Yleistiedot Suomen verkosta

Viimeisin päivitys: 29.12.2017

 

Yhteenveto

 • Julkisia biokaasuasemia (CBG100): 33 kpl (100 % uusiutuvaa metaania)
 • Julkisia sekoiteasemia (CBGxx): 1 kpl (osittain uusiutuvaa metaania)
 • Julkisia fossiilimetaaniasemia (CNG, LNG): 4 kpl (100 % fossiilimetaania)
 • Yksityisiä biokaasuasemia: 2 suurta, kymmeniä pieniä

 

1. Julkiset biokaasuasemat (CBG100) ja sekoiteasemat (CBGxx)

 • Koko Suomen historian ajan reaktoribiokaasu on ollut ainut ajoneuvoissa käytetty uusiutuvan metaanin laji.
 • Biokaasua on saatavissa julkisilta asemilta puhtaana (100 %:na) ja sekoituksena fossiilisen metaanin kanssa. Kaikilla asemilla metaanipolttoaine myydään paineistettuna standardin mukaisesti 200 bariin, joten se sopii kaikille metaaniautoille. Ensimmäinen sekoiteasema otettiin käyttöön toukokuussa 2017. Sitä ennen koko Suomen vuonna 1941 alkaneen liikennebiokaasun käytön historian ajan biokaasua oli saatavissa asemilla pelkästään puhtaana (CBG100).
 • CBG100-asemat: Suomessa on 33 julkista biokaasun tankkausasemaa, joissa myydään 100 % biokaasua. Ne on merkitty karttaan CBG-liikennemerkeillä ja CBG100-tunnuksilla. Niistä on saatavissa asematietolomake vasemmalta löytyvän painikkeen "Asemakohtaiset tiedot" kautta.
 • CBGxx-asemat: Suomessa on 1 julkinen tankkausasema, joka myy biokaasun ja fossiilisen metaanin sekoitusta. Nämä asemat merkitään karttaan CMG-sekoiteasemamerkeillä ja CBGxx-tunnuksilla, jossa "xx" kertoo biokaasun minimitilavuusprosenttiosuuden, joka on sama kuin minimienergiaosuus. Loppu on fossiilista metaania.
 • LBG-asemat: Suomessa ei toistaiseksi ole aloitettu nesteytetyn biokaasun käyttöä, joten LBG-asemia ei vielä ole julkisessa eikä yksityisessä käytössä.
 • LCBG-asemat: Suomessa ei toistaiseksi ole otettu käyttöön asemia, joilla biokaasu varastoidaan nesteytettynä.
 • Kaikki julkiset asemat ovat automaattiasemia, jotka ovat aina auki.
 • Kaikki julkiset asemat ovat ns. nopeatankkausasemia, jolloin tankkauksen kesto on minuutteja (kuten bensiinin ja dieselöljyn tankkaus).
 • Avoimet julkiset asemat: Julkiset asemat ovat yhtä lukuun ottamatta avoimia asemia eli ne eivät edellytä sopimuksia operaattoreiden kanssa ja sopimukseen liittyviä tankkauskortteja (mutta neljällä operaattorilla on myös sopimusjärjestelmä tarjolla). Se tarkoittaa, että kuka tahansa voi tankata niistä ja maksaa joko pankkikorteilla, luottokorteilla, käteisellä tai laskulla asemasta riippuen. Kuitenkin kahdella asemalla (CBG100 Laukaa ja CBG100 Forssa) se käy vain virka-aikaan; muulloin niissä käytetään tankkauskortteja.
 • Muut julkiset asemat: Yhden julkisen aseman (CBG100 Lempäälä) käyttö edellyttää sopimuksen operaattorin kanssa (se ei siis ole avoin julkinen asema).
 • Vuoteen 2015 asti kaikki julkisilla asemilla myyty liikennebiokaasu oli kokonaan jäteperäistä. Vuonna 2016 energiakasviperäinen biokaasu tuli markkinoille, mutta sen osuus oli alle 0,5 % myydyn liikennebiokaasun kokonaismäärästä vuonna 2016.
 • Kaikki liikennebiokaasu on valmistettu Suomessa kokonaan kotimaisista raaka-aineista.
 • Biokaasun hinta julkisilla asemilla vaihtelee välillä 1,00-1,48 €/kg. Koska kilon energiasisältö vastaa noin 1,5 litraa bensiiniä, bensiiniekvivalentti hintahaarukka on 0,66-0,98 €/l.
 • Liikennebiokaasun myyjiä julkisilla tankkausasemilla on 14:
 1. Metener Oy (vuodesta 2004; avattiin yksityisenä vuonna 2002 ja voitiin ottaa julkiseen käyttöön vasta, kun biokaasuautojen käyttövoimavero oli kumottu vuoden 2004 alusta lukien): avoin käyttö alusta alkaen
 2. Gasum Oy (vuodesta 2011): avoin käyttö vuoden 2014 joulukuusta alkaen
 3. Haminan Energia Oy (vuodesta 2013): avoin käyttö alusta alkaen
 4. Envor Biotech Oy (vuodesta 2013): avoin käyttö vuoden 2014 alusta alkaen
 5. Joutsan Ekokaasu Oy (vuodesta 2014): avoin käyttö alusta alkaen
 6. Jepuan Biokaasu Oy (vuodesta 2014): avoin käyttö alusta alkaen
 7. Nivos Energia Oy (entinen Mäntsälän Sähkö Oy) (vuodesta 2014): avoin käyttö alusta alkaen
 8. Lempäälän Lämpö Oy (vuodesta 2017): ei ole avoin asema eli käyttö edellyttää sopimuksen operaattorin kanssa
 9. Stormossen Oy (vuodesta 2017): avoin käyttö alusta alkaen
 10. Biohauki Oy (vuodesta 2017): avoin käyttö alusta alkaen
 11. Mustankorkea Oy (vuodesta 2017): avoin käyttö alusta alkaen
 12. Suupohjan ammatti-instituutti (vuodesta 2017): avoin käyttö alusta alkaen
 13. Kiertokaari Oy (vuodesta 2017): avoin käyttö alusta alkaen
 14. BioSairila Oy (vuodesta 2017): avoin käyttö alusta alkaen
 • Asemien merkkiä klikkaamalla saa yksityiskohtia kustakin asemasta (englanniksi). Suomenkieliset tiedot CBG100-asemista saa valitsemalla vasemmalla olevasta valikosta "Asemakohtaiset tiedot". Sekoiteasemat ja fossiilimetaaniasemat eivät ole ko. luettelossa.
 • Kaikilla asemilla on NGV1-standardin mukaiset tankkausliittimet, jotka käyvät kaikkiin metaanihenkilöautoihin ja muihin kevyisiin metaaniautoihin (lukuun ottamatta useimpia venäläisvalmisteisia autoja) ja lähes kaikkiin raskaisiin metaaniautoihin. Kahdella julkisella asemalla on lisäksi NGV2-standardin mukaisia liittimiä, joita käytetään pelkästään raskaissa autoissa nopeampaa tankkausta varten. Niitä löytyy myös yksityisiltä asemilta.
 • Kaikki Suomessa käytettävä UE-metaani on peräisin biokaasureaktoreista. Kaatopaikkakaasua, synteettistä biokaasua, tuulimetaania, aurinkometaania ym. ei Suomessa vielä ole tarjolla.
 • Kaikki Suomen biokaasuasemat palvelevat maantieajoneuvoja ja liikkuvia työkoneita. Muita liikennemuotoja (kuten vesi- ja raideliikenne) palvelevia biokaasuasemia ei vielä Suomessa ole.

