Viittausohje

 

1. Viittaukset näille sivuille varta vasten tehtyihin kirjoituksiin tehdään seuraavan esimerkin mukaisesti:

Lampinen Ari (2015) Puhdistus ja jalostus.  CBG100 Suomi - Uusiutuvan metaanin liikennekäytön tietopalvelin, www.cbg100.net. Vierailtu 27.3.2015.

Huom. Mikäli kirjoitusvuotta ei kirjoituksessa ole mainittu, käytetään latauksen aikaista vuotta. Latauksen päivämäärä on oleellinen, koska tälläisiä kirjoituksia voidaan muuttaa. Päivitysten avulla sivustoja pidetään ajan tasalla. Lukija voi lähteen hakiessaan siis saada tuoreemman version, kuin viittaajalla oli käytössään. Lukijan on otettava se huomioon lähdettä ja viittaajan tekstiä analysoidessaan.

 

2. Näille sivuille linkitettyihin julkaisuihin luonnollisestikin viitataan julkaisun sisältämän tiedon mukaisesti. Esimerkiksi UE-metaanitiekarttaan viitataan seuraavasti:

Lampinen Ari (2012) Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen – Sektoriraportti liikenne- ja viestintäministeriön työryhmälle "Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä". Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen julkaisuja 1/2012, 133 s. Saatavissa: www.cbg100.net.

Huom. Viittaus on samanlainen pelkästään elektronisena julkaistuilla lähteillä kuin sekä elektronisena että painettuina julkaistuilla lähteillä. Vaikka esimerkiksi yllä oleva on elektroninen julkaisu, sen tiedot eivät muutu, kuten eivät painettujenkaan julkaisujen. Siten latauspäivämäärää ei mainita. Mikäli elektronisia julkaisuja päivitetään, se sanotaan julkaisussa (esimerkiksi muodossa "2. painos") ja tulee mainita myös viitteessä (tämäkin siis samoin kuin painetuissa julkaisuissa). Näihin viitteisiin lisätyt www-osoitteet eivät ole välttämättömiä, mutta antavat lukijalle tiedon, että lähde on saatavissa verkosta ja auttavat löytämään sen. On yleistä, että lähteitä siirretään toisiin osoitteisiin, jolloin linkki ei enää toimi. Se on vähämerkityksellinen ongelma, joka ei saa estää linkin kirjoittamista: linkin olemassaolo kertoo lukijalle, että lähde todennäköisesti edelleenkin löytyy verkosta, joten uusi osoite on haettavissa hakukoneilla. Monet julkaisut löytyvät useasta verkko-osoitteesta: niistä tulee käyttää alkuperäistä linkkiä eli julkaisseen organisaation sivulla olevaa (kuten yllä olevassa esimerkissä).