LVM ei julkaissut puhtaiden käyttövoimien suunnitelmaa

19.11.2016 13:49

Lokakuussa 2014 julkaistu puhtaiden liikenteen käyttövoimien infrastruktuuridirektiivi (2014/94/EU) edellyttää metaanin, vedyn ja sähkön tankkausinfrastruktuurin luomisen EU:n jäsenmaissa.


Eiliseen (18.11.2016) mennessä jäsenmaiden oli saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tuotettava, hyväksyttävä ja toimitettava komissiolle virallinen suunnitelma direktiivin sisällön toteuttamiseksi. Suomessa asiasta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö (LVM).

LVM ei julkaissut tiedotetta kansallisen toimintasuunnitelman lähettämisestä. Komissiolle mahdollisesti lähetettyä toimintasuunnitelmaa ei ole julkaistu. Direktiiviä ei ole miltään osin saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Osa direktiivin vaatimasta lainsäädännöstä on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

LVM julkaisi vuonna 2015 työryhmäraportin, jossa metaanin osalta on esitetty seuraavat suositukset kansallista toimintasuunnitelmaa varten:
  1. Kaasuasemaverkoston mitoituksen pohjaksi asetetaan 20 000–40 000 kaasuauton määrällinen tavoite vuonna 2020.
  2. Kaasuasemaverkosto rakennetaan pääosin markkinaehtoisesti.
  3. Markkinan kehittymistä edistetään ajoneuvokannan määrän kasvua tukevilla toimenpiteillä (uudet kaasuautot/ konversiot). Ajoneuvojen määrän lisäämiseksi tulisi ottaa käyttöön uusia taloudellisia ohjauskeinoja, esimerkiksi erittäin vähäpäästöisten työ- suhdeajoneuvojen tuloverotuksen verotusarvoja alentava menettely.
  4. Tarpeen mukaan hyödynnetään tarkoitukseen sopivat EU-rahoituslähteet (muun muassa TEN-T-rahoitusinstrumentti ja Horizon 2020 -ohjelma).
  5. Kansallinen lisärahoitustarve sekä mahdollisen uuden lainsäädännön tarve arvioidaan osana verkon toteutumisen seurantaa 2016–2019.

 

Direktiivin julkaisun jälkeen Suomessa ei ole avattu käyttöön yhtään julkista biokaasun tankkausasemaa.