243 M€ Ruotsin ja Tanskan liikennebiokaasuhankkeille

21.07.2014 10:03

EU-komissio on toisen kerran myöntänyt suurille uusiutuvan energian hankkeille tarkoitetut erikoisinvestointituet. Tällä kertaa tuen sai 18 UE-hanketta 11 maassa yhteismäärältään 700 M€. Liikennebiokaasuhankkeiden osuus oli 35 % myönnetyistä tuista.

 

Hyväksyttyjä liikennebiokaasuhankkeita oli kaksi: ruotsalainen Bio2G-hanke sai suurimman tuen (203,7 M€) ja tanskalainen MET-hanke sai 39,3 M€. Muille liikennebiokaasuhankkeille ei tukea ollut haettu eli molemmat haetut hankkeet hyväksyttiin.

 

Nämä erikoisinvestointituet rahoitetaan teollisuudelle myydyistä hiilidioksidipäästöoikeuksista. Suurten UE-hankkeiden lisäksi niitä voidaan myöntää suurille hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin hankkeille (CCS). Tällä hakukierroksella niitä myönnettiin yhdelle CCS-laitokselle (300 M€), joten myöntöpäätösten kokonaissumma oli 1000 M€. Suomesta ei tullut hakemuksia tähän hakuun.

 

Bio2G-hanke, SBG, Ruotsi

Bio2G-hankkeessa on tarkoitus rakentaa synteettisen biokaasun (SBG) tuotantolaitos Malmöön tai Landskronaan. Laitoksen vuosituotanto on 1600 GWh, joka jalostetaan ja pyritään kokonaisuudessaan käyttämään liikenteessä siten, että osa siirretään kaasuverkon kautta ja osa LBG:nä. Tuotannon raaka-aineita ovat puujätteet. Hanketta vetää E.ON. Bio2G-laitoksen kapasiteetti on kaksinkertainen verrattuna Göteborgin Energian GoBiGas2-SBG-laitokseen, joka sai investointituen edellisellä hakukierroksella (huom. Göteborgin GoBiGas1-SBG-laitos rakennettiin ilman EU-tukia, ks. alla).

 

MET-hanke, BG, Tanska

MET-hankkeessa on tarkoitus rakentaa olkiperäistä liikenne-etanolia tuottava laitos olemassa olevien biokaasu- ja puu-CHP-laitosten yhteyteen Holstebrohon, jolloin ne yhdessä muodostavat suuren biojalostamon. Liikenne-etanolin tuotannon jätteet hyödynnetään biokaasulaitoksessa, jota laajennetaan ja johon tämän hankkeen puitteissa rakennetaan jalostamo liikennebiokaasun tuotantoa varten.  Biokaasua (BG) saadaan etanolintuotannon jätteistä 120 GWh/v, ja muut mädätettävät jätteet mukaan laskien yhteensä 300 GWh/v. Hanketta vetää Maabjerg Energy Concept, joka on useiden yritysten perustama kehitysyhtiö.

 

 

Liikennebiokaasuhankkeet 1. hakukierroksella 2012

Myös ensimmäisellä erikoisinvestointituen (ns. NER300-tuen) hakukierroksella vuonna 2012 hyväksyttiin kaksi liikennebiokaasuhanketta. Ne saivat yhteensä 81,1 M€. Molempien laitosten tuotanto on kokonaisuudessaan tarkoitus käyttää liikenteessä. Näistä uutisoitiin Biokaasu-lehdessä 2/2012 sivulla 10 sekä Biokaasu-lehdessä 1/2013 sivulla 13.

 

Verbiostraw-hanke, BG, Saksa

Saksalaisen Verbio-yhtiön Verbiostraw-hanke olkiperäisen BG-laitoksen rakentamiseksi Schwedtiin (120 GWh/v) sai 22,3 M€. Laitoksen rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2014 ja se valmistuu syksyllä. Verbio on johtava liikennebiokaasun tuottaja ja myyjä Saksassa. Se aloitti olkiperäisen liikennebiokaasun tuotannon vuonna 2011 ja myy sitä CBG100:na 128 asemalla (heinäkuun 2013 ja maaliskuun 2014 välisenä aikana 219 GWh), ks. cbg100.net-uutinen 8.7.2014.

 

GoBiGas2-hanke, SBG, Ruotsi

Göteborgin Energian GoBiGas2-hanke puujäteperäisen SBG-laitoksen rakentamiseksi (800 GWh/v) sai 58,8 M€. Laitoksen rakentaminen ei vielä ole alkanut, vaan halutaan ensin kokemuksia (ilman EU-tukia rakennetusta) uudesta GoBiGas1-laitoksesta, ks. cbg100.net-uutinen 14.7.2014.