Ruotsin liikennebiokaasukäyttö lähestyy TWh:a

14.07.2014 08:13

Ruotsin vuoden 2013 liikennebiokaasukäytön alustavat tilastot on saatu:

Ruotsissa käytettiin liikennebiokaasua 991 GWh.

 

Tästä 955 GWh (96 %) käytettiin CBG:nä ja 36 GWh (4 %) LBG:nä. Ruotsissa tuotettiin yli 90 % kulutuksesta. Vuonna 2012 käyttö oli 956 TWh, joten kasvua on 35 GWh.

 

Alustavien tietojen mukaan jätteiden osuus liikennebiokaasun tuotannossa oli 98 %. Jätteiden osuus on erittäin merkittävä asia, koska jäteperäisen liikennebiokaasun määrä painotetaan kahdella laskettaessa UE-direktiivin mukaista liikenteen uusiutuvien käyttöä (ks. Eurostatin uusiutuvan liikenne-energian tilastot). Vuonna 2012 jäteperäisen biokaasun osuus oli 99 %.

 

Vuonna 2013 oltiin jo hyvin lähellä TWh:n vuosikäyttörajaa ja vuonna 2014 se varmasti ylitetään. Eräs tärkeä virstanpylväs vuonna 2014 on synteettisen liikennebiokaasun (SBG :n) tuotannon aloittaminen puujätteistä Göteborgissa kesällä. Tämän GoBiGas-laitoksen 1-vaiheen vuosituotanto on 160 GWh ja vuonna 2017 käyttöön otettavaksi suunniteltu 2-vaihe nostaa SBG:n vuosituotannon 1 TWh:n tasolle eli suurin piirtein samalle tasolle kuin liikennebiokaasun (BG) tuotanto on Ruotsissa nyt. GoBiGas-laitosten koko tuotanto on tarkoitus käyttää liikenteessä, koska se antaa parhaat ympäristönsuojeluvaikutukset ja parhaat tulot. Myös BG-tuotantoa on Ruotsissa mahdollista ja tarkoitus nostaa paljon. Saksassa se oli 7,2 TWh/v jo vuonna 2012 (ks. Euroopan vuoden 2012 liikennebiokaasutilastot) ja nyt paljon enemmän (SBG-tuotantoa Saksassa ei ole). 

Ruotsi on Euroopan ja koko maailman johtava liikennebiokaasun käyttäjä, mutta liikennebiokaasun tuotannossa se on paljon Saksaa jäljessä.

 

Selitteet: