Englanti panostaa raskaaseen biokaasuliikenteeseen

04.08.2014 18:50

Englannissa on käynnissä erittäin voimakkaan liikennebiokaasutuotannon kasvun aika. Vuonna 2014 tuotannon ennakoidaan 12-kertaistuvan vuoden 2013 tasosta selvästi yli TWh:n rajan.

 

Vuonna 2013 biokaasua jalostettiin Englannissa noin 100 GWh kuudessa jalostamossa. Puolet tuotettiin yhdessä kaatopaikkakaasujalostamossa ja loput viidessä reaktorikaasujalostamossa. Kaatopaikkakaasun jalostamon kaasu nesteytettiin ja kuljetettiin LBG:nä käytettäväksi kokonaan liikenteessä sekä LBG:nä että CBG:nä. Yhden reaktorikaasujalostamon kaasu siirrettiin suoraan paikalliselle tankkausasemalle CBG-autokäyttöön. Muiden jalostamojen kaasu siirrettiin kaasuverkon kautta pääasiassa sähkön tuotantoon, mutta osaksi myös CBG:nä liikenteeseen.

Vuoden 2014 aikana käyttöön tulee 18 jalostamoa lisää ja vuoden 2015 aikana vähintään 15 jalostamoa lisää. Englannin ympäristönministeriö ennakoi vuoden 2014 tuotannoksi 1,2 TWh ja vuodelle 2015 yli 2 TWh.

 

Toistaiseksi liikennebiokaasu on käytetty Englannissa lähes pelkästään raskaaseen liikenteeseen. Muissa Euroopan maissa raskas biokaasuliikenne on painottunut busseihin ja jakelukuorma-autoihin, mutta Englannissa painopisteessä ovat pitkän matkan rekat. Niissä kestäviä vaihtoehtoja on erityisen vähän ja se on sekä liikenteen energiankäyttöä että päästöjä eniten kasvattava sektori. Vuonna 2011 metaaniautokannasta 95 % oli kuorma-autoja. Tämä keskittyminen on luonut muista Euroopan maista erittäin poikkeavat liikennebiokaasumarkkinat. Biokaasua ei ole lainkaan tarjolla tavanomaisilta julkisilta tankkauspaikoilta muiden Euroopan maiden tapaan, vaan ainoastaan yksityisiltä asemilta ja sellaisilta julkisilta asemilta, joita voivat käyttää vain kuljetusalan yritykset. Biokaasua ei lainkaan käytetä yksityisautoissa, mutta jonkin verran yrityskäytössä olevissa pakettiautoissa.

 

Erikoista on myös, että suurin osa biokaasusta kuljetetaan nesteytettynä (LBG). Muissa maissa se on harvinaista. Suurimmassa osassa tankkausasemista kaasuvarasto on nesteytettynä ja niissä on joko LBG-asema, LCBG-asema (josta tankataan CBG:tä) tai molemmat. CBG-asemia on vähän. Yksi näistä on vuonna 2013 avattu Evergreen Gasin yksityinen CBG100-asema Ludlow:ssa (kuva alla). Siellä tankataan maatilakohtaisen biokaasulaitoksen yhteyteen rakennetun Metenerin jalostamon kaasua. Evergreen Gas edustaa laukaalaisen Metenerin jalostamoja Englannissa ja Irlannissa.

Englannissa aloitettiin nesteytetyn biokaasun (LBG) liikennekäyttö vuonna 2008 ensimmäisenä Euroopassa ja toisena maailmassa. Englanti on ainut maa maailmassa, jossa biokaasun kaupallinen liikennekäyttö on alkanut LBG:llä (joskin yksityistä CBG-käyttöä oli 1960- ja 1970-luvuilla). Muualla se on alkanut paineistetulla biokaasulla (CBG), joka on teknisesti helpompaa, ja useimmissa näissä maissa LBG:tä ei lainkaan käytetä. Poikkeuksellista on myös biokaasun liikennekäytön aloittaminen reaktorikaasun sijaan kaatopaikkakaasulla, viidentenä maana Euroopassa. Kaatopaikkakaasun liikennekäyttö on teknisesti haastavampaa kuin reaktorikaasun.

Gasrec-yhtiö aloitti LBG-tuotannon Alburyn kaatopaikalla vuonna 2008, jolloin myös Euroopan ensimmäinen LBG100-tankkauspaikka ja LCBG100-tankkauspaikka avattiin. Olemassa olleesta LNG-tankkausasemaverkosta johtuen LNG-kuorma-autoja oli jo käytössä. Useiden vuosien ajan LBG:tä käytettiin vain 100 %:na. LBG100- ja LCBG100-asemat olivat asiakkaiden (jotka ovat kuljetusyhtiöitä) varikoille tai muihin toimipisteisiin sijoitettuja yksityisiä asemia. Kulutuksen kasvu johti vuonna 2012 tilanteeseen, jossa Alburyn kaatopaikan koko LBG-tuotanto, 50 GWh/v, käytettiin ja kysyntä ylitti tarjonnan. Valitettavasti se ei toistaiseksi ole johtanut LBG-tuotannon lisäämiseen, vaan sekoittamiseen LNG:n kanssa, jolloin sitä myydään tuotenimellä Bio-LNG. Gasrec operoi nykyään 11 asemaa, joista kaksi on julkisia bio-LNG-asemia, LBG15-asemia. Tämän ja ensi vuoden aikana se avaa Englannissa 4 julkista LBG15-asemaa lisää ja manner-Euroopan puolella 2 LBG15-asemaa.

 

Gasrec aloitti vuonna 2011 LBG100:n viennin Ruotsiin säiliöautoilla. Se oli liikennebiokaasun kansainvälisen kaupan alku. Vuonna 2012 vienti loppui, koska kotimainen LBG-kysyntä Englannissa ylitti tuotannon ja Ruotsissa käynnistyi oma tuotanto.

 

Englannin toinen jalostamo, joka oli ensimmäinen reaktorikaasujalostamo, käynnistyi vuonna 2010. Sen tuotos siirretään kaasuverkon kautta. Suurin osa kaasuverkon kautta siirretystä liikennekäyttöön myydystä biokaasusta kulutetaan raskaassa liikenteessä CBG20:nä.