Biokaasukuorma-autojen tarjonta paranee

13.11.2017 12:46

Biokaasun käyttöön sopivien merkkimaahantuotujen kuorma-automallien (N2- ja N3-luokan ajoneuvot) määrä on tämän vuoden aikana kasvanut Suomessa runsaasti. Tarjonta on laajentunut kattamaan suurimman osan kuorma-autojen käyttötarkoituksista alkaen alle 4 tonnin kevyistä kuorma-autoista aina 60 tonnin täysperävaunurekkoihin, ja leventynyt uusilla vaihtoehdoilla kussakin tarkoituksessa. Aivan kaikkein raskaimpiin rekkoihin tarjonta ei vielä Suomessa ulotu, mutta aiempaan maantieliikenteen korkeimpaan sallittuun massaan asti se jo ulottuu. Mallistosta suurin osa on pääasiassa paikalliseen tai alueelliseen liikenteeseen tarkoitettuja hyvin vaihtelevan kokoisia autoja, joista löytynee vaihtoehtoja useimpiin sovelluksiin. Myös ensisijaisesti kaukoliikenteeseen tarkoitettuja malleja sekä ilman varsinaista kuljetusmatkan priorisointia rakennettuja malleja on tarjolla. Valmiiden autojen lisäksi tarjolla on myös alustoja, joita hyödyntäen Suomessa voidaan valmistaa sekä kuorma-autoja, erikoisautoja että moottorityökoneita tehdasvalmisteisten autojen sovellusalueita ja valikoimaa tarpeen mukaan laajentaen.

Biokaasun käyttöön kykenevät autot ovat metaanipolttoainejärjestelmällä varustettuja eli toimivat myös muilla metaanipolttoaineilla, joista osa on uusiutuvia ja osa fossiilisia. Suurin osa malleista on pelkästään metaanikäyttöisiä, mutta saatavissa on myös malleja, jotka metaanin lisäksi toimivat joko bensiinillä tai dieselöljyllä.

 

Kaikkien mallien kuljettaminen edellyttää ammattikuljettajan ajokortteja (vähintään C1, C tai CE) eli ne eivät kuulu tavallisen B-ajokortilla varustetun autoilijan ostoslistalle. Mutta useat yritykset tarjoavat kuluttajille biokaasukäyttöisillä autoilla ajettavia tavarankuljetuspalveluja koko Suomen biokaasuasemaverkon kattamalla alueella eli jatkuvasti kasvavassa osassa Suomea, ja sen lisäksi myös kansainvälisesti. Matkareitin ulottuminen asemaverkon ulkopuolelle ei kuitenkaan estä näiden palveluiden hyödyntämistä, koska sellaisissa sovelluksissa käytettävät biokaasuautot toimivat tarvittaessa myös tavanomaisilla polttoaineilla.

Näistä palveluista kevyillä kuorma-autoilla eli raskailla pakettiautoilla ajettavat muuttokuljetukset, kuriirikuljetukset ja vastaavat hieman tavallisia B-ajokortilla ajettavissa olevia pakettiautoja raskaammat kuljetustarpeet lienevät tavallisten kuluttajien kannalta tärkeimpiä (Kuva 1). Kuluttajien käytettävissä on lisäksi myös tavallisilla pakettiautoilla (N1-ajoneuvot) ajettavia kevyempiä tavarankuljetuspalveluita biokaasukäyttöisillä autoilla sekä raskaampia tavarankuljetuspalveluita rekkoihin asti. Nämä palvelut eivät rajoitu Suomeen, vaan myös kansainväliset kuljetukset sisältyvät niihin. Biokaasun tankkausasemaverkosto on jo lähes koko Länsi-Euroopan kattava, ja se on kokonaisuudessaan tavarankuljetuspalveluiden kautta kuluttajien käytettävissä, vaikka hyvin harvat omilla biokaasuautoillaan sitä kattavasti hyödyntävät.

Kuva 1. Biokaasukäyttöisiä raskaita pakettiautoja: Iveco Daily Natural Power (A to B Finland), MB Sprinter 316 NGT (Kuljetusliike Laurinen) ja MB Sprinter 516 NGT (Niemi Palvelut).

 

Jokaisen tavallisen biokaasuautoilijan kannalta periaatteessa tärkeitä ovat biokaasukäyttöiset jäteautot. Kun niitä käytetään kuljetuksissa liikennebiokaasua tuottaviin laitoksiin, ne alentavat merkittävästi tankkausasemilla myytävän biokaasun elinkaaripäästöjä verrattuna tavanomaisesti kyseiseen tarkoitukseen käytettyihin dieseljäteautoihin (Kuva 2). Toisaalta niiden avulla tankkausasemien toteuttaminen helpottuu huomattavasti, koska ne luovat suuren ja tasaisen kulutuksen, joka helpottaa asemainvestoinnin kannattavuuden arviointia erittäin huomattavasti. Ne poistavat peruskulutuksen epävarmuuden. Mustankorkean jätekeskuksessa Jyväskylässä tänä vuonna avatun biokaasuaseman toteutuksessa biokaasukäyttöisten jäteautojen samanaikainen käyttöönotto oli keskeinen osa.

Kuva 2. Biokaasukäyttöisiä jäteautoja, jotka kuljettavat resursseja liikennebiokaasun tuotantolaitoksille: Volvo FE CNG (Envor, Forssa), Scania P 340 CNG (Sihvari, Jyväskylä) ja MB Econic NGT (Lassila&Tikanoja, Joutsa).

 

Suomessa merkkiedustajien kautta vuonna 2017 saatavissa olevista uusista biokaasun käyttöön kykenevistä kuorma-automalleista on julkaistu luettelo "Uudet biokaasukuorma-autot".

Suurin osa malleista on tarkoitettu paineistetun metaanin (CMG) käyttöön, joten niitä voi tankata biokaasulla (CBG) Suomen julkisilla sekä yksityisillä asemilla. Pieni osa malleista on tarkoitettu nesteytetyn metaanin (LMG) käyttöön, ja yhdessä voi hyödyntää molempia. Niitä ei vielä pysty Suomessa biokaasulla (LBG) tankkaamaan, koska nesteytettyä biokaasua ei vielä Suomen markkinoilla ole. Nämä mallit on kuitenkin sisällytetty luetteloon, koska ulkomaan kuljetuksissa niissä jo nyt voi LBG:tä hyödyntää, ja varsinkin siksi, että LBG tulee aikanaan myös Suomen markkinoille. LMG-autojen sovellukset painottuvat raskaisiin pitkän matkan kuljetuksiin, joissa LMG:n korkeammalla varastoinnin energiatiheydellä CMG:hen verrattuna on suuri käytännön merkitys. Näiden autojen toimintamatkat (usein yli 1500 km) ovat selvästi pidempiä kuin tavallisissa biokaasuautoissa. Valtaosa kuorma-autoista kuitenkin on CMG-käyttöisiä ja toimintamatkaltaan samaa tasoa tavallisten biokaasuautojen kanssa. Pääasiallisissa käyttösovelluksissa paikallisessa ja alueellisessa liikenteessä CMG priorisoituu selkeästi, koska tankkausasemaverkosto on kertalukuja tiheämpi ja kattavampi kuin LMG:llä. Mutta toisaalta pelkästään paikallisissa ja alueellisissa sovelluksissa myös LMG-autot ovat käytettävissä, mikäli tankkausasema alueella on.

 

Lisätietoja: