Liikennebiokaasun tuotannon kasvu jatkui vuonna 2016

19.01.2017 08:11

Päivitetty kesäkuussa 2017

 

Liikennebiokaasun tuotantokapasiteetin kasvu jatkui Suomessa vuonna 2016 jo kuudetta vuotta peräkkäin. Viimeisen 6 vuoden aikana tuotantokapasiteetti on yli 100-kertaistunut. Vuonna 2016 kasvua oli kolmanneksen verran kahden uuden laitoksen käyttöönoton seurauksena: Luken Sotkamon laitos käynnistyi kesäkuussa ja Gasumin Riihimäen laitos lokakuussa.

Vuosituotantokapasiteetti vuoden 2016 lopussa oli noin 200 GWh/v, joka riittäisi 20.000:n vuoden 2016 ekoautoksi valitun suuren biokaasuauton tarpeisiin. Liikennebiokaasua tuotettiin julkisia ja yksityisiä tankkauspaikkoja varten kymmenessä reaktoribiokaasua jalostavassa laitoksessa (ks. kartta Biokaasun tankkausasemat ja jalostamot Suomessa). Näiden lisäksi käytössä oli yksi pelkästään yksityistä tankkausasemaa palveleva liikennebiokaasun tuotantolaitos (ei sisälly edellä mainittuun karttaan).

 

Liikennebiokaasu valmistetaan Suomessa  jalostamalla biokaasureaktoreista saatavaa kaasua  siten, että se sopii tehdasvalmisteisten metaaniautojen käyttöön. Vuosina 2002-2012 jalostetun biokaasun koko tuotanto kulutettiin ajoneuvopolttoaineena. Vuodesta 2013 alkaen vuosittain kasvava osuus on käytetty ajoneuvojen sijaan lämmitykseen.

 

Julkisten biokaasuasemien verkko ei vuoden 2016 aikana kasvanut, mutta yksityisiä tankkausasemia otettiin käyttöön. Julkisia 100 % biokaasua myyviä CBG100-asemia oli vuoden lopussa 24. Julkisten asemien verkko ei kasvanut myöskään vuonna 2015, mutta vuonna 2017 tilanne muuttuu.  Tammikuussa avattiin ensimmäinen asema yli kahden vuoden tauon jälkeen . Julkisten CBG100-asemien sijainti selviää kartasta Biokaasun tankkausasemat ja jalostamot Suomessa. Yksityisiä tankkausasemia kartta ei sisällä. Jokaisesta julkisesta CBG100-asemasta on saatavissa asematietolomake.