Ympäristövaikutukset

Jäteperäisten biopolttoaineiden KHK-vähennysarvot UE-direktiivissä

UE-direktiivissä esimerkkeinä olevien jäteperäisten liikennebiopolttoaineiden tyypilliset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset bensiiniin verrattuna on koottu alla olevaan taulukkoon. Ne ovat EU-komission marraskuussa 2016 julkaisemien korjausten jälkeiset arvot. Biokaasulle arvot on annettu...

Biokaasuasemien ympäristöluokitus

Teksti: Ari Lampinen, syyskuu 2016 Viimeisin päivitys lokakuussa 2018   Kaikilta biokaasuasemilta saa ympäristövaikutuksiltaan erinomaista polttoainetta, kun verrataan muihin Suomessa julkisilta asemilta saatavissa oleviin uusiutuviin polttoaineisiin. Mutta silti biokaasuasemienkin kaasuilla...

Liikenteen ympäristövaikutusten alentaminen Kaliforniassa

Teksti: Ari Lampinen, huhtikuu 2015   Kalifornia saavutti vuonna 2014 liikennebiokaasun kulutuksessa 1 TWh:n rajan (ja vei samalla USA:n ensi kertaa yli tuon rajan). Se on yksi konkreettinen välitulos puhtaiden liikenteen käyttövoimien (eli metaanin, vedyn ja sähkön) edistämispolitiikassa. Se...

Suomen liikenteen käyttövoimien kasvihuonekaasupäästöt 2014

Teksti: Ari Lampinen, tammikuu 2015   Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä mitataan, lasketaan ja ilmoitetaan monilla tavoilla. Ja niitä käytetään lainsäädännössä, verotuksessa ja markkinoinnissa monilla tavoilla. Usein päästöjä tarkastellaan sektoreittain, jolloin liikennesektorille sisältyvät...

Uusiutuvia energiamuotoja käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt

"Uusiutuvia energialähteitä käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt" on julkaisu, jossa käydään läpi kasvihuonekaasupäästöjen erilaiset määritystavat ja vertaillaan erilaisia uusiutuvia käyttövoimia niitä käyttäen.Uusiutuvia energialähteitä käyttävien autojen kasvihuonekaasupäästöt Koko...