Ruotsin UE-liikenteellä korkea ympäristölaatu

26.04.2015 10:02

Uusi Ruotsin uusiutuvan energian liikennekäyttöä kartoittava tutkimus kertoo siellä saavutetusta poikkeuksellisen korkeasta ympäristölaadusta muihin EU-maihin verrattuna. Päinvastoin kuin muissa EU-maissa, Ruotsissa painotetaan jäteperäisiä biopolttoaineita energiakasviperäisten sijaan, kaasumaisia polttoaineita nestemäisten sijaan, puhdasta UE-käyttöä uusiutuvien ja fossiilisten sekoittamisen sijaan, liikenteen UE-sähkön tuotantoa päästöttömillä uusiutuvilla päästöjä aiheuttavien sijaan ja UE-käyttöä tavaraliikenteessä ja joukkoliikenteessä henkilöautojen sijaan. Koska kyseessä on englanninkielinen tutkimus, siitä on kirjoitettu suomenkielinen yhteenveto. Se sisältää linkin uuteen tutkimukseen.