Synteettinen biokaasu

Synteettinen biokaasu

Synteettinen biokaasu (SBG) tarkoittaa termokemiallisesti valmistettua kaasuseosta, jonka pääkomponentti on metaani. Sen tuotanto laboratoriomittakaavassa on tunnettu 1800-luvun lopulta alkaen, mutta ensimmäinen demonstraatioluokan tuotantolaitos käynnistyi vuonna 2009 Güssingissä, Itävallassa. Kaupallinen tuotanto käynnistyi vuonna 2014 Göteborgissa, Ruotsissa.

Biokaasu-lehden 2/2013 artikkelissa sivuilla 25-29 annetaan lyhyt peruskuvaus synteettisestä biokaasusta.

Huom. synteettistä maakaasua (SNG) on jo 1920-luvulta lähtien valmistettu teollisessa mittakaavassa kivihiilestä. Teknisesti SNG:n ja SBG:n tuotantoprosessit ovat samanlaisia.