Esittely: Ari Lampinen ja henkilökohtainen liikenne-energian UE-transitio

Olen uusiutuvaan energiaan ja ilmastonmuutokseen erikoistunut ympäristöfyysikko, joka on vuodesta 2000 alkaen panostanut erityisesti uusiutuvan energian liikennekäyttöön, monenlaisissa tehtävissä ja hyvin monitieteisellä lähestymistavalla. Ensisijaisena syynä siihen on ratkaista ilmastonmuutosongelman vaikein osa-alue, liikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt käyttövoimien koko elinkaaressa. Tekemällä se parhailla mahdollisilla tavoilla ratkaistaan samalla useimmat muut liikenteen päästöongelmat ja siten vähennetään merkittävästi liikenteen aiheuttamia ympäristö- ja terveysongelmia. 

 

Näiden sivujen päämotiivina on henkilökohtainen energiatransitio. Monien valtioiden, mukaan lukien Suomen, suunnitelmissa on siirtyä pitkällä tähtäimellä täysin tai lähes täysin uusiutuvaan energiatalouteen. Mutta yksilöiden ei tarvitse odottaa 2050-luvulle, vaan energiatransition voi omalta osaltaan tehdä heti. Sähkön osalta se on ollut helppoa kaikille vuodesta 1998 alkaen ja moni on sen jo tehnyt. Liikennettä on pidetty kaikkein vaikeimpana, mutta minä olen sen tehnyt. Näiden sivujen kautta yritän auttaa muita sen tekemisessä.

 

Paitsi, että tutkin, opetan ja konsultoin tästä, on erittäin olennaista toimia konkreettisesti omien opetustensa mukaisesti.  Siten olen siirtänyt oman liikenne-energian kulutukseni mekaanisia liikennevälineitä käyttäessäni niille käyttövoimille, jotka pitkällä tähtäimellä ovat kaikkein kestävimmät. Ne ovat uusiutuva metaani, uusiutuva vety ja uusiutuva sähkö (sekä suora että epäsuora) edellyttäen, että niissä käytetty uusiutuva primäärienergia on kestävästi tuotettua. Se tarkoittaa, että on käytetty päästöttömiä uusiutuvia kuten aurinko- ja tuulivoimaa tai on käytetty jätteitä. Näitä kutsutaan puhtaiksi liikenteen käyttövoimiksi.

Kävelyn energiankulutusta ei edellämainituilla primäärienergiamuodoilla voi toteuttaa: siinä on pakko käyttää energiakasveja. Valitettavasti kasvisruoan tuotannon kestävyydessä on vielä paljon ongelmia, paljon enemmän kuin motorisoidussa liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden ja muun uusiutuvan energian tuotannossa. Mutta muiden ruokavaihtoehtojen ongelmat vielä paljon suurempia.

 

Tuulisähköllä olen ajanut vuodesta 1998, jäteperäisellä biokaasulla vuodesta 2002, tuulihytaanilla vuodesta 2003, tuuli- ja aurinkovedyllä vuodesta 2005, jäteperäisellä synteettisellä biokaasulla vuodesta 2011, aurinkometaanilla vuodesta 2012, tuulimetaanilla vuodesta 2013 ja jäteperäisellä biohytaanilla vuodesta 2014. Julkisessa liikenteessä olen käyttänyt uusiutuvaa sähköä vuodesta 2000 (juna-, metro- ja raitiovaunuliikenne), uusiutuvaa metaania vuodesta 2000 (bussi- ja taksiliikenne) ja uusiutuvaa vetyä vuodesta 2004 (bussiliikenne). Lihasvoimaliikenteeni energialähteenä on ollut pelkästään kasvisruoka vuodesta 1995.

 

Nämä sivut koskevat pääasiassa uusiutuvaa metaania, koska ilman sitä liikenteen UE-transitiota ei voi nykyään tehdä kuin poikkeustapauksissa (rajoittamalla liikennetarpeensa paikalliseksi lukuunottamatta sähköistä junaliikennettä). Uusiutuva metaani on kestävimmistä vaihtoehdoista selvästi monipuolisin, koska se sopii kaikkiin liikenteessä käytettäviin voimanlähteisiin ja kaikkiin liikennemuotoihin. Se on teknisesti kypsä vaihtoehto ja se on kaikkien käytettävissä käytännössä samaan hintaan kuin normaalit fossiiliset vaihtoehdot. Se on ainut 100 % uusiutuva liikenteen energianlähde, joka jo nyt mahdollistaa liikenteen läpi Länsi-Euroopan. Ja sen kestävät resurssit riittävät tarvittaessa jopa koko maailman kaiken liikenteen energiatarpeen kattamisen. Henkilöautoissa tuuli- ja aurinkosähkö tarjoavat toisen vaihtoehdon varsinkin paikallisliikenteessä, mutta raskaassa ja pitkän matkan maantieliikenteessä uusiutuva metaani on ainut vaihtoehto. Uusiutuva metaani on UE-liikennetransition keskiössä, mutta sitä on hyvä täydentää muilla kestävillä vaihtoehdoilla. Kevytajoneuvoissa, kuten tuulisähköpyöräni, ja sähköistetyssä raideliikenteessä tuuli- ja aurinkosähkö ovat paras vaihtoehto. Kasvisruokakävely ja -pyöräily täydentävät näitä.

 

Minä olen tehnyt transition uusiutuvaan energiaan omassa liikenteen energiankäytössäni. Sinäkin pystyt siihen. Ehkä näiden sivujen kautta voin auttaa siinä.