Tankkausasematilastot 2014

Vuoden 2014 lopussa metaanin tankkausasemia oli globaalisti arviolta 50.000 kpl. Niitä oli 86 maassa, kaikissa maanosissa. Niistä arviolta 2000 oli kaupallisia julkisia tai suuria yksityisiä CBG100- tai LBG100-asemia tieliikenteen tarpeisiin. Niistä tankattiin monia UE-metaanilajeja (BG/reaktorikaasu, BG/kaatopaikkakaasu, SBG, tuulimetaani ja aurinkometaani). Lisäksi oli vesiliikenteen vastaavia asemia. Raideliikenteessä sellaisia on ollut, mutta kyseistä liikennettä ei vuonna 2014 ollut (tankkausasemia saattaa silti olla olemassa ja käytettävissä, mikäli biokaasujunat palaavat). Muun tyyppisiä asemia, kuten kotitankkausasemia, palveli myös UE-metaanitankkauksia, mutta niistä ei ole tilastoja.

Enemmän on sellaisia asemia, joista tankataan UE-metaanin ja fossiilimetaanin sekoituksia. Mutta valtaosa tarjoaa vain fossiilimetaania. Ajoneuvon toimivuuden kannalta metaanin lähteellä ei ole merkitystä (vaan niiden merkitys on ympäristövaikutuksissa).

 

Metaanipolttoaineen (MG = Methane Gas = kaasuseos, jonka energiasisältö on kokonaan tai pääasiassa metaanina) tankkausasemia on hyvin monenlaisia, eikä kokonaismäärä ole tiedossa. Metaanipolttoaine voidaan varastoida ajoneuvoon (MGV = Methane Gas Vehicle) useilla tavoilla, ja tankkausjärjestelmät jakautuvat niiden mukaisesti:

 • Paineistettu (CMG): useita painevaihtoehtoja (200-700 bar), joista 200 bar dominoi (kaikki Suomen kevyet metaaniautot ja lähes kaikki maailman kevyet metaaniautot käyttävät sitä)
 • Nesteytetty (LMG): useita painevaihtoehtoja
 • LCMG-asemilta tankataan CMG:tä, mutta aseman varasto on LMG:nä (osalla niistä on sekä CMG- että LMG-tankkausmahdollisuus)
 • Adsorboitu tai absorboitu (AMG): monia vaihtoehtoja
 • Paineistamaton: matalapaineinen välillä 2-10 bar
 • Pulloasemat: täyttävät painepulloja ajoneuvoihin, joissa irtopullot ovat sallittuja tai pakollisia
 • Paineistettu (HCMG) ja nesteytetty (HLMG) hytaani eli metaanin ja vedyn sekoitus: kaikki CMG- ja LMG-autot pystyvät käyttämään hytaania, jossa vedyn osuus on alle 10%; osuutta voidaan nostaa paljon ilman muutoksia tankkeihin, mutta erittäin korkeilla vedyn osuuksilla käytetään erikoistankkeja; joillakin hytaaniasemilla on mahdollista vapaasti valita metaanin ja vedyn sekoitussuhde

 

Asemat edustavat 24  päätyyppiä (6 tyyppiä löytyy Suomesta):

 • Maaliikenteen julkiset CMG-asemat: yleisin tyyppi globaalisti ja lähes kaikissa maissa (myös Suomessa)
 • Maaliikenteen julkiset LMG-asemat
 • Maaliikenteen julkiset LCMG-asemat
 • Maaliikenteen yksityiset CMG-nopeatankkausasemat: yleisin tyyppi muutamassa maassa (löytyy myös Suomesta)
 • Maaliikenteen yksityiset CMG-hidastankkausasemat: biokaasun kulutuksella mitattuna tärkein tyyppi Ruotsissa, mutta puuttuu Suomesta
 • Maaliikenteen yksityiset LMG-asemat (löytyy myös Suomesta)
 • Maaliikenteen yksityiset LCMG-asemat
 • Maaliikenteen julkiset HCMG-asemat
 • Maaliikenteen yksityiset HCMG-asemat
 • Maaliikenteen yksityiset HLMG-asemat
 • Maaliikenteen yksityiset AMG-asemat
 • Maaliikenteen kotitankkausasemat (löytyy myös Suomesta)
 • Maaliikenteen CMG-mobiilitankkausasemat (löytyy myös Suomesta)
 • Maaliikenteen LMG-mobiilitankkausasemat
 • Maaliikenteen paineistamattoman metaanin yksityiset tankkausasemat
 • Vesiliikenteen julkiset CMG-asemat
 • Vesiliikenteen yksityiset CMG-nopeatankkausasemat
 • Vesiliikenteen LMG-asemat
 • Vesiliikenteen LMG-mobiilitankkausasemat (löytyy myös Suomesta)
 • Raideliikenteen yksityiset CMG-asemat
 • Raideliikenteen yksityiset LMG-asemat
 • Raideliikenteen LMG-mobiilitankkausasemat
 • Ilmaliikenteen yksityiset CMG-nopeatankkausasemat
 • Metaanipullojen täyttöasemat

 

Julkisia asemia on yksityisiä enemmän lähes kaikissa maissa, ja joistakin yksityiset puuttuvat kokonaan. Toisaalta muutamassa maassa kaikki asemat ovat yksityisiä. Lähes kaikista asemista tankataan jalostettua metaanipolttoainetta, mutta joistakin yksityisistä jalostamatonta (vain puhdistettua, siis inerttejä kaasuja ei ole poistettu). Puhdasta metaania ei koskaan käytetä, vaikka se toimisikin, koska mikään moottorityyppi (edes metaanipolttokennot) eivät vaadi sitä. Metaanipolttoaine voi olla peräisin monista erilaisista fossiilisista tai uusiutuvista lähteistä, mutta MGV-ajoneuvojen käytön kannalta niillä ei ole eroa. Elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjen erot ovat erittäin suuret ja joitakin lähipäästöeroja on myös. Molemmissa tapauksissa UE-metaani on puhtaampaa (mutta lähipäästöjen osalta vain, kun se myydään fyysisesti erikseen eli ei sekoitettuna fossiilimetaanin kanssa).

