Ruotsin puhdas UE-liikenne

11.08.2014 09:10

Ruotsi on ensimmäinen ja toistaiseksi ainut maa, joka on saavuttanut uusiutuvan energian direktiivin (UE-direktiivi 2009/28/EY) jokaiselle EU:n jäsenmaalle asettaman sitovan velvoitteen vähintään 10 % osuudesta liikenteen energiankulutuksesta. Ruotsi saavutti 12,6 %:n osuuden jo vuonna 2012. Vuonna 2013 UE-osuus on nousemassa jopa 17 % tasolle (alustava arvio).

 

Määrällistä kehitystä tärkeämpää on laadullinen kehitys. Ruotsissa pyritään käyttämään mahdollisimman kestävästi tuotettuja uusiutuvia puhtaina, kun taas useimmissa maissa pyritään käyttämään vähiten kestävästi tuotettuja uusiutuvia laihoina biokomponentteina fossiilisen bensiinin ja dieselöljyn seassa. Ruotsissa ei ole käytössä biokomponenttien sekoitusvelvoitetta (kuten esimerkiksi Suomessa ja useimmissa muissa maissa), vaan tapahtunut kehitys on seurausta hyvin monipuolisesta edistämistoiminnasta.

 

Ruotsissa on tavoitteena fossiiliriippumaton tieliikenne vuoteen 2030 mennessä ja täysin uusiutuva liikenteen energiajärjestelmä vuoteen 2050 mennessä.

 

Suomessa on suunnattoman paljon opittavaa Ruotsin kehityksestä. Tätä tarkoitusta varten kirjoitettu raportti Ruotsin tilanteesta vuonna 2013 (”UE-polttoaineet ja UE-sähkö Ruotsin liikenteessä 2013”) on juuri julkaistu.

Lisätietoja: