EU:n uudesta asetuksesta potkuri LBG-laivoille

23.01.2015 11:46

Komissio teki vuonna 2013 ehdotuksen asetuksesta, jolla edellytetään laivoilta hiilidioksidipäästöjen seurantaa ja raportointia: KOM(2013)480. Ministerineuvosto on hyväksynyt ehdotuksen ja näillä näkymin asetus tulee voimaan kesällä tai syksyllä.

Keskeneräisistä asioista tärkein on EU-parlamentin halu sisällyttää mukaan muutkin kasvihuonekaasut. Todennäköistä on, että liikkeelle lähdetään pelkästään hiilidioksidilla, koska sen päästöt saadaan laskettua polttoaineen kulutuksesta eli sen toteuttaminen on helppoa eikä aiheuta kustannuksia. Tulevaisuudessa asetus toivottavasti EU-parlamentin kannan mukaisesti laajenee muihin kaasuihin, mikä edellyttää laivamoottorien tyyppikatsastuksen ja määräaikaiskatsastuksen lainsäädännön kehittämistä. Laivoissa olisi mahdollista toteuttaa myös jatkuva päästömittaus, jollainen kevyissä ajoneuvoissa ei onnistu.

 

Asetus koskee vähintään 5000-tonnisia laivoja sekä sisämaan liikenteessä, EU:n sisäisessä liikenteessä että myös muussa kansainvälisessä liikenteessä, jossa käydään EU-maiden satamissa riippumatta siitä, missä laivan omistaja on ja mihin maahan laiva on liputettu.

Asetus koskee vain seurantaa ja raportointia, eikä se sisällä rajoituksia. Liikkeelle on lähdettävä tällä tavoin. Jatkossa tulee varmasti muuta lainsäädäntöä, mukaan lukien rajoituksia. Asetuksen suorat vaikutukset päästöjen vähentämiseen tulevat kuitenkin vapaaehtoisten toimenpiteiden kautta. Kun päästöt tulevat yleiseen tietoon, markkinoille syntyy voimia niiden vähentämiseksi. Lisäksi näillä tiedoilla on poliittisiin toimenpiteisiin myönteinen vaikutus.

 

Vaikka laivoilla ei ole kasvihuonekaasupäästöjen rajoituksia, niin monien muiden päästöjen rajoituksia niillä on. Nykyinen erittäin voimakas LNG-laivabuumi on seurausta rikkipäästöjä koskevista rajoituksista. Suomi vastusti niitä rajoituksia erittäin voimakkaasti, mutta onneksi sillä ei ollut väliä eli tässäkin tapauksessa muut maat huolehtivat Suomen etujen ajamisesta. Rikkirajoitusten ansiosta kolme suomalaista laivanvalmistajaa pääsi aloittamaan LNG-laivojen tuotannon ja jo olemassa ollut suomalainen LNG-laivamoottorivalmistaja sai laajennettua markkinoitaan valtavasti globaaliksi johtajaksi. Suomeen syntyi monenlaista muutakin LNG-teknologian liiketoimintaa (kuten kuljetus, tankkaus, nesteytys ja nesteytyslaitosten valmistus) ja lisää tulee. LNG-laivoja on otettu Suomessa liikenteeseen ja niitä on tulossa lähivuosina runsaasti lisää monenlaiseen käyttöön. LNG:n laivakäyttö on johtanut LNG:n käyttöönottoon myös muissa liikennevälineissä.

Kasvihuonekaasupäästöjä LNG-laivat voivat myös vähentää, mutta vain marginaalisesti. Oleellista on, että ne pystyvät käyttämään biokaasua ja muuta uusiutuvaa metaania (LBG:nä). Niiden avulla laivojen kasvihuonekaasupäästöt romahtavat. Suomessa kaikki muu on jo valmiina laivojen LBG-käyttöön, paitsi valtion hankintapolitiikka. Rajavartiolaitoksen viime vuonna käyttöön ottamaan Turva-partiolaivaan päätettiin hankkia polttoaineeksi venäläisestä maakaasusta valmistettua LNG:tä kotimaisista biojätteistä valmistetun LBG:n sijaan (asialla valtion hankintayritys Hansel). Uuden EU-asetuksen seurauksena tämä voitaisiin korjata. Se vaikuttaa myös tänä vuonna käyttöön otettavaan jäänmurtajaan, tuleviin valtion laivoihin ja yksityisiin LNG-laivoihin. Suomella olisi mahdollista nousta LBG:n laivakäytön globaaliksi johtajaksi.

 

Asetus siis ottaa huomioon polttoaineen uusiutuvuuden eli se eroaa tässä asiassa merkittävästi autojen vastaavasta lainsäädännöstä. Autojen tyyppikatsastuksessa mitataan CO2-päästöt ja ne on ilmoitettava autoja myytäessä. Niitä käytetään myös autonvalmistajien energiatehokkuusvelvotteissa. Vaikka tässäkin mitataan hiilidioksia, niin kyse on energiatehokkuudesta, ei kasvihuonekaasupäästöistä. Autojen tapauksessa siis ei tehdä eroa uusiutuvan ja fossiilisen CO2:n välillä, koska energian kulutukseen sillä ei ole vaikutusta. Mutta kasvihuonekaasupäästöjen kannalta uusiutuvan ja fossiilisen CO2:n ero on kaikkein tärkein asia. Kansallisissa kasvihuonekaasupäästöjen inventaarioissa tuo ero tietenkin tehdään ja niin tietenkin tehdään YK:n ilmastosopimuksessa ja sen tuomissa velvoitteissa. Ongelmana on, että markkinat pyrkivät luomaan asiasta autoilijoille väärän käsityksen.

 

Uudessa laivoja koskevassa asetuksessa uusiutuva ja fossiilinen CO2 erotetaan toisistaan ottaen polttoaineen koko elinkaari huomioon. Se tarkoittaa, että esimerkiksi Turva-partiolaivassa päästöt putoavat noin 90 %, kun siihen ryhdytään tankkaamaan LBG:tä nykyisen LNG:n sijaan.