Fossiilikaupunkibussit kiellettiin Skånessa

30.12.2015 13:05

 

Fossiilikaupunkibussit kiellettiin Skånessa ja siirryttiin kokonaan biokaasuun ja UE-sähköön

Skåne on ensimmäinen Ruotsin maakunta, jossa kaikkien fossiilisten polttoaineiden käyttö kaupunkibusseissa kiellettiin kokonaan maakunnan kaikissa kunnissa. Se tehtiin tämän vuoden lopussa päättyneen 8 vuoden siirtymäajan sisällä. Sen lisäksi, että toteutettiin 100 % uusiutuvan energian transitio, samalla siirryttiin pelkästään puhtaisiin käyttövoimiin (puhtaat käyttövoimat tarkoittavat sähköä, vetyä ja metaania). Joulukuussa 2015 Skånen kaupunkibusseista 99 % on biokaasubusseja ja 1 % UE-sähköä käyttäviä sähköbusseja (ks. oheinen taulukko). Johtuen siitä, että sähköbussien vuosikilometrit ovat noin puolet metaanibusseihin verrattuna, vuotuisista kaupunkibussikilometreistä biokaasulla ajetaan 99,5 % ja UE-sähköllä 0,5 %.

 

Skånen kaupunkibussien teknologia- ja energiankäyttöjakauma.
Kaupunkibussi-teknologia Energialähde UE-osuus Bussien lukumäärä Osuus Skånen kaupunki-busseista Osuus Skånen kaupunkibussi-kilometreistä
Metaanibussi
(MGV)
Paikallinen jäteperäinen biokaasu (pääasiassa kunnallinen biojäte) 100 % 445 98,9 % 99,5 %
Sähköbussi
(EV)
Paikallinen uusiutuva sähkö (pääasiassa tuulivoima) 100 % 5 1,1 % 0,5 %
Dieselbussit ja kaikki muut teknologiat     0 0,0 % 0,0 %

 

Kaikki bussit energialähteineen ovat Ruotsin luonnonsuojeluliiton Bra Miljöval -ekoenergiasertifioimia eli koko elinkaaren ympäristö- ja terveysvaikutukset arvioidaan ja vaaditaan erityisen hyvää ekologisen kestävyyden tasoa. Paitsi, että fossiiliset energialähteet eivät luonnollisestikaan kelpaa edes sekoituksina, 100 % uusiutuva energia ei sekään vielä riitä, vaan uusiutuvan energian ja sen käytön teknologian on elinkaareltaan kuuluttava parhaimpien saatavissa olevien joukkoon. Tämä vaatimus on täysin yhteensopiva sosiaalisen kestävyyden edistämisen kanssa, koska ekologisen kestävyyden kannalta parhaat energialähteet ovat paikallisesti tuotettuja. Se on myös täysin yhteensopiva taloudellisen kestävyyden edistämisen kanssa, koska paikallinen tuotanto paikallisista resursseista tukee paikallistaloutta kokonaisvaltaisesti. Näistä syistä metaanibusseissa käytetty biokaasu on biojäteperäistä (päälähteenä kunnallinen biojäte) ja sähköbusseissa käytetty sähkö on pääasiassa paikallista tuulivoimaa.

 

