusten tarpeisiin. Riossa biokaasu tulee saataville julkisesti. Brasiliassa biokaasun ja liikennebiokaasun tuotanto ei vielä ole laajamittaista, mutta molemmissa Brasilia on kuitenkin Suomea edellä. Globaalisti kiinnostavin ja poikkeuksellisin esimerkki on 33 maatilan yhteinen jalostamo Paranan osavaltiossa. Raaka biokaasu kuljetetaan 33 pienestä maatilakohtaisesta biokaasulaitoksesta 22 km pitkän putkiston kautta keskitettyyn energialaitokseen, jossa tuotetaan sekä liikennebiokaasua että sähköä. Tämä on hyvä esimerkki myös Suomessa seurattavaksi. Usean biokaasulaitoksen yhdistäminen laskee merkittävästi jalostamon investointikustannuksia ja tuo liikennebiokaasutuotannon kaikkein pienimpienkin biokaasulaitosten ulottuville.

 

Vaikka liikennebiokaasun käyttö ei vielä ole Brasiliassa yleistä, infrastruktuuri on erittäin kehittynyttä johtuen maakaasun liikennekäytön suuresta voluumista. Brasiliassa on 1,8 miljoonaa metaaniautoa ja yli 1800 julkista tankkauspaikkaa. Vähintään yksi CMG-tankkauspaikka löytyy 300 kaupungista.

 

Brasilia on maailman johtava maa uusiutuvan energian liikennekäytössä, kun mittarina on uusiutuvan energian osuus liikenteen kokonaiskulutuksesta. Se oli 17 % vuonna 2013. Etanoli on selvästi tärkein, mutta myös biodieselia, biokaasua, muita biopolttoaineita ja uusiutuvaa sähköä liikenteessä käytetään. Suurin osa käytetään tieliikenteessä, jossa UE-osuus oli 18 % vuonna 2013, mutta myös raide-, vesi- ja lentoliikenteessä.

 

Bioenergia on uusiutuvan energian alue, jossa Suomella on eniten oppimista: liikenteen osuus Brasilian bioenergiakäytöstä on lähes 20 %. Mutta Brasilia on Suomea edellä myös muuten: puolet Brasilian primäärienergian kulutuksesta ja 80 % sähkön kulutuksestä on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

 

Brasilian autokannasta jo yli 60 % on raakaöljyriippumattomia eli autoja, jotka eivät tarvitse bensiiniä eikä dieselöljyä. Näistä 20 miljoonasta autosta suurin osa on E100-autoja (ylivoimainen maailman ykkönen), mutta myös 1,8 miljoonan suuruinen CMG-autokanta on erittäin merkittävä (6. suurin maailmassa). Uusien henkilöautojen myynnissä monofuel-bensiiniautojen ja monofuel-dieselautojen osuus on romahtanut alle 5 %:iin, mutta raskaissa autoissa monofuel-dieselit dominoivat edelleen.