 

2. Yksityiset asemat

 • Yksityiset tankkausasemat eivät sisälly karttalle. Niitä on käytössä useita eri tyyppejä sekä nopea- että hidastankkauksella ja sekä NGV1- että NGV2-liittimillä.
 • Yksityiset asemat ovat joko biokaasuasemia (CBG100) tai sekoiteasemia (CBGxx).

 

3. Liikennebiokaasun tuotantolaitokset

 • Kaikki Suomessa liikennekäyttöön myytävä metaanipolttoaine (sekä UE-metaani että fossiilimetaani) on jalostettua. Puhdistettua biokaasua ei koskaan ole myyty julkisilla asemilla, mutta yksityisten asemien kautta sitä on tankattu.
 • Sekä julkisilla että yksityisillä asemilla tankattava liikennebiokaasu valmistetaan Suomessa biokaasujalostamoissa.

 

4. Fossiilimetaaniasemat

 • Kaikki Suomessa myytävä fossiilimetaani tulee ulkomailla sijaitsevista jalostamoista. Venäjän maakaasujalostamoilta peräisin oleva kaasu siirretään kansallisessa kaasuverkossa. LNG-terminaalien kautta laivoilla Suomeen tuleva kaasu on jalostettu lähtömaissa.
 • Kartassa on mukana Suomen julkiset fossiilimetaaniasemat, jotka eivät myy biokaasua. Niitä on kolmenlaisia ja ne on erotettu erimuotoisilla symboleilla: neliö = CNG, pystyneliö = LNG, ympyrä = LNG+CNG.
 • Niissä myytävän kaasun ilmastolaatu ilmaistaan symbolien värillä. Sininen tarkoittaa maakaasua. Musta tarkoittaa asemaa, jonka myymä kaasu voi olla maakaasua, mutta myös mitä tahansa muuta fossiilista metaanipolttoainetta.
 • Joillakin biokaasuasemilla on saatavissa valinnaisesti fossiilista metaania. Niitä ei ole merkitty karttaan, koska ne eivät lisää tankkausasemien kokonaismäärää.
 • Fossiilimetaaniasemilla tarkoitetaan asemia, joissa tankattava kaasu on 100 % fossiilista.
 • Sekoiteasemilla tarkoitetaan asemia, joissa tankattava kaasu on osittain fossiilista. Niistä kerrotaan osassa 1.

 

 

Verkon kehitystä koskevia uutisia