Liikennebiokaasun tuotanto Suomessa kasvaa jyrkästi

07.07.2014 08:59

Vuonna 2013 jäteperäistä liikennebiokaasua tuotettiin Suomessa viidessä jalostamossa (joista yksi ehti olla toiminnassa alle kuukauden ajan) yhteensä yli 2000 henkilöauton vuotuista polttoainetarvetta vastaava määrä. Tuotanto kasvoi 6-kertaiseksi vuoteen 2012 verrattuna. Ja kasvu saa jatkoa. Vuoden 2014 aikana on jo käynnistynyt yksi jalostamo ja kolme on parhaillaan rakenteilla, kaikki biojätteitä hyödyntäviä. Syksyyn 2014 mennessä biojäteperäisen liikennebiokaasun tuotantokapasiteetti yhteensä 9 jalostamossa nousee lähes 10.000 henkilöauton tarvetta vastaavalle tasolle. Ja vuoteen 2016 mennessä jalostuskapasiteetti kaikkien suunnitelmien toteutuessa yli 10-kertaistuu siitä eli päästään 130.000 henkilöauton kulutusta vastaavalle tasolle pelkästään bio- ja puujätteitä käyttäen (huom. luonnollisestikaan kaikki suunnitelmat eivät toteudu ja vieläpä suunnitellussa aikataulussa).

Myös tankkausasemaverkosto laajenee. Nyt julkisia 100 % biokaasua myyviä asemia eli CBG100-asemia on 21, parhaillaan rakenteilla on 2 ja suunnitteilla 15 avattavaksi viimeistään vuonna 2016. Ja niiden lisäksi myös yksityisten tankkausasemien määrä on kasvussa. Verkoston kattavuus Suomessa on laajenemassa merkittävästi, kuten on tankkausasemakartasta nähtävissä.

Tämä on esimakua syksyllä julkaistavasta Suomen uudesta liikennebiokaasutilastosta. Saatavissa on liikennebiokaasutilasto 1941-2012.

Suomen maakunnista enää neljässä ei ole tankkausasemia eikä suunnitelmia sellaisten perustamiseksi. Ne ovat Satakunta, Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa.

Jäteperäinen biokaasu on ainut 100 % uusiutuva ja kestävä liikenteen voimanlähde, jota Suomessa on saatavissa julkisilta tankkaus/latausasemilta. Biokaasu on siten ainut vaihtoehto niille kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat siirtää motorisoidun liikenne-energian (muun kuin raideliikenteen, joka ainoana joukkoliikennemuotona tarjoaa 100 % uusiutuvaa energiaa) kulutuksensa 100 % uusiutuvalle energialle, mutta jotka eivät omista omaa uusiutuvan energian tankkaus/latausasemaa.

Suomessa CBG100 on jo yli 2 miljoonan suomalaisen ulottuvilla ja kattavuus on laajenemassa yli 3 miljoonan vuoteen 2016 mennessä.

Länsi-Euroopan tankkausverkoston voimakkaan kehityksen takia biokaasu on ainut 100 % uusiutuva käyttövoima, joka mahdollistaa liikenteen läpi Länsi-Euroopan.