EBA:n EU:n liikennebiokaasutilastot 2012

EBA:n EU:n liikennebiokaasutilastot 2012

Suomen Biokaasuyhdistys esitti vuonna 2011, että Euroopan Biokaasuyhdistys (EBA) keräisi liikennekäytön tiedot vuosittaiseen Euroopan biokaasutilastoon, kun siellä aiemmin olivat biokaasun tuotanto ja jalostus sekä käyttö sähkön ja lämmön tuotantoon. Tämä toteutui ensi kerran joulukuussa 2013 julkaistussa Biogas Report 2013:ssa, joka sisältää vuoden 2012 tilastot. Kyseinen julkaisu on vain EBAn jäsenten saatavissa, mutta lehdistötiedote on julkinen. Asiasta uutisoitiin Biokaasu-lehdessä 1/2013 sivulla 14. Eurooppalaisten biokaasun liikennekäytön tilastojen keruu on vaikeaa, koska osassa Euroopan maissa niitä ei kerätä, ja erilaisia tapoja on käytössä niissä maissa, missä kerätään. Siksi ne eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia, eivätkä ne kaikissa maissa sisällä kaikkea liikennekäyttöä. Käytön tilastot ovat nyt vasta ensimmäinen askel ja tulevaisuudessa tiedon laatu paranee. Syynä liikennebiokaasun käyttötilastojen puutteisiin on se, että ne sisältyvät useissa maissa liikennemetaanitilastoihin erittelemättä biokaasun ja maakaasun määriä. Lisäksi useissa maissa liikennebiokaasu tilastoidaan liikennemaakaasuksi. Maakaasuteollisuus on ollut vastuussa liikennemetaanin tilastojen toimittamisesta: useimmissa maissa uusiutuvia ja fossiilisia metaanilajeja ei ole eriytetty. Tästä syystä Euroopan liikennebiokaasun käytön kehityksen historiallisia tilastoja ei ole saatavissa. Ne ovat saatavissa vain Suomesta ja Ruotsista. Euroopan biokaasuteollisuus on siis nyt aloittanut tuoreiden tilastojen keruun.  Ehkäpä tutkimus eri maissa tulevaisuudessa tuottaa myös historialliset tiedot.

Biometaanitilastoja (jolla tarkoitetaan biokaasun jalostustilastoja) sen sijaan on kerätty jo pitkään, mutta nekään eivät vielä ole kattavat (monia tietoja puuttuu vielä). Osa jalostetusta biokaasusta kulutetaan liikenteessä (lähes kaikissa maissa kaikki tai suurin osa), ja osa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (tämä on pääkulutustapa vain Saksassa). Biokaasua käytetään hieman liikenteessä myös puhdistettuna (siis jalostamattomana), mutta niitä tietoja ei toistaiseksi ole kerätty.

Alla olevaan taulukkoon on koottu Biogas Report 2013:n liikennebiokaasutilastot vuodelta 2012. Ne eivät sisällä kaikkea liikennebiokaasun käyttöä. CBG-tankkausasemat tarkoittavat osassa maista CBG100-tankkausasemia ja osassa kaikkia CBG-asemia, mukaan lukien seoksia (kuten CBG10, CBG20 ja CBG50) maakaasun kanssa myyviä. Osassa maista vain julkiset asemat ovat mukana, osassa myös yksityiset (mutta kotitankkausasemat eivät missään maissa ole mukana). CMG-tankkausasemat tarkoittavat paineistetun metaanin tankkausasemien kokonaismäärää, mukaan lukien pelkästään maakaasua myyvät CNG-asemat (mutta tässäkin on maiden välillä eroa siinä sisältyvätkö yksityiset asemat mukaan). Hollanti jonka tuotanto- ja käyttötiedot puuttuvat, olisi tuotannossa ja käytössä sijalla 3 tai 4. Liikennebiokaasun käyttöä on myös Norjassa ja Islannissa, mutta niistä maista tietoja ei kerätty. Saksan biometaanituotantomäärä sisältää vain osan tuotantolaitoksista.

Maa Liikennebiokaasun
käyttö [GWh]
Biometaanin
tuotanto [GWh]
CBG-
asemia
CMG-
asemia
Ruotsi 845 845 195 207
Saksa 147 1216 119 915
Sveitsi 90 90 2 140
Itävalta 35 65 3 180
Italia 15 15 2 966
Ranska 6 6 2 144
Suomi 4 6 17 19
Unkari 4 4 1 18
Hollanti ? ? ? 194
Luxemburg ? 26 ? 7
Englanti ? ? ? 31
Tanska ? ? ? 2
Bulgaria 0 0 0 106
Espanja 0 0 0 90
Tsekki 0 0 0 74
Puola 0 0 0 33
Belgia 0 0 0 16
Slovakia 0 0 0 14
Eesti 0 0 0 6
Slovenia 0 0 0 6
Portugali 0 0 0 5
Kreikka 0 0 0 4
Liettua 0 0 0 4
Kroatia 0 0 0 2
Latvia 0 0 0 1
Romania 0 0 0 ?
Kypros 0 0 0 0
Irlanti 0 0 0 0