UE-metaanin liikennekäytön maailmanennätykset

Pioneeriennätykset

Ensimmäinen Maa ja vuosi Suomessa
UE-metaanin liikennekäyttö Saksa 1930 2. maailmassa 1941
Biokaasun liikennekäyttö (BG) Saksa 1930 2. maailmassa 1941
Reaktorikaasun liikennekäyttö (BG) Saksa 1930 2. maailmassa 1941
Kaatopaikkakaasun liikennekäyttö (BG) USA 1993 -
Synteettisen biokaasun liikennekäyttö (SBG) Itävalta 2009 -
Aurinko- ja tuulimetaanin liikennekäyttö Saksa 2009 -
Termokemiallisen aurinko- ja tuulimetaanin liikennekäyttö Saksa 2009 -
Biokemiallisen aurinko- ja tuulimetaanin liikennekäyttö Saksa 2015 -
Paineistetun UE-metaanin liikennekäyttö (CBG) Saksa 1930 2. maailmassa 1941
Paineistamattoman UE-metaanin liikennekäyttö (BG) Saksa 1940 -
Nesteytetyn UE-metaanin liikennekäyttö (LBG) USA 2006 -
Adsorboidun UE-metaanin liikennekäyttö (ABG) USA 2014 -
UE-metaanin maantieliikennekäyttö Saksa 1930 2. maailmassa 1941
UE-metaanin käyttö liikkuvissa työkoneissa Saksa 1930 2009 (79 vuotta jäljessä)
UE-metaanin raideliikennekäyttö Ruotsi 2005 -
UE-metaanin vesiliikennekäyttö Hollanti 2012 -
UE-metaanin laivakäyttö (LBG) Norja 2016 -
UE-metaanijalostamo, reaktorikaasujalostamo Saksa 1932 2002 (70 vuotta jäljessä)
Kaatopaikkakaasujalostamo USA 1981 -
Synteettisen biokaasun jalostamo Itävalta 2009 -
Aurinko- ja tuulimetaanin jalostamo Saksa 2009 -
Liikennebiokaasun valmistus jätevedestä (BG) Saksa 1930 1941 (11 vuotta jäljessä)
Liikennebiokaasun valmistus maatalousjätteestä (BG) Englanti 1962 2002 (40 vuotta jäljessä)
Liikennebiokaasun valmistus kiinteästä biojätteestä (BG) Hollanti 1991 2011 (20 vuotta jäljessä)
Liikennebiokaasun valmistus puujätteestä (SBG) Itävalta 2009 -

 

Määrälliset ennätykset

  Ennätys Maa Vrt. Suomeen
UE-metaanin liikennekäyttö (2015) 3,3 TWh USA 150 x
Jalostetun UE-metaanin liikennekäyttö (2015) 3,3 TWh USA 150 x
Jalostamattoman UE-metaanin liikennekäyttö (1945) 3 GWh Suomi, Saksa ME
Jalostetun UE-metaanin tuotanto (2016) 9,4 TWh Saksa 100 x
Jalostetun biokaasun tuotanto (2016) 9,4 TWh Saksa 100 x
Jalostetun reaktorikaasun tuotanto (2016) 9,4 TWh Saksa 100 x
Jalostetun kaatopaikkakaasun tuotanto (2015) 7 TWh USA -
Jalostetun synteettisen biokaasun tuotanto (2015) 38 GWh Ruotsi -
Jalostetun aurinko- ja tuulimetaanin tuotanto (2015) 20 GWh Saksa -
UE-metaanijalostamoiden lukumäärä (2016) 196 Saksa 20 x
UE-metaanin jalostuskapasiteetti (2016) 120.000 Nm3/h Saksa 40 x
100 % UE-metaanin tankkauspaikat (2014) 700 Saksa 30 x
Metaanitankkauspaikat (2016) 7950 Kiina 300 x
Metaaniajoneuvokanta (2016) 5.000.000 Kiina 2000 x
Metaaniajoneuvojen osuus ajoneuvokannasta (2016) 56 % Armenia 1400 x

 

Laadulliset ennätykset (tilanne 2016; historialliset eivät mukana)

  Ennätys Maa Vrt. Suomeen
UE-metaanin osuus liikennemetaanista (2000-2016) 100 % Islanti 3 x
(oli 100 % v. 1941-1946)
100 % UE-metaanin saatavuus julkisilta metaanitankkauspaikoilta (2000-2016) 100 % Islanti 1,1 x
(oli 100 % v. 2004)
Liikennekäytön osuus jalostetun UE-metaanin kulutuksesta (2000-2016) 100 % Islanti 4 x
(oli 100 % v. 2002-2011)
Liikennekäytön osuus biokaasun kulutuksesta (2010-2016) 100 % Islanti 30 x
(oli 70 % v. 1944)
Puhtaana kulutetun UE-metaanin (CBG100/LBG100) osuus UE-metaanin liikennekäytöstä 100 % Suomi 1941-2016 ME