UE-liikenne

Johdanto: uusiutuva energia liikenteessä

Tämä palvelin käsittelee pääasiassa uusiutuvaa metaania. Tämä osasto on siitä poikkeus. Tässä käsitellään uusiutuvan energian liikennekäytön kaikkia teknologioita.  Huom. tämän osaston materiaalien lisäksi myös osa tilasto-osan materiaaleista ja uutisista koskee monia UE-teknologioita.  

Uusien ekoautojen saatavuus Suomessa 2017

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, tammikuu 2017   Tiivistelmä Uusien ekoautojen saatavuus Suomessa esitellään 3 tavalla: Perusvalikoima: määrittelyn mukaiset merkkimaahantuodut ekoautot yksinkertaisen ympäristöperusteisen mittarin mukaan järjestettynä (36 automallia, 13 automerkkiä:...

Vuoden ekoautot Suomessa 1996-2016

Suomen vuoden ekoauto on valittu 21 kertaa. Valinnat on koottu alla olevaan taulukkoon. Vuosi Valitsija Valinta Tyyppi Teknologia 1996 MOTIVA Toyota Corolla Bensiiniauto Monofuel 1997 MOTIVA Honda...

Ruotsin bussikanta 2015

Uutisessa "UE-bussit jättihaaste Suomessa", joka julkaistiin joulukuussa 2014, käsiteltiin Ruotsin bussikannan tilannetta vuonna 2013. Uutisessa "Biokaasu-BRT-järjestelmiä tulossa lisää Ruotsiin", joka julkaistiin syyskuussa 2016, tuotiin esiin BRT-bussiteknologian käyttöönotto Ruotsissa vuonna...

Motorisoidut UE-käyttövoimat Suomen liikenteessä vuonna 2014

Teksti ja kuvat: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, huhtikuu 2016, 2. päivitetty ja laajennettu versio, kesäkuu 2016   Yhteenveto Tilastoja ei aiemmin ole ollut saatavissa uusiutuville käyttövoimille, vaikka ne ovat oleellisen tärkeitä liikenteen energiankäytön kehityksessä. Ne ovat...

Vuoden ekoautovalmistaja 2015

Vuoden ekoautovalmistaja valittiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2015. Valinnasta vastasi sama organisaatio kuin vuoden 2015 ekoauton valinnasta eli tekniikan ja ympäristönsuojelun asiantuntijajärjestö Tekniikka Elämää Palvelemaan ry. Valinta tehtiin niiden 12 valmistajan joukosta, joiden 17...

Kansainvälinen ekoautovalintavertailu

Vuoden ekoauto on valittu Suomessa 20 kertaa, vuosina 1996-2015. Tuloksia verrataan alla olevassa taulukossa USA:han, jossa vuoden ekoauto on valittu 18 kertaa ja Ruotsiin, jossa kokonaisvalinta on tehty 15 kertaa (sitä ennen luokkakohtaisesti).   Valittujen autojen...

Uusiutuvan liikenne-energian teknologiat ja niiden historiallinen tiekartta

Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta on laaja katsaus uusiutuvan liikenne-energian teknologioihin. Suurin kokonaisuus on 200-sivuisen historiallinen tiekartta, jossa kerrotaan kuinka nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Teknologiat esitellään kivikaudelta 2000-luvulle siinä järjestyksessä kun ne...

Uusiutuvan liikenne-energian tulevaisuuden tiekartta vuoteen 2050

Liikenteen käyttövoimien tiekartta vuoteen 2050 (löytyy sivuilta 60-96 tästä julkaisusta) käsittelee siirtymistä nykyisestä fossiilisten polttoaineiden dominoimasta liikenteestä täysin uusiutuvaan liikenteeseen vuoteen 2050 mennessä tuloksena 95 % vähennys liikenne-energian elinkaaren...

UE-autojen kasvihuonekaasupäästöt

Julkaisu UE-autojen kasvihuonekaasupäästöistä käsittelee erilaisia tapoja mitata ja laskea sekä piipunpääpäästöjä että elinkaaripäästöjä. Erilaiset tavat johtavat hyvin erilaisiin tuloksiin. Nykyään päästöjä käytetään monella lailla politiikassa, strategioissa ja lainsäädännössä, mukaan lukien...

Eurostatin UE-liikennetilastot

Eurostat kokoaa tilastot EU:n jäsenmaiden UE-liikenteestä. Ks. raportit: Eurostatin vuoden 2012 tilastoista. UE-direktiivin ympäristöpainotetusta tilastoinnista.  

EU:n liikennebiopolttoainebarometri

EU:n liikennebiopolttoainebarometri julkaistaan vuosittain. Sen tuottaa komission tilaamana EurObserver. Se koskee biopolttoaineita liikennekäytössä, mutta siihen eivät sisälly muut uusiutuvat liikennepolttoaineet, kuten aurinkovety ja tuulimetaani, eikä uusiutuvan sähkön suora ja epäsuora käyttö....

Liikenteen käyttövoimien KHK-päästövertailu 2014

Tammikuussa 2015 julkaistiin Suomen liikenteessä vuonna 2014 käytettyjen käyttövoimien elinkaarikasvihuonepäästöistä tehty vertailu. Se sisältää energialähteiden kasvihuonekaasuintensiteettivertailun sekä keskimääräisen henkilöauton ja keskimääräisen bussin well-to-wheel-vertailun. Molemmat...