CBG on edullisin käyttövoima

08.12.2014 13:54

Lähes aina siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön rasittaa taloutta. Mutta se ei estä heitä, jotka sisällyttävät ympäristövaikutukset ostopäätöksiinsä. Suuret vihreän sähkön markkinat ovat tästä paras esimerkki.

Liikennebiokaasu on kuitenkin harvinainen poikkeus: se mahdollistaa siirtymisen uusiutuvan energian käyttöön ilman taloudellista rasitetta.

Raakaöljyn hinnan aleneminen ei ole tähän vaikuttanut, vaan biokaasu on edullisin liikenteen käyttövoima. Oheisessa taulukossa on listattu tärkeimpien tieliikenteen käyttövoimien halvimmat kaupalliset hinnat 7.12.2014. Suoran megajoulea kohti lasketun hinnan lisäksi taulukossa on vertailun helpottamiseksi annettu hinta bensiiniekvivalenttia litraa kohti eli bensiinilitran energiasisältöä vastaavana.

Sija Energia Hinta  (MJ) Hinta (bensiinilitraekvivalentti)
1. Biokaasu (CBG) 2,41 snt/MJ 0,77 €
2. Maakaasu (CNG) 2,81 snt/MJ 0,90 €
3. Sähkö 3,42 snt/MJ 1,09 €
4. Diesel 3,63 snt/MJ 1,16 €
5. E85 4,24 snt/MJ 1,36 €
6. Bensiini 4,30 snt/MJ 1,38 €

 

Biokaasu (CBG100) on selvästi raakaöljypolttoaineita edullisempaa eikä ole kuviteltavissa, että raakaöljyn hinta alenisi niin paljon, että tämä muuttuisi. Mutta korkeaseosetanolin (E85) tilanne on toinen: se on hyvin lähellä bensiinin hintaa ja joissakin paikoissa bensiini on halvempaa. Myös biokaasu ja maakaasu ovat hinnoiltaan lähellä toisiaan ja yksi Suomen kahdeksasta biokaasun myyjästä jopa pitää biokaasulle maakaasua korkeampaa hintaa. Mutta kuuden myyjän CBG:n hinta alittaa CNG:n hinnan ja yhdellä CBG maksaa saman verran. CNG:n myyjiä Suomessa on kaksi ja heidän myyntihintansa on sama (toinen myy myös CBG:tä).

Kun verrataan energiakustannuksia kilometriä kohti, niin sähkö nousee edullisimmaksi johtuen sähkömoottorin korkeasta hyötysuhteesta. Tavanomaiseen ottomoottorilla varustettuun biokaasuautoon verrattuna vastaavan sähköauton energiakäytön kilometrikustannukset ovat kesällä vain puolet tai jopa alle puolet. Mutta ero pienenee lämpötilan laskiessa. Erittäin kylmissä olosuhteissa kustannukset ovat lähes samat, koska ottomoottori on CHP-moottori eli se tarjoaa myös lämmön. Sähköautoissa sen sijaan joudutaan kuluttamaan suuria määriä lämmityspolttoainetta.

Verrattaessa ottomoottoripolttoaineita (CBG, CNG, E85 ja bensiini) kilometrikustannukset vaihtelevat vastaavissa autoissa samoissa suhteissa kuin energian hinta. Sama pätee dieselmoottoripolttoaineiden (CBG, CNG ja dieselöljy) välillä. Mutta koska dieselmoottorin hyötysuhde on ottomoottoria korkeampi, vertailussa ottoautoihin kilometrikustannukset ovat suhteessa alemmat kuin energiakustannukset. Mutta dieselautojen energiakustannukset ovat silti korkeammat kuin vastaavien tavanomaisten bifuel-otto-metaaniautojen.

Metaani (CBG, CNG ym.) sopii käytettäväksi kaikissa moottorityypeissä, joten moottorivalinta vaikuttaa energian kilometrikulutukseen. Bifuel-autoissa on heikoin hyötysuhde eli korkeimmat energiakustannukset, koska ne pystyvät käyttämään myös moottoriteknisesti huonolaatuisinta polttoainetta, bensiiniä. Osa niistä kuitenkin pystyy osittain hyödyntämään metaanin korkean oktaaniluvun (CNG 130, CBG jopa yli 140), jolloin energian kulutus kilometriä kohti on metaanilla alempi kuin bensiinillä. Monofuel-metaaniautoissa hyötysuhde on selvästi korkeampi, koska sitä ei bensiinin takia tarvitse rajoittaa. Raskaissa monofuel-metaaniautoissa hyötysuhde on lähellä vastaavaa dieselautoa. Dualfuel-metaaniautoissa käytetään dieselmoottoria, jolloin hyötysuhde on sama kuin vastaavassa dieselautossa. Sitä korkeampi hyötysuhde saavutetaan polttokenno- ja hybriditekniikoilla. joita molempia on toteutettu metaanikäyttöisinä, vaikkakin ne toistaiseksi ovat harvinaisia.

Autojen kokonaiskustannuksiin vaikuttavat energiakustannusten lisäksi auton hankinnan, vakuutusten, verotuksen ja huollon kustannukset. Vertailuja, joissa metaaniautot ovat mukana, on julkaistu useita erilaisilla oletuksilla vuodesta 2011 alkaen. Sen mahdollisti VW Passat, josta tuli Suomen markkinoille tarjolle sekä metaani-, etanoli-, bensiini- että dieselmalli. Metaaniauto on voittanut kaikki vertailut. Tekniikan Maailma julkaisi vuonna 2011 vertailun kolmen vuoden (60.000 km) ylläpitokustannuksista sisältäen polttoaineen, verot, vakuutukset ja huollot seuraavin tuloksin:

  1. CNG 9826,71 €
  2. E85 12864,06 €
  3. Diesel 13321,64 €
  4. Bensiini 13977,30 €

 

Moottori-lehti julkaisi vuonna 2011 hieman toisenlaisen vertailun. CNG voitti senkin ja bensiini oli viimeinen, mutta erona TM-vertailuun diesel oli E85:n edellä.

Vuoden 2013 alussa käyttövoimaveroa alettiin uudestaan soveltaa metaaniautoihin (ne olivat olleet käyttövoimaverottomia vuoden 2004 alusta). Vaikka kyseinen toimenpide oli periaatteessa aivan järkyttävä, se ei muuttanut kokonaistilannetta olennaisesti. E85-autoille käyttövoimaveroa ei alettu uudestaan soveltaa ja bensiiniautojen käyttövoimaverottomuus jatkui. Alla olevassa taulukossa on Tekniikan Maailman vertailu päivitettynä vuoden 2013 alun tilanteeseen eli sisältäen metaaniautojen käyttövoimaveron ja silloiset polttoainehinnat.

  CBG100 E85 Diesel Bensiini
VW Passat Variant 1,4 TSI Ecofuel 1,4 TSI Multifuel 2,0 TDI 1,8 TSI
Teho 150 hv 160 hv 140 hv 160 hv
Hinta 37.255 € 36.847 € 38.404 € 35.715 €
Polttoaine 3 v (60.000 km) 3.508,80 5.868,66 4.895.28 7.378,32
Muut kustannukset 3 v 7.347,24 6.587,46 8.875,28 7.514,46
Käyttökustannukset  3 vuotta yhteensä 10.856 € 12.456 € 13.771 € 14.893 €

 

Vaikka biokaasuauton säästöt ovat suurimmat bensiiniautoon verrattuna, vertailu dieselautoon on erityisen kiinnostava siksi, että sekä hankintahinta, polttoainekustannukset, verot että muut kustannukset ovat alemmat.

Hankintahinnat ovat lähellä toisiaan. Niiden erot ovat pienet verrattuna koko malliston hintavaihteluun ja erilaisten optioiden vaikutuksiin. Vaikka bensiiniversio on halvin, biokaasuversio ei merkittävästi poikkea siitä ja se on dieselversiota halvempi. Olennaista on huomata, että sekä biokaasu- että etanoliautojen hinta on normaaliautojen (siis bensiini- ja dieselautojen) tasolla. Niiden pieni lisähinta tulee maksettua nopeasti takaisin alempien käyttökustannusten kautta, kuten taulukosta ilmenee.

Tilanne on aivan toinen sähköautoilla, joiden hankintahinta on kaksinkertainen vastaavaan biokaasuautoon verrattuna. Vaikka niiden käyttökustannukset ovat selvästi alemmat ne eivät auton elinaikana riitä maksamaan takaisin hankinnan lisähintaa. Vetypolttokennoautojen tilanne on tässä mielessä paljon huonompi, sillä niiden hankintahinta on kaksinkertainen jopa vastaavaan sähköautoon verrattuna ja niiden käyttökustannukset ovat samaa tasoa biokaasuautojen kanssa.

Moottori-lehti julkaisi vuonna 2014 käyttövoimavertailun, jossa päivitettiin vuoden 2011 vertailun tilannetta ottaen huomioon biokaasuautojen käyttövoimavero ja uusimmat polttoainehinnat. CNG:n sijaan metaaniautovertailu tehtiin nyt CBG:llä käyttäen kalleinta markkinoilta saatavissa olevaa biokaasua. Järjestykseksi tuli nyt sama kuin TM-vertailussa eli E85-auto on dieselauton edellä.

Vertailuja voi tehdä myös itse esimerkiksi käyttäen verkossa olevaa Autoliiton käyttövoimalaskuria.

Biokaasuautojen taloudellisesta kannattavuudesta on julkaistu joitakin tapauskertomuksia, esimerkiksi Itellan biokaasuautot: Itellan postinjakelussa olevilla biokaasuautoilla on ollut alle kahden vuoden takaisinmaksuaika. Niitä on useita kymmeniä ja kaikissa käytetään vain biokaasua. 

Biokaasu on kannattavaa myös raskaassa liikenteessä. Biokaasubussien säästöt kokonaiskustannuksissa dieselbusseihin verrattuna ovat noin 15 %, ks. uutinen MANin biokaasubussin valinnasta Euroopan vuoden 2015 bussiksi.