Liikennemetaanin käytön tilastot 2014

Metaanin globaali liikennekäyttö vuonna 2014 oli noin 2300 TWh, josta 1600 TWh liikennevälineissä ja 700 TWh putkiliikenteessä, kaasujen ja nesteiden kuljetuksessa.

 

Gas Vehicle Report -lehti julkaisee tilastot kuukausittain, mutta ne ovat epätäydelliset. Eri maista saadaan tietoja epäsäännöllisesti, joten on oleellista katsoa kunkin maan tiedon ajankohta. Esimerkiksi tammikuun 2015 numerossa annetaan marraskuuksi 2014 päivätyt tilastot, joiden maatiedot ovat väliltä maaliskuu 2006 - marraskuu 2014.

Raportoitu kuukausikulutus on 8596 M Nm3, josta saadaan vuosikulutukseksi 1030 TWh ilman 32 maan tietoja. Tiedot puuttuvat mm. Kiinalta ja Pakistanilta, jotka ovat aivan kärkimaita. Ottaen huomioon näiden 32 maan ilmoitetun laskennallisen kulutuksen, voidaan arvioida niiden nostavan globaalia kulutusta noin 50 %, jolloin arvioitu kulutus on 1500 TWh/v.

Tämä tarkoittaa pelkästään maantieliikenteen kulutusta eli siitä puuttuu vesiliikenteen, raideliikenteen ja ilmaliikenteen kulutus. Koska lähtökohtana ovat autot, osassa maista puuttuu myös liikkuvien työkoneiden ja kevytajoneuvojen kulutus. Kotitankkausasemien ja monien teollisuuden tankkausasemien (kuten trukkiasemat) kautta tankattava metaani puuttuu tilastoista, koska sitä ei tilastoida (eikä veroteta) liikennekäytöksi ja myös osa yksityisista biokaasulaitosten yhteydessä olevista tankkausasemista on tilastojen ulkopuolella. Osasta maista puuttuu myös kaupallinen UE-metaanin kulutus, joka ei kulje maakaasuverkon kautta. Syynä tähän on, että osassa maista tilastot kerätään pelkästään maakaasuteollisuudelta, jolloin UE-metaani tulee tilastoihin vain kulkiessaan maakaasuverkossa. Joissakin maissa valtaosa liikennebiokaasusta ei kulje maakaasuverkon kautta.

 

Muista ajoneuvoluokista kuin autoista tilastointi on pahasti jäljessä, mutta vuoden 2014 osalta voi karkeasti arvioida niiden kulutukseksi 100 TWh:

  • Vuonna 2014 LNG-käyttöisiä meriliikenteen laivoja oli noin 500 sekä niiden lisäksi sisävesiliikenteen LNG-laivoja. Arvioitu LNG:n kulutus oli 60 TWh. Suomen liikenteessä LNG-laivoja oli kaksi ja kulutus oli arviolta 340 GWh.
  • CMG-laivoja ja -veneitä oli käytössä sisävesiliikenteessä ja osa niistä käytti CBG:tä. Niiden määrä ja kulutus eivät ole tiedossa, mutta määrällisesti niitä on LNG-laivoja enemmän ja niiden yhteenlaskettu kulutus on LNG-laivojen kulutusta pienempi. Suomessa sellaisia ei ole koskaan ollut.
  • Sekä LNG:tä että CNG:tä käytetään muutamissa maissa vetureissa. Aiemmin käytettiin myös CBG:tä. Näiden määrä ja kulutus ei ole suuri, mutta se ole tiedossa. Suomessa sellaisia ei koskaan ole ollut.
  • Lentoliikenteessä käytetään hieman CNG:tä ja aiemmin myös LNG:tä (nykyäänkin tutkimuksessa). Näiden määrä ja kulutus on vähäinen, mutta se ei ole tiedossa. Suomessa sellaisia ei koskaan ole ollut.
  • Avaruusliikenteen metaaniajoneuvoja ei ole kaupallisessa käytössä, mutta tutkimuskäytössä on. Kulutus on marginaalinen.
  • Sekä LNG:tä, LBG:tä, CNG:tä että CBG:tä käytetään liikkuvissa työkoneissa, mutta määrä ja kulutus eivät ole tiedossa. Suomessa on käytössä CBG-käyttöisiä traktoreita sekä CNG-käyttöisiä trukkeja arviolta 30.
  • CNG:tä ja CBG:tä käytetään kevytajoneuvoissa. Gas Vehicle Report sisältää ne vain joidenkin maiden osalta, mutta koska alan johtavat maat (Intia, Pakistan, Bangladesh, Kiina)  ovat ne mukaan sisällyttäneet, puuttuvien maiden merkitys kokonaisuudessa on pieni. Tälläisiä ajoneuvoja on yli miljoona, mopo- ja moottoripyöräpohjaiset riksat tärkeimpänä ryhmänä. Suomessa tätä ajoneuvoluokkaa edustavat CBG/CNG-käyttöiset moottorikelkat, joita on arviolta 2 kpl.
  • Metaania käytetään myös monenlaisissa erikoisajoneuvoissa (kilpa-autot, sotilasajoneuvot jne.), mutta marginaalisesti.
  • Tutkimuskäytössä on myös joitakin edellä mainitsemattomia metaaniajoneuvotyyppejä (mm. ANG-ajoneuvot). Niiden kulutus on marginaalinen.