Uusiutuva metaani

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen

Julkaisu "Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen" antaa 133-sivuisen katsauksen uusiutuvaan metaaniin ja sen liikennekäyttöön sisältäen peruskäsitteet, ympäristövaikutukset, talouden, teknologian, turvallisuuden, terveyden, resurssit/tuotantopotentiaalit, liiketoimintamahdollisuudet, haasteet,...

Kalmarin maatila parhaan ympäristökäytännön esimerkkinä

Kalmarin maatilan biokaasulaitos Laukaan Leppävedellä on hyvin poikkeuksellinen monipuolisen syöte- ja tuotevalikoimansa ja niiden ympäriltä lähteneen biokaasulaitteiden liiketoiminnan (Metener Oy) ansiosta. Suuriin saavutuksiin lukeutuvat: Suomen historian ensimmäisen biokaasujalostamon...

Biometaani

Biometaanilla voidaan tarkoittaa useita hieman toisistaan poikkeavia asioita, jotka saattavat mennä sekaisin: Ensinnäkin biometaani tarkoittaa bioresursseista millä tahansa tavalla valmistettua metaania. Se on energiatekninen termi, joten se viittaa synteettiseen tuotantoon eli sitä varten...

Synteettinen biokaasu

Synteettinen biokaasu (SBG) tarkoittaa termokemiallisesti valmistettua kaasuseosta, jonka pääkomponentti on metaani. Huom. synteettistä maakaasua (SNG) on jo 1920-luvulta lähtien valmistettu teollisessa mittakaavassa kivihiilestä. Teknisesti SNG:n ja SBG:n tuotantoprosessit ovat samanlaisia.  

Aurinko- ja tuulimetaani

Aurinko- ja tuulimetaani tarkoittavat aurinko- ja tuulivoiman avulla valmistettavaa kaasuseosta, jonka pääkomponentti on metaani. Tuotannon tieteellinen perusta on tunnettu 1800-luvun lopulta alkaen, mutta teknologia toteutettiin ensi kertaa demonstraatiomittakaavassa vuonna 2009 Stuttgartissa,...

e-gas ja power-to-gas

Saksan teollisuudessa tuulimetaania ja aurinkometaania kutsutaan yleisesti e-gas:iksi, joten on tarpeen kertoa, mistä on kysymys - varsinkin kun termi leviää Saksasta muihinkin maihin. Se voi tarkoittaa aurinko- tai tuulimetaania, mutta myös kivihiilivetyä tai hyvin montaa muuta kaasua, joiden...

SBG ja SNG

Koska synteettistä biokaasua SBG:tä (ja muitakin uusiutuvia metaanipolttoaineita, jopa biokaasua) nimitetään joskus virheellisesti SNG:ksi (fossiiliseksi polttoaineeksi), tässä kerrotaan mitä nimitykset tarkoittavat. On tärkeää huomata, että osa fossiilipolttoaineiden nimillä kutsutuista...

Vastakohta: Fossiilimetaani

Fossiilimetaani on fossiilisista polttoaineista tuotettua metaanipolttoainetta. Maakaasu on niistä yleisin. Ei-tavanomaiset fossiilimetaanilajit, erityisesti liuskekaasu, ovat kasvavassa roolissa. Niiden elinkaaripäästöt ovat korkeammat kuin maakaasulla, ja ääritapauksissa useita kertaluokkia...

Luonnonkaasu

Suomen kielen yleisnimi luonnonkaasu on maakaasun synonyymi. Se on alkuperäinen maakaasua tarkoittava suomenkielinen yleisnimi, josta siirryttiin maakaasu-nimeen 1930-luvulla. Luonnonkaasu siis on vanhaa suomea.   Tieteellisesti luonnonkaasulla on laajempi merkitys: se tarkoittaa kaupallisessa...