Ympäristövaikutukset

Jäteperäisten biopolttoaineiden KHK-vähennysarvot UE-direktiivissä

UE-direktiivissä esimerkkeinä olevien jäteperäisten liikennebiopolttoaineiden tyypilliset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset bensiiniin verrattuna on koottu alla olevaan taulukkoon. Ne ovat EU-komission marraskuussa 2016 julkaisemien korjausten jälkeiset arvot. Biokaasulle arvot on annettu...

Biokaasuasemien ympäristöluokitus

Teksti: Ari Lampinen, syyskuu 2016 Viimeisin päivitys toukokuussa 2019   Kaikilta biokaasuasemilta saa ympäristövaikutuksiltaan erinomaista polttoainetta, kun verrataan muihin Suomessa julkisilta asemilta saatavissa oleviin uusiutuviin polttoaineisiin. Mutta silti biokaasuasemienkin kaasuilla...

Suomen liikenteen käyttövoimien kasvihuonekaasupäästöt 2014

Teksti: Ari Lampinen, tammikuu 2015   Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä mitataan, lasketaan ja ilmoitetaan monilla tavoilla. Ja niitä käytetään lainsäädännössä, verotuksessa ja markkinoinnissa monilla tavoilla. Usein päästöjä tarkastellaan sektoreittain, jolloin liikennesektorille sisältyvät...