Sivujen esittely

Nämä WWW-sivut syntyivät Itä-Suomen yliopiston biokaasulaitosrekisterihankkeen ylivuotona vuonna 2014. Kyseisessä hankkeessa kerätään vuosittain Suomen liikennebiokaasualan tilastot. Se edellyttää markkinoiden jatkuvaa seurantaa, joka sisältää mm. biokaasun tankkausasemaverkon tietojen ylläpidon. Koska tankkausasemakarttaa joka tapauksessa on tarpeen ylläpitää, ajantasainen kartta tuotiin näiden sivujen kautta myös suuren yleisön saataville varsinaisen biokaasulaitosrekisterihankkeen ulkopuolella. Kartan lisäksi näille sivuille on tuotu saataville muuta informaatiota liikennebiokaasun nykyisten ja tulevien kuluttajien tarpeisiin.