23. biokaasun tankkauspaikka avattiin Jepualla

01.09.2014 07:14

Suomen 23. julkinen CBG100-asema avattiin Jepualla Uudessakaarlepyyssä. Se sijaitsee Jepuan Biokaasun biokaasulaitoksen ja jalostamon yhteydessä. Jepuan Biokaasusta tuli Suomen kuudes julkisen tankkausaseman kautta liikennebiokaasua myyvä yritys.

Länsi-Suomen ensimmäisenä ja Suomen pohjoisimpana julkisena CBG100-asemana se laajensi merkittävästi biokaasuasemaverkoston kattavuutta Suomessa. Se myös mahdollistaa monille autoille ensi kertaa pääsyn Ruotsin biokaasuasemaverkoston piiriin tarvitsematta käyttää bensiiniä, koska Jepualta matka Ruotsin lähimmälle asemalle Bodenissa on selvästi lyhyempi kuin Laukaasta. Aseman yhteydessä on CBG-konttien täyttöasema, jonka avulla kaasua voidaan hakea kuorma-autoilla.

Myytävä liikennebiokaasu on peräisin lannasta, elintarviketeollisuuden jätevesilietteestä, peltobiomassoista, nestemäisten biopolttoaineiden tuotannon jätteistä ja elintarviketeollisuuden sekä nahkateollisuuden biojätteistä.

 

Lisätietoja: