Liikennebiokaasukatsaus 15 Ruotsin kunnasta 2010

Liikennebiokaasukatsaus 15 Ruotsin kunnasta 2010

Kuntapäättäjäopas sisältää sivuilla 78-96 liikennebiokaasukatsauksen 15 Ruotsin kunnasta. Ruotsi on ollut maailman johtava liikennebiokaasun käyttäjä 1990-luvun alusta alkaen (ks.  historia ). Kehitys siellä on kuntien toiminnan seurausta. Koska kunnat ovat vastuussa ja määräysvallassa alueensa biojätteistä ja huomattavasta määrästä liikennettä, ne pystyvät käynnistämään liikennebiokaasun tuotannon ja käytön. Näin on tehty kymmenissä Ruotsin kunnissa, joista osa on tässä katsauksessa analysoitu.

 

Lähdeviite:

Lampinen A & Laakkonen A (2010) Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä – Kuntapäättäjän syventävä opas. Suomen Biokaasuyhdistys ry, 102s.

Lampinen A & Laakkonen A (2010) Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä – Kuntapäättäjän syventävä opas. Suomen Biokaasuyhdistys ry, 102s

Lue lisää: http://www.cbg100.net/products/kunnat-liikennebiokaasun-tuottajina-ja-kayttajina-kuntapaattajan-syventava-opas/