Maailman liikennebiokaasutilastot 2014

Kunnollisia globaaleja liikennebiokaasutilastoja ei vielä ole olemassa. Useimmissa liikennebiokaasua tuottavissa ja käyttävissä maissa sitä ei tilastoida tai se sisällytetään liikennemaakaasun sisään. Suomessakaan liikennebiokaasua ei tilastoitu ennen vuotta 2011, mutta tällöin tilastot julkaistiin takautuvasti koko sen historian ajalta eli vuodesta 1941. Suomen virallisiin energiatilastoihin liikennebiokaasu saatiin vuonna 2012. Maanosakohtaisiakaan tilastoja ei ole olemassa kuin Euroopasta:  ensimmäinen vuodelta 2012 . Mutta nekin ovat erittäin puutteelliset.

 

Eurooppa on maanosista selvästi muita aktiivisempi, mutta liikennebiokaasua tuotetaan ja käytetään kaikissa maanosissa. Merkittävimpiä maita Euroopan ulkopuolella ovat:

  1. Oseania: Uusi-Seelanti
  2. Aasia: Kiina, Intia, Japani, Korea, Thaimaa
  3. Pohjois-Amerikka: USA, Kanada
  4. Etelä-Amerikka: Brasilia
  5. Afrikka: Etelä-Afrikka

 

Maailman bioenergiayhdistys (World Bioenergy Association) julkaisi kesäkuussa 2014 globaalit bioenergiatilastot "WBA Global Bioenergy Statistics". Se on ensimmäinen yritys ottaa liikennebiokaasu mukaan, mutta jää vielä erittäin puutteelliseksi. Ensinnäkin: siinä sanotaan, että Euroopassa liikennebiokaasua tuotettiin vuonna 2013 vain kuudessa Euroopan maassa: Saksa, Hollanti, Ruotsi, Luxemburg, Itävalta ja Suomi. Luonnollisesti on erinomaista, että Suomi mainitaan, mutta yhdeksän Euroopan maata on jäänyt mainitsematta. Ja toiseksi: siinä sanotaan, että liikennebiokaasua ei tuoteta eikä käytetä Euroopan ulkopuolella, vaikka huomattavia saavutuksia löytyy kaikilta mantereilta:

  • Oseania: Uusi-Seelanti on modernin biokaasun liikennekäytön aloittaja ja se oli ylivoimainen globaali johtaja 1970-luvun lopulta 1980-luvun lopulle. Se oli ensimmäinen maa, joka sodan jälkeen otti liikennebiokaasun (CBG) kaupalliseen tuotantoon ja käyttöön, minkä johdosta uusiseelantilainen teknologia on nykyään johtavassa asemassa biokaasujalostamoteknologiassa ja biokaasun tankkausasemateknologioista. Sen olemassaolo oli erittäin tärkeää Ruotsille, kun se aloitti uudestaan liikennebiokaasun käytön 1980-luvun lopulla. Yksi Suomenkin jalostamoista ja tankkausasemista on Uudesta-Seelannista.
  • Pohjois-Amerikka: USA oli ensimmäinen maa maailmassa, joka otti kaatopaikkakaasun (1993) ja LBG:n (2006) liikennekäyttöön ja se on niiden käytössä aina ollut maailman ykkönen. USA on liikennebiokaasun tuotantokapasiteetissa maailman kakkonen Saksan jälkeen ja vuonna 2014 se nousi liikennebiokaasun kulutuksessa ykköseksi yhdessä Ruotsin kanssa. Kanadassa puolestaan sijaitsee maailman suurin biokaasujalostamo.
  • Aasia: Kiina ja Intia ovat biokaasun tuotannossa maailman kaksi suurinta maata. Niissä on biokaasulaitoksia yhteensä noin 60 miljoonaa. Metaaniajoneuvojen määrässä Kiina on vuoden 2014 lopussa maailman kakkonen (4 miljoonaa) ja Intia maailman viitonen (1,8 miljoonaa).
  • Etelä-Amerikka: Brasilia on maailman ykkönen uusiutuvan energian osuudessa liikenteen energiankäytössä. Vaikka etanoli on tärkein, myös biodieseliä ja biokaasua käytetään. Metaaniajoneuvojen määrässä Brasilia on maailman kuutonen (1,8 miljoonaa).
  • Afrikka: Etelä-Afrikassa aloitettiin liikennebiokaasun tuotanto pilottina jo 1940-luvulla neljäntenä maana maailmassa Saksan, Ruotsin ja Suomen jälkeen, mutta se myös lopetettiin 1940-luvulla. Kaupallinen tuotanto aloitettiin vuonna 2015.