Puhtaiden autojen hankintadirektiivi uudistuu

09.03.2017 17:07

Komissio on uudistamassa julkisen sektorin puhtaiden autojen hankintadirektiiviä (2009/33/EY) ja on sitä varten avannut konsultaation. Siihen pyydetään vastauksia 24.3. mennessä.

Alkuperäisen direktiivin ongelmana on, että siihen sisällytetyn laskentamallin seurauksena se on dieselautojen edistämiseen tähtäävä eli tosiasiallisesti likaisten autojen hankintadirektiivi. Puhtaiden autojen hankinta onnistuu sen puitteissa myös, mutta direktiivi on kirjoitettu tavalla, jossa dieselautojen hankinta on helppoa ja puhtaiden autojen hankinta on työlästä. Sitä varten vuonna 2011 julkaistiin biokaasuautojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden opas, jossa kerrotaan erilaisista tavoista, joilla direktiiviin sisältyvä dieselautojen edistämismekanismi ohitetaan. Toiveena luonnollisesti on, että tätä ongelmaa ei enää uudistetussa direktiivissä ole.