Skånen maakunta ja sen kunnat päättivät 8 vuotta sitten kieltää fossiilisten polttoaineiden kaupunkibussikäyttö vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä. Ensin kiellettiin uusien dieselbussien käyttöönotto ja vanhat poistettiin liikenteestä niiden käyttöiän päätyttyä muutaman vuoden sisällä. Ne korvattiin metaani- ja sähköbusseilla siten, että sähköbussit käyttivät alusta alkaen pelkästään 100 % uusiutuvaa sähköä, mutta osassa metaanibusseista käytettiin vielä aluksi maakaasua. Koska dieselbussien lähipäästöt ovat erittäin korkeat myös uusiutuvia dieselpolttoaineita (kuten biodiesel ja synteettinen biodiesel) käytettäessä, dieselbussiteknologia kiellettiin polttoaineesta riippumatta. Seuraavaksi vähennettiin maakaasun käyttöä metaanibusseissa ja lopulta se kiellettiin sillä seurauksella, että kaikki ovat 100 %:sti biokaasukäyttöisiä joulukuussa 2015. Malmössä lopetettiin viimeisenä kaupunkina maakaasun käyttö marraskuussa, ja kaikki 185 Malmön kaupunkibussia ovat olleet 100 % biokaasukäyttöisiä joulukuun alusta alkaen. Tulevaisuudessa biokaasun ja UE-sähkön lisäksi tullaan käyttämään muitakin puhtaita ja 100 % uusiutuvia käyttövoimia, kuten puujäteperäinen synteettinen biokaasu sekä tuulihytaani (eli tuulivedyn ja biokaasun seos, jota Malmössä on jo demonstraationa busseissa käytetty). Tuulihytaanin etuna on tuulivedyn käyttömahdollisuus metaanibusseissa, jotka ovat puolet vetybusseja halvempia.

 

Seuraavassa vaiheessa, vuoden 2018 loppuun mennessä, fossiilisten polttoaineiden käyttö kielletään myös kaikissa Skånen alueliikenteen busseissa. Ne ovat kaupunkien välistä liikennettä sekä haja-asutusalueiden liikennettä hoitavia busseja. Erona kaupunkibusseihin on se, että myös uusiutuvat dieselpolttoaineet hyväksytään, koska nämä bussit liikennöivät pääasiassa harvaan asutuilla seuduilla. Tällöin niiden fundamentaalisista kemiallisista ja teknologisista syistä johtuvat korkeat lähipäästöt ovat olennaisesti pienempi ongelma kuin kaupungeissa liikennöitäessä. Nykyään alueliikenteen busseista 77 % (436 kpl) on metaanibusseja ja 23 % (127) on dieselbusseja. Osa niiden polttoaineesta on jo uusiutuvaa (biokaasu, biodiesel tai synteettinen biodiesel), mutta osa on vielä fossiilista (maakaasu tai fossiilidieselöljy).

Vuoden 2020 loppuun mennessä fossiilipolttoainekielto ulotetaan myös minibusseja, tila-autoja ja erikoisautoja hyödyntävään palveluliikenteeseen, kuten haja-asutusalueiden tilausliikenne, koulukuljetukset, liikuntarajoitteisten palveluliikenne ja ambulanssit. Nykyään sellaisia autoja on 350, joista 76 % (266 kpl) on metaaniautoja ja 24 % (84 kpl) on dieselautoja. Osa niistä ei vielä ole siirtynyt kokonaan uusiutuviin polttoaineisiin (biokaasu, biodiesel, synteettinen biodiesel).

 

Nämä toimenpiteet täydentävät jo 1990-luvulla saavutettua 100 % UE-käyttöistä raideliikennettä sekä kaupunkiliikenteessä (raitiovaunut) että alueliikenteessä (paikallisjunat). Vuoteen 2020 mennessä maakunnan kaikki maajoukkoliikenne kulkee 100 %:sti uusiutuvalla energialla. Se tullaan saavuttamaan, sillä EU-lainsäädännön nojalla se on täysin kuntien päätösvallassa (samasta syystä Suomen kunnat voivat halutessaan päättää samoin kuin Skånen kunnat ovat päättäneet). Lisäksi tavoitteena Skånessa on, että myös kaikki yksityinen motorisoitu liikenne saadaan vuoteen 2020 mennessä täysin UE-käyttöiseksi (sisältäen sekä puhtaat käyttövoimat että nestemäiset UE-polttoaineet). Se ei ole kokonaan kunnallisessa päätösvallassa, mutta maakunta ja kunnat toimivat monin tavoin yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa tämän tavoitteen toteuttamiseksi.