EU:n liikennebiopolttoainebarometri 2015

EU:n liikennebiopolttoainebarometri 2015

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, elokuu 2015

 

Liikennebiopolttoainebarometri 2015

EurObserv’ER julkaisi 3.8. EU:n liikennebiopolttoainebarometrin 2015 (Biofuels Barometer 2015), joka sisältää lopulliset vuoden 2013 tiedot sekä alustavat vuoden 2014 tiedot (lopulliset vuoden 2014 tiedot julkaistaan vuoden 2016 barometrissa elokuussa 2016). Tässä käydään läpi ja analysoidaan uuden barometrin tärkeimpiä sisältöjä.

Vuonna 2014 liikennebiopolttoaineita käytettiin 163 TWh, joka oli 4,9 % EU:n liikenne-energian kulutuksesta. Vuoden 2014 kulutus oli historiallisesti toiseksi suurin ennätysvuoden 2012 (169 TWh) jälkeen.

Käyttö kasvoi 6,1 % vuodesta 2013. Biokaasun käyttö kasvoi eniten (+11,7 %) ja myös biodieselin ja synteettisen biodieselin yhteenlaskettu käyttö kasvoi (+7,8 %). Etanolin ja siitä valmistettujen muiden biopolttoaineiden käyttö aleni (-0,1 %) kuten myös puhtaiden kasviöljyjen ja muiden biopolttoaineiden yhteenlaskettu käyttö (-41,3 %).

 

Biodiesel on yli 20 vuoden ajan ollut johtava liikennebiopolttoaine EU:ssa ja sen asema säilyi edelleen yhdessä synteettisen biodieselin kanssa 80 % osuudella. Niistä julkaistaan vain yhteenlasketut tilastot. Lähes kaikki biodiesel kulutetaan matalaseoksina, mutta hieman myös keskiseoksina ja puhtaana (B100). Synteettinen biodiesel kulutetaan lähes kokonaan keskiseoksina, mutta hieman myös matala- ja korkeaseoksina sekä puhtaana (SB100). Biodieseleitä käytetään 27 EU-maassa.

Bioetanoli on yli 20 vuoden ajan ollut toiseksi eniten käytetty liikennebiopolttoaine EU:ssa ja sen asema säilyi edelleen yhdessä siitä valmistetun ETBE:n kanssa 19 % osuudella. Etanolista ja ETBE:stä julkaistaan vain yhteenlasketut tilastot. Lähes kaikki etanoli kulutetaan matalaseoksina, mutta hieman myös korkeaseoksina (E85). Lähes kaikki ETBE kulutetaan keskiseoksina, mutta hieman myös matalaseoksina. Etanolia käytetään 23 EU-maassa.

Biokaasu on ollut EU:n kolmanneksi eniten käytetty liikennebiopolttoaine vuodesta 2011 alkaen, jolloin se ohitti kasviöljyn. Sen osuus on barometrissa 1 %, mutta mukana on kulutus vain kolmesta maasta: Ruotsi, Saksa ja Suomi. Ottaen huomioon muut 10 liikennebiokaasua käyttävää EU-maata, osuus nousee arviolta 2 %:iin. Biokaasu tarkoittaa barometrissa biokaasun (BG) ja synteettisen biokaasun (SBG) yhteenlaskettua määrää. Siitä SBG:n osuus oli marginaalinen. Biokaasu kulutetaan pääasiassa puhtaana (CBG100 ja LBG100) ja korkeaseoksina, mutta hieman myös matala- ja keskiseoksina. Barometri eroaa joistakin muista liikennebiokaasutilastoista siinä, että se sisältää sekä jalostetun että jalostamattoman (vain puhdistetun) biokaasun liikennekäytön. Puhdistetun biokaasun mukanaolo on periaatesyistä tärkeää, vaikka sen osuus on marginaalinen. Biokaasua käytetään 13 EU-maassa (joista barometrissa mukana 3).

Kasviöljyn ja kaikkien muiden liikennebiopolttoaineiden yhteenlaskettu osuus on barometrissa 0,2 %, mutta biokaasun tavoin niistäkään ei ole saatavissa kaikkia EU-maita ja kaikkia biopolttoaineita koskevia tilastoja. Siksi niiden todellinen osuus on korkeampi. Kasviöljy kulutetaan pääasiassa puhtaana (PPO100), mutta hieman myös korkea- ja keskiseoksina. Se oli pitkän ajan EU:n kolmanneksi eniten käytetty liikennebiopolttoaine, mutta vuodesta 2011 alkaen se on ollut neljäntenä.  Kasviöljyä käytetään barometrin mukaan 4 maassa, mutta todellisuudessa niitä on enemmän.

Muut liikennebiopolttoaineet on barometrissa yhdistetty kasviöljyn kanssa. Puukaasu kulutetaan kokonaan puhtaana (WG100). Bio-DME kulutetaan kokonaan puhtaana (bio-DME100). Biometanoli kulutetaan pääasiassa matalaseoksina. Biopropaani kulutetaan pääasiassa keskiseoksina. Muita biopolttoaineita käytetään barometrin mukaan 4 maassa, mutta todellisuudessa niitä on enemmän, todennäköisesti yli 20 (varsinkin puukaasun ansiosta).

 

Johtavat maat ovat:

  • Ranska on ykkösmaa sekä liikennebiopolttoaineiden kokonaiskulutuksessa että biodieseleiden kulutuksessa. Bioetanolin kulutuksessa se on kakkosena.
  • Saksa on bioetanolin kulutuksessa ykkösmaa. Kakkosena se on kokonaiskulutuksessa sekä biodieseleiden ja biokaasun kulutuksessa ja kolmosena kasviöljyn kulutuksessa.
  • Ruotsi on biokaasun kulutuksessa ykkösmaa. Kokonaiskulutuksessa se on kuudentena.
  • Unkari on kasviöljyn kulutuksessa ykkösmaa. Kokonaiskulutuksessa se on 16.

Suomi on liikennebiopolttoaineiden kokonaiskulutuksessa EU:n keskitasoa sijalla 15, mutta selvästi keskitason yläpuolella biokaasun kulutuksessa. Eesti putosi kokonaiskulutuksessa EU-maiden viimeiseksi vuoden 2013 sijalta 27.

 

 

EU:n liikennebiopolttoainebarometri on julkaistu vuosittain alkaen vuodesta 1998. Siinä käsitellään vain liikennebiopolttoaineiden kokonaiskäyttöä eli puhtaan, korkeaseos-, keskiseos- ja matalaseoskäytön määriä ei kerätä eikä julkaista. Kuitenkin lähes kaikki on matalaseoskäyttöä biodieseleiden ja etanolin markkinatilanteen takia (mutta muut biopolttoaineet kulutetaan pääasiassa puhtaina tai korkeaseoksina). Tilasto rajoittuu vain biopolttoaineisiin, joten muut uusiutuvat polttoaineet (kuten aurinkovety ja tuulimetaani) eivät ole mukana. Niiden määrä on biopolttoaineisiin verrattuna marginaalinen. Barometri ei sisällä tietoa jäteperäisten ja energiakasviperäisten biopolttoaineiden osuuksista. Energiakasviperäisillä on kuitenkin edelleen hallitseva asema, vaikka jäteperäisten osuus kasvaa. Barometrin tilastot perustuvat suoraan energiasisältöön: UE-direktiivin ympäristöpainotusta (ympäristövaikutuksiltaan parhaiden biopolttoaineiden tuplalaskentaa ja kestävyyskriteerit täyttämättömien poistamista) ei ole tehty (kuten Eurostatin UE-liikennetilastoissa).