Hollannissa suuret liikennebiokaasumarkkinat

01.08.2014 16:41

Hollanti on yksi Euroopan suurimmista liikennebiokaasun (siellä groen gas) tuottajista, käyttäjistä ja viejistä. Vuonna 2012 biokaasua jalostettiin 390 GWh (3. eniten Euroopassa) ja valtion vuoden 2020 tavoitteena on 6,7 TWh. Julkisia CBG100-tankkauspaikkoja on noin 60 (ja CNG-tankkauspaikkoja noin 70). Oheisessa kartassa CBG-tankkauspaikat on merkitty vihreällä ja CNG-tankkauspaikat sinisellä. Muut värit tarkoittavat, että joillakin näistä asemista on tarjolla myös muita polttoaineita.

CBG on yleinen kaupunkibussien polttoaine monissa kaupungeissa. Suuri erikoisuus on, että CBG-tankkauspaikkoja on myös veneille, sillä CBG:tä käytetään mm. vesitakseissa ja niinkin pienissä veneissä kuin perämoottorilla varustetuissa kumiveneissä. Lisäksi Hollannissa on myös LBG-tankkauspaikkoja. LBG otettiin siellä liikennekäyttöön (rekoissa) toisena Euroopassa ja kolmantena maailmassa vuonna 2010. Vesiliikenteessä LBG:tä ei vielä käytetä. SBG:n liikennekäyttö alkaa vuonna 2015 (kolmantena maana Euroopassa ja maailmassa).

 

Hollanti oli vuonna 1987 Euroopan ensimmäinen ja maailman toinen maa, joka aloitti kaatopaikkakaasun jalostuksen. Se on yksi harvoista maista, joissa kaatopaikkakaasun jalostus alkoi ennen reaktorikaasun jalostusta (se alkoi vasta 2009). Nykyään jalostamoita on 21, joista 5 kaatopaikkakaasua käyttäviä. Jalostettu kaasu on lähes kokonaan peräisin biojätteistä. Nykyinen yhteenlaskettu jalostuskapasiteetti on 1 TWh/v. Vuoteen 2016 mennessä suunnitellaan käynnistettävän 21 jalostuslaitosta lisää, jolloin jalostamoiden määrä kaksinkertaistuu nykyisestä. Uusista 20 on BG-jalostamoita ja 1 SBG-jalostamo (1. sellainen Hollannissa ja 3. Euroopassa).

 

Hollanti on Euroopan johtava kryojalostusteknologian käyttäjä 6 laitoksellaan. Kryojalostus on kaikkein kehittynein jalostusteknologia. Se on ylivoimainen typpikaasun poistossa (typpeä on kaatopaikkakaasussa, mutta ei reaktorikaasussa).

 

Hollanti oli vuonna 1987 Euroopan ensimmäinen ja maailman toinen maa, joka aloitti biokaasun siirron kansallisessa maakaasuverkossa, jolloin siitä tuli kansallinen kaasuverkko. Hollanti oli esimerkkinä EU:n vuoden 1998 kaasumarkkinadirektiiville, joka edellytti maakaasuverkkojen avaamisen biokaasulle koko EU:ssa.

 

Tutustu Hollannin monimuotoiseen biometaaniteknologiaan

Euroopan Biokaasuyhdistys (EBA) järjestää biokaasukonferenssin 30.9.-2.10. Alkmaarissa, Hollannissa. Se tarjoaa mahdollisuuden tutustua Hollannin monipuoliseen biometaaniteknologiaan, mm.

  • Reaktorikaasun jalostus ja syöttö kaasuverkkoon (ekskursio 2 laitokselle)
  • Kaatopaikkakaasun ja jätevedenpuhdistamon kaasun pienimuotoinen kryojalostus LBG:ksi rekkakäyttöön (ekskursio)
  • Laboratoriokokoluokan SBG-tuotantoyksikkö (ekskursio), parhaillaan Alkmaarissa on rakenteilla 12 MW:n SBG-laitos

Alkmaarissa sijaitsee myös 46 TWh:n ja 5 TWh:n metaanivarastot. Se on olennaista teknologiaa aurinko- ja tuulivoiman varastoimisessa.