EU:n liikennebiopolttoainebarometri 2016

EU:n liikennebiopolttoainebarometri 2016

EurObserv’ER julkaisi 28.7.2016 EU:n liikennebiopolttoainebarometrin 2016 (Biofuels Barometer 2016), joka sisältää lopulliset vuoden 2014 tiedot sekä alustavat vuoden 2015 tiedot. Vuonna 2015 liikennebiopolttoaineita käytettiin 14 Mtoe (163 TWh), joka on 1,7 % vähemmän kuin vuonna 2014. Liikennebiopolttoaineryhmittäin muutokset vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna olivat:

  • Biokaasujen (biokaasu, synteettinen biokaasu ja tuulimetaani) käyttö kasvoi selvästi: +6,5 %
  • Etanolien (etanoli ja ETBE) käyttö pysyi samana
  • Biodieseleiden (biodieselit, synteettiset biodieselit ja kasviöljyt) käyttö aleni: -2,4 %

 

Kulutuksen väheneminen johtuu barometrin analyysin mukaan pääasiassa ns. iLUC-direktiivistä (oikeammin UE-direktiivin muutosdirektiivistä, joka tuli voimaan 9.9.2015). Se asettaa ympäristövaikutussyistä ylärajan energiakasviperäisten liikennebiopolttoaineiden käytölle UE-direktiivin maakohtaisten velvoitteiden toteuttamisessa. Tämä muutos vaikuttaa positiivisesti biokaasuun, joka valmistetaan lähes kokonaan jätteistä. Muihin liikennebiopolttoaineryhmiin sen vaikutus on negatiivinen, sillä ne tuotetaan pääasiassa energiakasveista.

 

Johtavat maat ovat:

  • Ranska on ykkösmaa sekä liikennebiopolttoaineiden kokonaiskulutuksessa että biodieseleiden kulutuksessa. Bioetanolin kulutuksessa se on kakkosena.
  • Saksa on bioetanolin kulutuksessa ykkösmaa. Kakkosena se on kokonaiskulutuksessa sekä biodieseleiden ja biokaasun kulutuksessa.
  • Ruotsi on biokaasun kulutuksessa ykkösmaa. Kokonaiskulutuksessa se on neljäntenä.

 

Biokaasun osalta barometri edelleenkin sisältää vain kolmen maan tiedot (Ruotsi, Saksa ja Suomi), koska muista biokaasua käyttävistä maista ei saada vertailukelpoisia tilastoja. Se on onneton seuraus biokaasun asemasta ainoana markkinoilla olevana ns. drop-in-polttoaineena: biokaasu (ja muut UE-metaanilajit) ovat markkinoiden ainoat liikennebiopolttoaineet, jotka ovat käytettävissä fossiilisten polttoaineiden kulutusta varten valmistetuissa autoissa ilman muutoksia 100 %:na ja millä tahansa sekoituksena fossiilisten polttoaineiden kanssa. Valitettavasti useimmissa liikennebiokaasua käyttävissä maissa sen kulutusta ei erotella fossiilimetaanin kulutuksesta, tai sitä ei erotella riittävän hyvin kelvatakseen EU:n liikennebiopolttoainebarometrissa tilastoitavaksi. Kun nyt vain kolmen maan tilastot ovat mukana, niiden yhteenlasketulla kulutuksella biokaasun osuus EU:n liikennebiopolttoaineiden käytöstä on 1,1 %. Mutta jos tiedot saataisiin kaikista maista, osuus olisi noin 2 %.

Barometri ei erottele liikennebiopolttoaineiden käyttöä puhtaina (100 %:na) niiden sekoituskäytöstä fossiilisten polttoaineiden kanssa. Biokaasulla on dominoiva markkina-asema liikennebiopolttoaineiden puhtaassa käytössä. Se on normaali kulutustapa liikennebiokaasulle, mutta erittäin harvinainen tapa muille liikennebiopolttoaineille.

 

Aiemmista EU:n liikennebiopolttoainebarometreista on saatavissa tietoa seuraavien linkkien kautta: