Metaaniajoneuvotilastot 2014

Metaaniajoneuvoja on vuoden 2014 lopussa käytössä noin 23 miljoonaa. Suurin osa (yli 21 miljoonaa) on autoja, kaikissa kokoluokissa. Myös kevytajoneuvoja ja liikkuvia työkoneita on paljon (yli miljoona). Maaliikenteen erikoisajoneuvoja sekä vesi-, raide-, ilma- ja avaruusliikenteen ajoneuvoja on määrälisesti vähän, mutta vesiliikenteen ajoneuvojen kulutus on merkittävä.

 

Maakaasuteollisuus on jo kauan ylläpitänyt tilastoja metaanikäyttöisistä autoista, mutta muun tyyppisistä ajoneuvoista tiedot ovat hajanaisia (esimerkiksi laivat, varsinkin LNG-tankkilaivat, ovat merkittäviä liikennemetaanin käyttäjiä). Metaaniajoneuvojen määrän historiallinen kehitys vuosina 1986-2012 on esitetty Tekniikan Waiheita -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kuvassa 17 sivulla 30 (alla).

 

Gas Vehicle Report -lehti julkaisee tilastot kuukausittain. Eri maista saadaan tietoja epäsäännöllisesti, joten on oleellista katsoa kunkin maan tiedon ajankohta. Esimerkiksi tammikuun 2015 numerossa annetaan marraskuuksi 2014 päivätyt tilastot, joiden maatiedot ovat väliltä maaliskuu 2006 - marraskuu 2014.

Yhteismäärä on runsaat 22 miljoonaa ajoneuvoa. Se sisältää kaikkien maiden osalta vain autot, useimpien maiden osalta myös kevytajoneuvot ja joidenkin maiden osalta liikkuvat työkoneet. Se ei sisällä vesiliikenteen, raideliikenteen ja ilmaliikenteen ajoneuvoja eikä osassa maista kevytajoneuvoja, liikkuvia työkoneita ja erikoisajoneuvoja. Avaruusliikenteen metaaniajoneuvoja on vain tutkimuskäytössä. Joissakin maissa, esimerkiksi Suomessa, virallinen autotilastointi ei sisällä kaikkia metaanin käyttöön pystyviä autoja, vaan niiden polttoainejoustavuuden takia osa on sijoitettu toisin (esimerkiksi bensiini- tai dieselautoksi). Puuttuvien ajoneuvojen lukumäärä ei kuitenkaan todennäköisesti ole merkittävä tilastoon sisältyviin verrattuna.

 

Aasian markkinat ovat selvästi suurimmat ja Etelä-Amerikka on yhtä selvä kakkonen. Eurooppa on näistä hyvin paljon jäljessä kolmantena. Pohjois-Amerikan, Afrikan ja Oseanian markkinat ovat toistaiseksi pienet. Edellä mainitun julkaisun sivuilla 30-31 kerrotaan maanosien markkinoiden kehityksestä Euroopan alkutyöstä Oseanian lyhytaikaisen huippuajan ja Etelä-Amerikan pitkäaikaisen johtoaseman kautta muutaman viime vuoden aikana tapahtuneeseen Aasian nousuun dominoivaan asemaan.

Aasian ja Etelä-Amerikan markkinoilla on niiden suuruuden takia paljon parempi ajoneuvojen tarjonta kuin Euroopassa. Esimerkiksi japanilaiset autonvalmistajat yhtä poikkeusta lukuunottamatta eivät ole tuoneet metaanimallejaan Euroopan pienille markkinoille, vaikka niitä on valmistettu paljon muita maanosia varten.