Metaania käytetään ajoneuvopolttoaineena myös kaasuseoksina, joissa metaanin osuus energiasisällöstä on pieni (esim. puukaasu, korkean vetypitoisuuden hytaani). Ne eivät ole metaanipolttoaineita eli eivät sovi tavallisiin MGV-ajoneuvoihin.

 

Vaikka täydellisiä tilastoja metaanitankkausasemista ei ole, merkittävimmät löytyvät Gas Vehicle Report -lehdessä kuukausittain julkaistavasta tilastosta. Se koskee vain tieliikenteen tankkausasemia, mutta ne ovat globaalisti tärkeimpiä. Se on maakaasuteollisuuden kokoama, joten se kattaa vain osan UE-metaanin tankkausasemista. Eri maista saadaan tietoja epäsäännöllisesti, joten on oleellista katsoa kunkin maan tiedon ajankohta. Esimerkiksi tammikuun 2015 numerossa annetaan marraskuuksi 2014 päivätyt tilastot, joiden maatiedot ovat väliltä maaliskuu 2006 - marraskuu 2014. Julkisten ja yksityisten asemien yhteismäärä on 26.523 tankkausasemaa 86 maassa kaikissa maanosissa. Näistä 24.033 on julkisia ja 2.490 yksityisiä. Yksityisillä tarkoitetaan suuria asemia, joita löytyy esimerkiksi bussivarikoilta.

Kotitankkausasemat eivät sisälly näihin. Kotitankkausasemien todellista määrää ei julkaista eikä niiden kautta tankattavaa kaasua tilastoida (eikä veroteta) liikennekäytöksi. Suurin osa kotitankkausasemista on pienkäyttöä varten esimerkiksi kodeissa, mutta osa niistä palvelee teollisuudessa, esimerkiksi trukkeja. Alan johtava valmistaja on ilmoittanut myyneensä 15.000 asemaa, jonka lisäksi asemia ovat myyneet useat pienemmät valmistajat. Tilasto ei sisällä myöskään mobiilitankkausasemia eikä muun kuin tieliikenteen tankkausasemia, siis esimerkiksi laivojen ja junien tankkausasemia. Useista muistakaan tankkausasematyypeistä ei ole tietoja.

 

Tilastot on koonnut maakaasuteollisuuden perustama globaali yhdistys NGV Global (aiemmin IANGV) ja ne kerätään kansallisilta maakaasuteollisuuden organisaatioilta. Sillä on pitkät perinteet, josta syystä globaalia historiallista kehitystä on mahdollista seurata pitkällä aikavälillä. Vaikka lähtökohtana on maakaasu eli luonnonkaasu (NG = Natural Gas, joka nykyään kattaa usein myös muita fossiilisia metaanilajeja) ja maakaasukäyttöiset ajoneuvot (NGV = Natural Gas Vehicle), samat ajoneuvot tietenkin sopivat metaanipolttoaineiden käyttöön riippumatta metaanin lähteestä ja sen uusiutuvuudesta. Teknologinen nimi on MGV (Methane Gas Vehicle). NGV on kaupallinen nimitys markkinoilla, joissa kaikki metaani on fossiilista. Mutta teknologisesti NGV:t ovat MGV:itä.

Lehden tilasto sisältää maakaasun lisäksi myös muut fossiiliset metaanilajit eli ei-konventionaaliset fossiiliset metaanilajit ja synteettinen maakaasu (SNG). Biokaasu ja muu uusiutuva metaani on lähtökohtaisesti mukana vain, mikäli se kulkee maakaasuteollisuuden kautta eli siltä osin, kun maakaasuteollisuus on mukana tuotannossa, siirrossa tai jakelussa. Tietoja ei kerätä biokaasuteollisuudelta eikä muulta UE-metaanialan uusiutuvan energian teollisuudelta (siis metsä-, bioenergia-, tuulivoima- ja aurinkovoimateollisuus). Kuitenkin joistakin maista lähetetään tilastotietoja myös maakaasuteollisuudesta riippumattomasta liikennebiokaasusta, mutta ei kaikkea. Toisaalta kaikkia maakaasuasemiakaan ei raportoida näihin tilastoihin vaihtelevista syistä.

 

UE-metaania myydään sekä 100 %:na (CBG100, LBG100) että sekoitettuna fossiilimetaanin kanssa (esim. CBG50, LBG50). Osa myydään fyysisesti UE-metaanina ja osa tasejärjestelmän avulla kaasuverkon kautta (kuten vihreä sähkö sähköverkon kautta). Kasvihuonekaasupäästöjen kannalta näillä vaihtoehdoilla ei ole eroa, mutta lähipäästöt eroavat. Sekoittaminen fossiilimetaanin kanssa johtaa korkeaan etaanipitoisuuteen ja joskus myös korkeaan propaanipitoisuuteen. Ne ovat voimakkaita otsonin muodostajia, joita UE-metaanissa ei ole, mutta fossiilimetaanissa on aina.