Biokaasun tankkausasemat ja jalostamot Suomessa

Suomen julkisten biokaasutankkausasemien verkosto löytyy alla olevasta interaktiivisesta kartasta. Se sisältää lisäksi jalostamot, jotka tuottavat kaasua julkisille tankkausasemille (mutta ei muita jalostamoita).

CBG-merkillä varustetut asemat ovat julkisia CBG100-asemia. Biokaasun ja fossiilimetaanin sekoituksia (CBGxx) myyvät julkiset asemat on merkitty sekoite-CMG-merkeillä. Oletuksena kartassa näkyvät julkiset biokaasuasemat ja sekoiteasemat, mutta valikkoikonia klikkaamalla näyttöön voi myös valita pelkästään biokaasuasemat tai pelkästään sekoiteasemat. Lisäksi valikkoikonia klikkaamalla näyttöön voi valita julkiset fossiilimetaaniasemat. Biokaasujalostamonäkymä sisältää jalostamot, jotka tuottavat liikennebiokaasua julkisille tankkausasemille, mutta muita jalostamoita kartalle ei ole sijoitettu. Kartalla olevaa neljää tietojoukkoa voi tarkastella yksi kerrallaan tai niitä voi valita näyttöön useampia.

Vasemmalla olevaa "Yleistiedot"-nappia painamalla saa monenlaista yleistä tietoa tankkausverkon tilanteesta suomeksi ja kartan yläosan valikkoikonin kautta englanniksi. Kunkin CBG100-aseman tiedot saa vasemmalla olevaa "Asemakohtaiset tiedot"-nappia painamalla suomeksi ja kaikkien asemien tietoja on saatavissa kuvakkeita klikkaamalla englanniksi.

Suomen Biokaasuyhdistys julkaisi tämän kartan ensimmäisen version vuonna 2013. Tällöin se oli pelkästään englanninkielinen. Suomenkielinen versio julkaistiin ensi kertaa cbg100.net-sivuilla vuonna 2014, jolloin sille myös luotiin uusi käyttöliittymä ja siihen sisällytettiin jalostamot ja paljon muuta uutta tietoa. Vuodesta 2014 lähtien kartta on ollut osa Suomen Biokaasulaitosrekisteriä. Karttaa koskevat muutosilmoitukset pyydetään lähettämään yhteydenottolomakkeella .