Jalostamotilastot 2014

Sekä jalostettua että jalostamatonta UE-metaania voidaan käyttää ajoneuvopolttoaineena. Jalostamattoman (siis vain puhdistetun) UE-metaanin liikennekäytöstä ei ole tilastoja. Globaaleja jalostamotilastoja on olemassa, mutta ei sellaisia, jotka kattaisivat kaikki maat ja kaikenlaiset jalostamot. Ne eivät sisällä tietoa, miten jalostettu kaasu on käytetty eli mm. liikenteen osuutta.

Vuoden 2014 lopussa UE-metaanijalostamoja oli globaalisti noin 450. Niiden yhteenlaskettu vuosituotantokapasiteetti oli noin 30 TWh. Reaktorikaasujalostamot hallitsevat tuotantoa 80 % osuudella ja lähes kaikki loput ovat kaatopaikkakaasujalostamoita. Kuitenkin Pohjois-Amerikassa kaatopaikkakaasujalostamot ovat tärkeämpiä, ja myös muutamassa Euroopan maassa. SBG-jalostamoita sekä tuuli- tai aurinkometaanin jalostamoita on vain muutama: niiden osuus ei vielä vuonna 2014 ollut suuri missään maassa, mutta SBG nousee merkittäväksi Ruotsissa vuonna 2015. Useimmissa maissa reaktorikaasujalostamot vastaavat koko tuotantokapasiteetista. Islanti on ainut maa, jossa koko kapasiteetti on kaatopaikkakaasulle.

Jalostamoita on kaikissa maanosissa Afrikkaa lukuun ottamatta.