EBA:n EU:n liikennebiokaasutilastot 2013-2014

EBA:n EU:n liikennebiokaasutilastot 2013-2014

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, joulukuu 2014

 

Euroopan Biokaasuyhdistys (EBA = European Biogas Association) julkaisee vuosittain biokaasuraportin. Liikennekäyttö tuli ensi kertaa mukaan joulukuussa 2013 julkaistussa kolmannessa vuosiraportissa EBA Biogas Report 2013 sisältäen tietoja vuodelta 2012. Joulukuussa 2014 julkaistiin EBA Biogas Report 2014, jossa liikennebiokaasun raportointia laajennettiin. Se sisältää paitsi vuoden 2013 tiedot myös joitakin tietoja vuodelta 2014. 

Raportti ei kata koko Eurooppaa, vaan se on keskittynyt EU-maihin kuitenkin sillä poikkeuksella, että Malta ei ole mukana ja toisaalta Sveitsi on mukana. Siten maita on yhteensä 28. Uusi raportti kuten myös aiemmat vuosiraportit on ostettavissa sähköisenä tai painettuna versiona EBAsta.

Euroopan liikennebiokaasutilastoinnin kannalta tärkeimmät raporttiin sisältymättömät maat ovat Norja ja Islanti, joilla on pitkät perinteet liikennebiokaasun tuotannossa ja käytössä (ks. uutinen Pohjoismaiden liikennebiokaasusta 29.11.2014). Lisäksi liikennebiokaasua saatetaan käyttää sellaisissakin maissa, joissa sitä ei tuoteta, varsinkin eurooppalaisen kaasuverkon kautta maiden välillä siirrettynä. Tätä ei ole selvitetty.

 

Liikennebiokaasun tuotantopaikat (biokaasujalostamot) ovat taulukossa alla. Mukana ovat vain BG-jalostamot (BG = BioGas). Siis SBG-jalostamot (SBG = Synthetic BioGas) eivät ole mukana (niitä on 1 Itävallassa ja 1 Ruotsissa). Myöskään muut UE-metaanin tuotantopaikat eivät ole mukana (tuulimetaanin tuotantopaikkoja on 1 Saksassa ja 1 Ranskassa). Kuten edellä on kerrottu, Norja ja Islanti eivät ole raportissa mukana, vaikka niissä on BG-jalostamoita. Raportti koskee pääasiassa vuoden 2013 tilannetta, mutta koska tilastotiedot kerättiin kesällä 2014, tuotantolaitoksista pyydettiin myös senhetkinen tilanne. Se on merkitty taulukkoon otsikolla "Kesä 2014", koska se ei kaikissa maissa tarkoita samaa kuukautta, vaan eri maista raportoitiin tilanne joko touko-, kesä-, heinä- tai elokuun mukaan. Lisäksi muutamasta maasta saatiin arvio vuoden 2014 lopun tilanteesta. Kroatia ei ole tässä mukana, mutta EU:n biokaasubarometri 2014:ssa Kroatian tilastoihin sisältyy yksi jalostamo. Irlanti ei ole mukana, mutta IEA:n tilastoihin sisältyy 1 jalostamo.

Sija Maa Arvio 2014 Kesä 2014 2013 2012
1 Saksa 182 159 154 120
2 Ruotsi   55 54 53
3 Hollanti   24 23 19
4 Englanti 27 7 6 4
5 Sveitsi 19 n/a 15 12
6 Itävalta   12 11 10
7 Suomi   9 5 4
8 Ranska 9 n/a 4 3
9 Tanska 7 n/a 3 1
10 Luxemburg   3 3 3
11 Italia   n/a 2 1
12 Espanja   1 1 1
13 Unkari   1 1 1
14 Puola 1 n/a 0 0
15 Slovakia 1 0 0 0
  YHTEENSÄ > 350   282 234

 

Jalostamoiden määrä kasvoi 21 % vuonna 2013 verrattuna vuoden 2012 tilanteeseen. Ennakkoarvio vuoden 2014 kasvusta on 24 %.

 

Alla olevassa taulukossa on liikennebiokaasun tuotantoa ja tankkausasemaverkkoa koskevia tilastoja vuodelta 2013. LBG-asemat, SBG-asemat ja tuulimetaaniasemat eivät ole mukana. CBG100-asematilastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Joistakin maista mukana on vain julkiset, mutta joistakin myös yksityiset asemat. Joidenkin maiden tilastot sisältävät vain CBG100-asemat, jotka ovat vapaasti käytettävissä, mutta joidenkin maiden tilastoissa on mukana myös asemia, joista saa CBG100:aa vain erityisen sopimuksen ja operaattorin tankkauskortin avulla. CMG-asemat (Compressed Methane Gas) tarkoittavat kaikkia paineistettua metaania myyviä asemia sisältäen myös 100 % fossiilimetaaniasemat sekä uusiutuvan ja fossiilisen metaanin sekoituksia myyvät asemat.

Sija Maa Liikennebiokaasun tuotanto [GWh] CBG100-asemia CMG-asemia
1 Saksa 7231 288 920
2 Ruotsi 900 205 205
3 Hollanti 900 n/a 141
4 Sveitsi 77 137 139
5 Itävalta 70 3 180
6 Englanti n/a 8 9
7 Espanja n/a n/a 69
8 Suomi 33 22 25
9 Luxemburg 26 n/a 7
10 Ranska 20 4 310
11 Italia 15 2 1040
12 Unkari 4 1 19
13 Tanska n/a 0 7
14 Kroatia n/a 0 3
15 Irlanti n/a n/a n/a
16 Puola 0 0 86
17 Slovakia 0 0 14
18 Bulgaria 0 0 110
19 Tsekki 0 0 88
20 Belgia 0 0 16
21 Slovenia 0 0 7
21 Kreikka 0 0 7
23 Eesti 0 0 5
23 Liettua 0 0 5
23 Portugali 0 0 5
26 Latvia 0 0 2
27 Kypros 0 0 0
28 Romania 0 0 0
  YHTEENSÄ 9366 670 3419

 

Jalostetun biokaasun tuotanto kasvoi 36 % vuoteen 2012 verrattuna. Sen käyttöä liikenteessä ei edelleenkään tunneta kuin muutamassa maassa, koska useimmissa maissa sitä ei tilastoissa eroteta maakaasun liikennekäytöstä. Useimmissa maissa, kuten Saksassa, suurin osa jalostetusta biokaasusta käytetään sähkön tuotantoon. Joissakin maissa kaikki tai lähes kaikki käytetään liikenteessä: Ruotsi, Suomi, Unkari ja Italia. Liikennekäyttöön menee suuri osa myös Itävallassa, Ranskassa, Hollannissa, Englannissa ja Sveitsissä.  Kokonaiskäytön arvio on 2 TWh. CBG100-asemien määrä kaksinkertaistui vuonna 2013.