CBG vähentää päästöjä 98 %

21.10.2014 10:06

Liikennebiokaasu (CBG) vähentää elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä 98 % verrattuna bensiiniin ja 97 % verrattuna maakaasuun (CNG). Tämä on päätulos Suomen Biokaasuyhdistyksen uudesta julkaisusta, jossa on analysoitu vuonna 2013 Suomen liikenteessä käytetyn biokaasun keskimääräinen kasvihuonekaasuintensiteetti.

Tulos koskee ajoneuvoihin myytyä paineistettua biokaasua (CBG). Nesteytettyä biokaasua (LBG) ei Suomessa toistaiseksi ole liikenteessä käytetty.

Huom. Suomen biokaasun KHK-intensiteetti (2,0 gCO2eq/MJ) on 40 % alempi kuin Saksan tuulimetaanin (3,3 gCO2eq/MJ), vaikka komission tuoreessa julkaisussa tuulimetaanilla on kaikista polttoaineista alin KHK-intensiteetti. Se johtuu siitä, että polttoainelaatu- ja UE-direktiivien oletusarvoissa ei ole mukana sellaisia biokaasun tuotantoketjuja, joiden avulla vältetään metaanipäästöjä. Niiden KHK-intensiteetit ovat negatiiviset. Lantaperäinen biokaasu, jota Suomen liikennebiokaasusta on 5 %, on sellaista. Oletettavasti nämä tuotantoketjut tulevaisuudessa sisältyvät myös direktiiveihin. Komission tutkimuskeskus on ne jo laskenut ja julkistanut, ja niitä käytettiin Suomen Biokaasuyhdistyksen julkaisussa.

 

Lisätietoja: