Biokaasuhyötyautot hanskassa Ivecolla

21.05.2018 08:37

Ivecon biokaasukäyttöisten hyötyautojen tarjonnan laajuus on tänä vuonna Suomessa kokenut jättiläismäisen loikan. Merkkimaahantuoduista uusista malleista osa on kokonaan uusia Ivecon tuotteita ja osa jo aiemmin tuotannossa olleita, mutta Suomen mallistosta puuttuneita autoja. Parhaillaan Iveco kiertää ympäri Suomea kuukauden mittaisella kiertueella esittelemässä kolmea malliston uutuutta (Kuva 1). Ne antavat hyvän alun Natural Power* -mallistoon tutustumisessa, vaikka kattavat vain pienen osan tarjonnasta.

*Osassa autoista "Natural Power" on kirjoitettu mallimerkintään kokonaisena ja osassa sen lyhenne "NP". Natural Power on koko Fiat-konsernin yhteinen metaaniajoneuvojen merkintä, joten se löytyy myös mm. Fiat-merkillä myytävistä henkilö- ja pakettiautoista.

 

Ivecon biokaasun käyttöön kykenevä automallisto tarjoaa nyt vaihtoehtoja lähes kaikkiin hyötyautoluokkiin ja useassa niistä kilpailevia tuotteita muilta valmistajilta ei ole lainkaan. Ivecon koko mallistolle yhteistä on se, että niissä käytetään suorasuihkutus-otto-moottoreita eli dieselpolttoaineiden käytön monimuotoiset ympäristöongelmat vältetään ja niiden käytännön käsittelyä (mm. AdBlue:n ja hiukkassuodattimien käyttö) ei tarvita. Lähes kaikki mallit on valmistettu pelkästään metaanikäyttöisiksi, mutta kevyimmissä malleissa 6,5 tonniin asti on lisäksi tarjolla bifuel-CMG/bensiini-versiot eli bensiinin käyttömahdollisuus varapolttoaineena. Ivecon koko Natural Power -mallisto on raakaöljyriippumaton, koska dieselöljyn käyttömahdollisuus puuttuu kokonaan ja bensiinin käytön mahdollistavissa malleissa se on puhtaasti varapolttoaine, jota ei ole pakko pitää tankissa mukana.

Kuva 1. Ivecon kevätkiertueen kolme uutta biokaasuautomallia: a) Iveco Daily Hi-Matic 35S14NV Natural Power. b) Iveco Eurocargo 120-210L Natural Power. c) Iveco Stralis 440S46 Natural Power.

 

Iveco Daily 35 Natural Power (Kuva 1a) on tavaratilan koolla (enintään 16 m3, mutta kuvassa 12 m3) mitattuna suurin Suomeen merkkimaahantuotu N1-ajoneuvoluokan (eli B-ajokortilla ajettavissa oleva) CMG-pakettiautomalli. Se on myös halvin suurten pakettiautojen eli luokan N1-III edustaja Suomen merkkimaahantuotujen CMG-autojen mallistossa.

Kuvassa 1a) esiintyy sekä vuoden pakettiautona (International Van of the Year 2018) että vuoden ekopakettiautona (Sustainable Truck of the Year 2018) palkitun Ivecon uuden Blue Power NP -malliston NV-versio, mikä tarkoittaa bifuel-CMG/bensiini-pakettiautoa. Siinä on nykyisistä uusista Länsi-Euroopan markkinoiden bifuel-CMG/bensiini-automalleista, kaikki ajoneuvoluokat huomioon ottaen, ylivoimaisesti edistynein bifuel-teknologia. Siirtyminen bensiinistä biokaasuun nostaa auton moottoritehon 60 kW:sta 100 kW:iin, joten kuljettaja ei varmasti halua käyttää bensiiniä kuin välttämättömissä poikkeustilanteissa. Sen varmistaa 100 km toimintamatka bensiinillä, mikä on Suomen bifuel-automalliston paras ja Suomen mallistosta puuttuvan Fiat Ducato Natural Powerin kanssa jaettu paras arvo koko Länsi-Euroopan mallistossa kaikki ajoneuvoluokat huomioon ottaen. Erona lähes kaikkiin muihin Länsi-Euroopan malliston bifuel-malleihin sitä ei käynnistetä bensiinillä. Bensiiniä siis ei tarvitse tankissa olla, eikä siinä edes ole bensiinimittaria. Bensiinin käytön mahdollisuus on siis toteutettu puhtaasti varapolttoaineena, ja muille bifuel-autoille tyypillinen käynnistyksen bensiiniriippuvuus on poistettu.

Dailystä on myös saatavilla GV-versio, mikä tarkoittaa monofuel-CMG-pakettiautoa eli bensiinin käyttömahdollisuutta ei ole. Se on ainut Suomeen nykyään merkkimaahantuotu B-ajokortilla ajettavissa oleva monofuel-metaaniauto. Jos B-ajokortilla varustettu kuluttaja haluaa monofuel-biokaasuauton hankkia vapautuakseen kokonaan bensiiniriippuvuudesta, Iveco Daily on ainut markkinoiden tarjoama vaihtoehto.

Daily on saatavissa paitsi N1-ajoneuvoluokan 3,5 tonnin pakettiautona, myös N2-ajoneuvoluokan C1-ajokortin vaativana raskaana pakettiautona monessa painoluokassa. Bifuel-versio on saatavissa 6,5 tonniin asti ja monofuel-versio 7,2 tonniin asti.

Tavarakuljetukseen tarkoitettujen hyötyautojen lisäksi Daily on saatavissa myös henkilökuljetuksiin tarkoitettuna 5,6 tonnin minibussina. Siitäkin on tarjolla sekä monofuel- että bifuel-versiot ja vaihtoehtoja sekä D1-ajokortilla kuljetettavissa olevina että täyden D-ajokortin vaativina versioina.

Koska Iveco myy myös vastaavia alustoja, korivalmistajat monissa maissa ovat tuoneet markkinoille sekä pakettiautoja että minibusseja laajentamaan tehtaassa valmiiksi rakennettujen valikoimaa.

 

Iveco Eurocargo 120 Natural Power (Kuva 1b) on Länsi-Euroopan mallistossa ainut kevyt metaanikuorma-auto (ajoneuvoluokka N2 eli massa korkeintaan 12 tonnia), jonka kokonaismassa on yli 7,5 tonnia eli sitä ei saa kuljettaa C1-ajokortilla (vaan vaaditaan C-kortti). Eurocargo 150 ja 160 ovat puolestaan Länsi-Euroopan malliston ainoat keskiraskaat metaanikuorma-autot (12-18 tonnia). Iveco Eurocargo Natural Power on siis ainut vaihtoehto biokaasukäyttöisen kuorma-auton ostajalle laajalla alueella N2-ajoneuvoluokan 7,5 tonnista aina N3-ajoneuvoluokan 18 tonnin autoihin asti. Kaikki Eurocargon versiot ovat monofuel-autoja. Kuvan 1b Eurocargo on L-versio, mikä tarkoittaa matalaa versiota. Sellaisia käytetään erityisesti paikallisissa tavarajakeluissa sekä kunnallisteknisissä sovelluksissa kevyinä jäteautoina, lakaisuautoina jne.

 

Iveco Stralis Natural Power (Kuva 1c) laajentaa Ivecon tarjonnan yli 18 tonnin kuorma-autoihin. Siitä on tarjolla viisi moottori- ja tehovaihtoehtoa: 270 hv, 300 hv, 330 hv, 400 hv sekä kuvassa oleva 460 hevosvoiman versio, jossa käytetään aivan uutta kaasumoottoria. Biokaasukäyttöinen Stralis on saatavissa N3-ajoneuvoluokan tavallisten kuorma-autojen kaikenlaisiin sovelluksiin 18 ja 50 tonnin välillä (Kuvassa 1c on 44 tonnin rekka). Sen lisäksi se on tarjolla N3G-luokan maastokuorma-autona 400 ja 460 hevosvoiman tehoisena. CBG-versioiden lisäksi saatavissa on LBG-versioita sekä bifuel-LBG/CBG-versioita, joten Suomen nykyisen CBG-asemaverkon aikanaan laajentuessa LBG-asemaverkolla, Stralis antaa mahdollisuuden myös nesteytetyn biokaasun käyttöön (nykyään LBG-asemia ei Suomessa ole). Sen bifuel-LBG/CBG-versiot ovat Länsi-Euroopan markkinoiden ainoat autot, kaikki ajoneuvoluokat huomioon ottaen, jotka kykenevät sekä paineistetun että nesteytetyn biokaasun käyttöön.

 

Ivecon kevätkiertueella on mukana vain tavarakuljetuksiin tarkoitettuja hyötyautoja. Henkilökuljetuksiin tarkoitettujen hyötyautojen (Kuva 2) tarjonta Suomessa on kasvanut vielä enemmän. Kaikki bussit edustavat monofuel-CMG-tekniikkaa paitsi minibussit, joista on monofuel-versioiden lisäksi saatavissa myös bifuel-CMG/bensiini-versioita.

Kuva 2. Iveco Crealis Natural Power on ainut Suomen merkkimaahantuojien valikoimista löytyvä biokaasun käyttöön kykenevä BRT-bussi.

 

Edellä mainittu Iveco Daily Minibus Natural Power on ainut henkilökuljetukseen tarkoitettu Ivecon malli, joka jo aiemmin on ollut merkkimaahantuojan valikoimassa. Mutta siitäkin on nyt tarjolla uuteen Blue Power -mallistoon sisältyviä versioita aiempien (Kuva 3) lisäksi. Suomen merkkimaahantuotujen CMG-minibussien mallistossa on vain Ivecon autoja.

 

Kokonaan uutena bussityyppinä Suomen mallistoon on tullut ensimmäinen BRT-bussi: Iveco Crealis Natural Power (Kuva 2). BRT (Bus Rapid Transit) tarkoittaa raitiotiejärjestelmää vastaavaa suuren voluumin nopeaa kumipyörillä ajettavaa liikennejärjestelmää. Yleensä sellaisten pääajoneuvot ovat noin 25-metrisiä yli 200 matkustajan 2-nivelbusseja (kuten Malmössä) ja täydentävinä ajoneuvoina ovat noin 18-metriset nivelbussit, joista Iveco Crealis on esimerkki. BRT-järjestelmiä ei Suomessa vielä ole, mutta monessa kaupungissa sellaisen toteuttamisesta keskustellaan. On siis olennaista tietää, että sellainen voidaan toteuttaa omaa kunnallista biojäteresurssia hyödyntäen biokaasukäyttöisenä ja tarvittavia autoja on helposti saatavilla.

 

Iveco Urbanway Natural Power on matalalattia-kaupunkibussi, joka on tullut merkkimaahantuojan valikoimaan sekä tavallisena 12-metrisenä että lyhyempänä midibussina ja pitkänä nivelbussina. Valikoimaa täydentää Iveco Crossway Natural Power, josta on tarjolla sekä tavalliseksi kaupunkibussiksi että seutubussiksi tarkoitettuja versioita. Urbanway ja Crossway ovat Ivecon ainoat bussimallit, joille löytyy kilpailevia muiden valmistajien tuotteita Suomen merkkimaahantuotujen CMG-bussien valikoimassa.

Kuva 3. Hämeen haja-asutusalueiden reittiliikenteessä sekä koko Suomen biokaasutankkausasemaverkoston alueella tilausliikenteessä palveleva biokaasua käyttävä Meitin enerkian operoima vuosimallin 2004 Iveco Daily Minibus.

 

Lisätietoja: Suomen merkkimaahantuotujen uusien tehdasvalmisteisten biokaasun käyttöön kykenevien hyötyautomallien luettelot