Liikenneministerin selvitys auttaa biokaasuautoilijoita

26.11.2014 11:42

Julkisuudessa on käsitelty Trafin autoilijoilta perimiä liikamaksuja. Liikenneministeri Paula Risikko on pyytänyt Trafilta selvitystä niistä. Julkisuudessa ei ole mainittu, että osa liikamaksuista on kohdistunut yksinomaan biokaasuautoilijoihin. Ne ovat johtuneet kahdesta syystä:

  1. Osalta biokaasuauton omistajista perittiin käyttövoimaveroa silloin kun sitä ei ollut eli vuosien 2004 ja 2012 välisenä aikana (vuoden 2013 alusta käyttövoimavero tuli uudestaan käyttöön).
  2. Osalta biokaasuauton omistajista on peritty ajoneuvoveroa bensiinikäytön CO2-päästöjen perusteella, vaikka lain mukaan se pitäisi periä maakaasukäytön CO2-päästöjen perusteella. 

Liikenneministeri Risikon selvityspyyntö johtanee toimenpiteisiin, joilla nämä ongelmat korjataan.

 

Jälkimmäinen ongelma liittyy osittain ajoneuvorekisterien ylläpitoon. Suomen biokaasun käyttöön pystyvä ajoneuvokanta ei ole tiedossa, koska osa ko. ajoneuvoista on sijoitettu bensiini- tai dieselajoneuvoiksi. Siksi Suomen vuosittaisissa liikennebiokaasutilastoissa ajoneuvokanta on jouduttu arvioimaan. Tämä tilanne koskee monia muitakin vaihtoehtoisia käyttövoimia. Meneillään oleva selvitys saattaa johtaa myös tämän ongelman ratkaisuun.