Maailman suurin biokaasujalostamo Montrealiin

17.10.2014 12:36

Maailman suurin biokaasujalostamo käynnistyi Montrealin kaatopaikalla. Tämä polttoaineteholtaan 100 MW:n laitos toimii esimerkkinä siitä, että biokaasulaitoksetkin voivat olla suuria. Vaikka biokaasuteknologia on luonteeltaan parhaiten hajautettuun tuotantoon sopivaa, maailmalta löytyy monia esimerkkejä myös suurista, keskitetyistä laitoksista. Montrealin jalostamon kaasu on peräisin yhdestä lähteestä, Montrealin kaatopaikalta, mutta biokaasujalostamoita on esimerkiksi Ruotsissa rakennettu käsittelemään useilta biokaasulaitoksilta peräisin olevaa kaasua. Raaka biokaasu voidaan kuljettaa kaasuputkissa kuten jalostettu bio- ja maakaasu. Siten Montrealin esimerkin mukaisia laitoksia voitaisiin rakentaa myös Suomeen, mikäli poliittisesti halutaan edistää nimenomaisesti suuria laitoksia hajautettujen sijaan. Suomessa on kuitenkin yksi raakakaasun lähde, jonka tuotantokapasiteetti yksinkin on lähellä Montrealin kaatopaikkaa. Se on pääkaupunkiseudun kaatopaikka Ämmässuolla Espoossa. Toistaiseksi sen kaasua ei jalosteta liikennepolttoaineeksi, vaikka se riittäisi kaikkien pääkaupunkiseudun paikallisbussien tarpeisiin. Sen sijaan sitä käytetään sähkön tuotantoon. Montrealissa kaatopaikkakaasun arvo moninkertaistui, kun siellä siirryttiin sähkön tuotannosta liikennebiokaasun tuotantoon. Niin kävisi myös Ämmässuolla.

 

Suuruusennätyksen oli aikakin rikkoutua, sillä sitä on pitänyt hallussaan New Yorkissa sijaitsevan kaatopaikan jalostuslaitos jo peräti vuodesta 1981. Lähes yhtä suuria muitakin jalostamoita on useita USA:ssa ja Saksassa. USA:ssa ne on liitetty kaatopaikkakaasulaitoksiin ja Saksassa reaktorilaitoksiin. Montrealin laitoksen tuotantokapasiteetti on 700 GWh/v. Se on noin 15-kertainen Lahdessa sijaitsevaan, Suomen suurimpaan jalostamoon verrattuna.

 

Investointikustannuksiltaan 32 miljoonan euron suuruinen Montrealin jalostamo on neljäs biokaasujalostamo Kanadassa. Ensimmäinen käynnistyi vuonna 2003. Neljästä jalostamosta kolme jalostaa kaatopaikkakaasua ja yksi reaktorikaasua.

Montrealissa jalostettua kaasua käytetään mm. kaatopaikan operaattorin Progressive Waste Solutionin omistamissa metaanikäyttöisissä jäteautoissa. Niitä on nyt 400 ja suunnitelmien mukaan ensi vuonna 550 ja vuoteen 2019 mennessä 800. 

Kanadassa on käytössä 15.000 metaaniautoa, joita palvelee 90 tankkausasemaa.

 

Montrealin jalostamon toimittaja on Greenlane Uudesta-Seelannista eli sama yritys, joka valmisti Kouvolan jätevedenpuhdistamolla vuonna 2011 käynnistyneen KSS Energian jalostamon. Greenlanen jalostamoteknologialla on historiaa 1980-luvun alusta alkaen, sillä jo tuolloin jalostamoita valmistettiin liikennebiokaasutuotantoon Uudessa-Seelannissa. Greenlanen jalostamoita edustaa ja tuo Suomeen Sarlin.

Greenlane kuitenkin myytiin syyskuussa englantilaiselle Pressure Technologies -yhtiölle. Se heijastaa Englannin biokaasujalostussektorin meneillään olevaa voimakasta kasvua.