USA:ssa 100 TWh:n biokaasusuunnitelma

31.08.2014 13:48

USA:n maatalousministeriö USDA, energiaministeriö DOE ja ympäristönsuojeluvirasto EPA julkaisivat 1.8. biokaasutiekartan, jonka mukaisesti vuoteen 2030 mennessä USA:ssa voitaisiin nykyistä 2000 biokaasulaitoksen kantaa kasvattaa 11.000 uudella biokaasulaitoksella. Tämä tiekartta tuotettiin Valkoisen talon maaliskuussa julkaiseman metaanipäästöjen vähentämisstrategian seurauksena. Pääsyynä on siis ilmastonsuojelu metaanipäästöjen vähentämisen avulla. Siksi suunnitelmat koskevat vain biojäteperäistä biokaasua; energiakasviperäisellä biokaasulla metaanipäästöt eivät vähene. Enimmillään metaanipäästöjen vähenemä vuonna 2030 vastaisi 11 miljoonan henkilöauton vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Suunnitelma sisältää monien valtion edistämistoimien käytön.

 

Uudet biokaasulaitokset voisivat tuottaa vuosittain 100 TWh biojäteperäistä biokaasua liikennepolttoaineena ja muissa sovelluksissa käytettäväksi.

Liikennebiokaasun elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä on raportissa vertailtu (oheinen kuva) bensiinin ja maakaasun elinkaaripäästöihin, kun näitä polttoaineita käytetään paketti- ja lava-autossa. Vihreät palkit kuvaavat elinkaaren kokonaispäästöjä. Bensiinin ja maakaasun päästöt ovat lähes samat, yli 400 hiilidioksidiekvivalenttia grammaa maililta. Lantaperäisen biokaasun elinkaaripäästöt ovat -40 g/mi ja jätevesiperäisen -60 g/mi. Ne ovat negatiiviset, koska metaanipäästöjen väheneminen ylittää kasvihuonekaasupäästöt koko elinkaaressa. Siksi biojäteperäisellä biokaasulla päästöt vähenevät bensiiniin ja maakaasun verrattuna yli 100 %, mikä ei ole mahdollista millekään muille autojen energianlähteille.

 

USA on maailman ensimmäinen maa, joka aloitti kaatopaikkakaasun jalostuksen (vuonna 1981) ja maailman ensimmäinen maa, joka aloitti nesteytetyn biokaasun (LBG) liikennekäytön (kaatopaikkakaasuperäinen vuonna 2005 jäteautoissa). Edelleenkin jalostetusta biokaasusta suurin osa (90 % vuonna 2013) on peräisin kaatopaikkakaasusta (Islannin jälkeen eniten maailmassa). Jäteautot ja muut kuorma-autot ovat hallitsevassa roolissa biokaasun liikennekäytössä.

 

Lisätietoja: