Ekomatkailu alkoi Eestissä

06.06.2018 21:29

Eestin ensimmäinen biokaasun tankkausasema avattiin Tallinnassa huhtikuussa (ks. uutinen 24.4.) ja toukokuun aikana Eestiin pystytettiin biokaasun tankkausasemaverkko. Tämä Eesti Gaasin operoima kahdeksan CBG100-aseman verkko on maantieteellisesti riittävän kattava mahdollistamaan biokaasukäyttöisen autoilun kaikkialle Eestissä. Tämän myötä ekomatkailu  tuli mahdolliseksi Eestissä sekä siellä asuville että muualta tuleville vieraille.

Uusi biokaasuasemaverkko on osa Eestin hallituksen tavoitetta saavuttaa biokaasulla kolmasosa EU:n jokaiselle jäsenmaalle asettamasta velvoitteesta kattaa uusiutuvilla energiamuodoilla vähintään 10 % osuus liikenteen energiankäytöstä vuonna 2020. Toisin sanoen, vähintään 3,3 % Eestin liikenteen energiankulutuksesta vuonna 2020 on tarkoitus kattaa  biokaasulla. Kulutuksessa pääroolissa on raskas liikenne, erityisesti kaupunkibussit. Teoriassa huhti-toukokuussa tuotantokäyttöön saatu Kundan sellutehtaan jätevesiä hyödyntävä erittäin suuri liikennebiokaasun tuotantolaitos kykenee kattamaan puolet tavoitteen toteutukseen tarvittavasta biokaasusta. Liikennebiokaasu siirretään Kundasta tankkausasemille Eleringin operoiman lähes koko maan kattavan ja kaikkien suurimpien kaupunkien läpi kulkevan kaasuverkon kautta.

Eesti Gaasin huhti- ja toukokuussa avaamat 8 biokaasuasemaa olivat aiemmin maakaasuasemia, mutta Eesti Gaas lopetti 100 % maakaasun (CNG) myynnin. Kaikilla asemilla asiakkaiden valittavissa on puhtaan biokaasun (CBG100) lisäksi biokaasun ja maakaasun sekoitus (CBGxx), mutta ei enää CNG:tä. Puhtaan biokaasun, joka markkinoidaan biometaanina (CBM), hinta on 0,821 €/kg ja sekoitekaasua, joka markkinoidaan surukaasuna, saa 1 eurosentin halvemmalla.

Toukokuussa, asemaverkkoa vielä pystytettäessä, ajoneuvoihin ehdittiin jo tankkaamaan 2,6 GWh biokaasua siten, että 1 GWh tankattiin puhtaana (CBG100) ja loput seoksena (CBG24).

Tankkausasemia on nyt neljässä Eestin suurimmassa kaupungissa: Tallinnassa, Tartossa, Narvassa ja Pärnussa. Kaikissa niissä osa kaupunkibusseista siirtyi biokaasun käyttöön toukokuun aikana. Toukokuun lopussa biokaasubusseja oli liikenteessä näissä 4 kaupungissa yhteensä 57 kpl.

Tämän vuoden aikana Eesti Gaasin suunnitelmissa on avata vielä kolme asemaa lisää, joten vuoden lopussa sen verkon laajuus on 11 asemaa. Lisäksi muilla yrityksillä on suunnitelmia sekä liikennebiokaasun tuotantolaitosten että tankkausasemien avaamiseksi eri puolilla Eestiä, ja nykyään CNG-tankkausasemia operoivilla yrityksillä on suunnitelmia tuoda myös biokaasu tarjolle asemillaan. Eestin toinen biokaasujalostamo sekä sen tuotetta myyvä julkinen tankkausasema on tarkoitus avata lähiaikoina Viljandissa.

 

Suomalaisen matkailijan kannalta Eestin biokaasuasemaverkko tarkoittaa, että sekä henkilö- että linja-autolla kulkevilla on nyt koko Eesti saavutettavissa ilman tarvetta fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Koska Eestin liikennebiokaasutavoitteissa raskas liikenne on priorisoitu, julkiset tankkausasemat on varustettu tavallisten kevyiden autojen tankkausliittimien lisäksi raskaiden autojen liittimillä.

Laivalla Helsingistä Tallinnaan matkustettaessa joudutaan vielä toistaiseksi tyytymään fossiilisilla polttoaineilla kulkeviin laivoihin, mutta ensimmäinen CBG100-asema löytyy jo 3 km päässä Tallinnan satamasta. Eestin CBG100-verkko on saavutettavissa kokonaan ilman fossiilisten polttoaineiden kulutusta maanteitse Venäjän kautta. Venäjällä ei biokaasuasemia ole, mutta Lappeenrannan CBG100-asemalta matka Eestin verkkoon Narvan CBG100-asemalle on 350 km, joka on kaikkien Suomeen merkkimaahantuotujen biokaasuautojen biokaasutoimintamatkan sisällä.

Keski-Euroopan CBG100-verkko ei kuitenkaan vielä ole Eestin kautta saavutettavissa, sillä lähimmälle asemalle (CBG100 Schwedt) Saksassa on Eestistä matkaa 1400 km.